cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe gebruik ik het Cursistendashboard in een catalogus?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hoe gebruik ik het Cursistendashboard in een catalogus?

Nadat je bent ingelogd bij de catalogus, kun je in het Cursistendashboard zien voor welke cursussen en programma's je bent ingeschreven. Het Cursistendashboard laat de cursussen waarvoor je bent ingeschreven per status weer. Je kunt ook de items in de catalogus gebruiken om je in te schrijven voor extra cursussen of programma's.

Cursistendashboard openen

Klik op de link Gebruikersmenu (User Menu) [1]. Klik vervolgens op de optie Cursistendashboard (Student Dashboard) [2]

Dashboard bekijken

Dashboard bekijken

In het Cursistendashboard kun je de cursussen en programma's zien waarvoor je bent ingeschreven. De catalogus deelt je cursus- en programma-inschrijvingen-inschrijvingen in op basis van status. Standaard geeft het dashboard het tabblad In uitvoering (In Progress) [1] weer.

Klik op het tabblad Voltooid (Completed) [2] om je voltooide items te zien.

Klik op het tabblad Niet voltooid (Not Completed) [3] om de items te zien die je niet binnen de toegewezen tijd hebt voltooid.

Je kunt ook je transcript bekijken [4].

In uitvoering zijnde items bekijken

In uitvoering zijnde items bekijken

Op het tabblad In uitvoering (In Progress) worden in het gedeelte Programma's (Programs) [1] de programma's weergegeven waarvoor je bent ingeschreven en in het gedeelte Cursussen (Courses) [2] worden de cursussen weergegeven waarvoor je bent ingeschreven.

Items worden ingedeeld naar percentage voltooid van hoog naar laag en vervolgens naar titel in aflopende alfabetische volgorde. Zijn er op dat moment geen items in uitvoering, dan worden alle items op alfabetische volgorde op basis van titel weergegeven.

Programmadetails bekijken

In het gedeelte Programma's (Programs) worden de details van je programma weergegeven. Net zoals bij cursussen, wordt bij elk programma de programmanaam [1], de lengte van het programma (indien ingesteld) [2] en de programmabeschrijving [3] weergegeven. Als een programma studiepunten heeft [4], is het getal het totaal van alle in het programma aangeboden cursussen. Als er een certificaat beschikbaar is, geeft de cursus de naam van het certificaat weer [5].  

Cursusvereisten bekijken

De lijst Vereisten (Requirements) [1] bevat alle cursussen in het programma. De lijst met vereisten is standaard uitgevouwen. Klik op de kop Vereisten als u de lijst wilt samenvouwen.

In het programma beschikbare cursussen hebben een knop Cursus starten (Begin Course) [2]. Cursussen waaraan je begonnen bent, hebben een knop Cursus hervatten.

Als een cursus nog niet beschikbaar is, wordt bij de cursus een grendelpictogram [3] weergegeven.

Opmerking: Als alle cursussen in de lijst met vereisten een knop Cursus starten (Begin Course) hebben, kun je de cursussen in elke gewenste volgorde uitvoeren.

Cursusgegevens bekijken

Cursusgegevens bekijken

Bij elke cursus in het gedeelte Cursussen wordt de cursusnaam [1], de lengte van de cursus [2] en de cursusbeschrijving [3] weergegeven. Als een cursus studiepunten heeft, kun je ook het aantal studiepunten voor de cursus [4] bekijken. Als er een certificaat beschikbaar is, geeft de cursus de naam van het certificaat weer [5].  

Afhankelijk van het cursusontwerp, kan het item een voortgangsbalk [6] hebben.

Bij beschikbare cursussen wordt de knop Ga naar cursus (Go To Course) of Cursus starten (Begin Course) [7] weergegeven.

Als je een cursus wilt verwijderen, klik je op het pictogram voor instellingen [8].

Opmerkingen:

  • De catalogus stelt de cursusvoortgang vast op basis van vereisten voor cursusmodules en voltooiing van vereisten. Daarom wordt alleen bij cursussen met modulevereisten een voortgangsbalk weergegeven.
  • Bij cursussen zonder modulevereisten wordt de knop Ga naar cursus (Go to Course) weergegeven.
  • Cursussen waaraan je al begonnen bent, hebben een knop Cursus hervatten (Resume Course).

Voltooide items bekijken

Klik op het tabblad Voltooid (Completed) [1] om je voltooide cursussen en programma's te zien.

Voltooide items worden weergegeven op basis van datum voltooid en vervolgens op titel.

Je kunt de datum voltooid van de cursus of het programma [2] bekijken, evenals het certificaat van uitmuntendheid (indien aanwezig) [3].

Je kunt ook een voltooide cursus bekijken [4].

Niet-voltooide items bekijken

Klik op het tabblad Niet voltooid (Not Completed) [1] om je verlopen, gearchiveerde, verwijderde en nog niet gestarte items te bekijken.

Bij verlopen cursussen wordt een vervaldatum weergegeven [2].  Klik op de knop Cursus bekijken (Review Course) [3] om een verlopen cursus te bekijken.

Je kunt ook gearchiveerde [4] en verwijderde [5] cursussen bekijken.

Items in wachtlijst bekijken

Klik op het tabblad Wachtlijst (Wait List) [1] om items te bekijken waaraan je je naam aan een wachtlijst hebt toegevoegd.

Bij items in een wachtlijst wordt de cursus- of programmanaam [2] en je inschrijvingsstatus [3] weergegeven.

Als je je naam uit een wachtlijst wilt verwijderen, zoek je het item en klik op het pictogram voor verwijderen [4].

Opmerkingen:

  • Het tabblad Wachtlijst wordt alleen weergegeven als je je naam aan een wachtlijst hebt toegevoegd.
  • Wanneer er een plek vrijkomt, wordt je automatisch ingeschreven voor het item en wordt de cursus of het programma weergegeven op het tabblad In uitvoering.

 

Transcript bekijken

Transcript bekijken

Als je een transcript wilt bekijken van al je huidige en afgesloten cursussen en programma's, klik je op de link PDF Transcript. Het transcript bevat alle inschrijvingsgegevens zoals weergegeven op de tabbladen In uitvoering en Voltooide catalogus.

Catalogus bekijken

Catalogus bekijken

Je kunt de catalogus van je organisatie op elk moment openen door op het logo van je organisatie [1] te klikken. Je kunt ook klikken op de link Cursuscatalogus (Course Catalog) [2].

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.