Hoe voeg ik een certificaat van uitmuntendheid toe aan een cursus in de Catalogus?

Als Canvas Catalog-beheerder kun je certificaten maken en uitreiken voor het voltooien van cursussen die modules in Canvas bevatten.

Certificaten worden automatisch naar cursisten gestuurd wanneer ze aan alle vereisten in een cursus hebben voldaan. Je kunt certificaten toevoegen met vooraf ontworpen sjablonen in Catalog, of je kunt een aangepast sjabloon maken met HTML/CSS uit een extern bestand.

Opmerkingen:

  • Cursussen kunnen alleen als voltooid worden geïdentificeerd als ze modules in Canvas bevatten. Zie hoe Catalogus werkt in combinatie met Canvas.
  • Als een beheerder een gebruiker handmatig in een Catalogus-cursus inschrijft, krijgt de gebruiker geen certificaat na voltooiing van de cursus. Om te zorgen dat gebruikers toch een certificaat van voltooiing ontvangen, moet ze zichzelf inschrijven.
  • Als een gebruiker is ingeschreven voor een Catalog-cursus via Canvas en als via Canvas ingeschreven cursussen in het dashboard worden weergegeven, kan de gebruiker het certificaat van voltooiing voor de cursus bekijken. Ze zullen echter geen certificaat via e-mail ontvangen.

Beheerder openen

Beheerder openen

Klik op het vervolgkeuzemenu Naam gebruiker (User Name) [1]. Klik vervolgens op de link Beheerder (Admin) [2].

Cursus openen

Klik op het tabblad Items (Listings) [1]. Klik vervolgens op de link met de naam van de cursus [2].

Certificaat insluiten

Certificaat openen

Klik op het tabblad Certificaat (Certificate) [1]. Klik vervolgens op de wisselknop Certificaat opnemen (Include Certificate) om dit te activeren [2].

Opmerking: De wisselknop voor het opnemen van een certificaat staat standaard ingesteld op uit.

Certificaatnaam toevoegen

Voer in het veld Naam Certificate (Certificate Name) een naam in voor het certificaat.

Certificaatsjabloon selecteren

Sjabloon selecteren

Klik op de radioknop Standaard (Default) [1] om een certificaat te selecteren met het Catalog-logo, de naam van het certificaat, de naam van de cursist en de datum.

Klik op de radioknop Traditioneel (Traditional) [2] om een generiek certificaat te selecteren met de naam van het certificaat, de naam van de cursist, de naam van de account en de datum.

Klik op de radioknop Aangpaste HTML/CSS (Custom HTML/CSS) om een aangepast sjabloon te maken met HTML/CSS of met een link naar een extern bestand.

Opmerking: Als je een aangepaste sjabloon maakt, maar er later voor kiest om over te schakelen op een van de vooraf ontworpen sjablonen, dan blijft alle codering die je in deze sjabloon hebt opgenomen behouden. 

Vervaldatum opnemen

Vervaldatum toevoegen

Klik op het selectievakje Vervaldatum opnemen (Include Expiration Date) [1].

Je kunt een specifieke datum selecteren waarop het certificaat vervalt of een aantal dagen instellen gedurende welke het certificaat geldig is.

  • Als je een vervaldatum voor het certificaat wilt toevoegen, klik je op de radioknop Vervaldatum certificaat (Certificate Expiration Date) [2]. Klik vervolgens op het veld Selecteer een datum (Select a date) en selecteer een datum in de kalender [3].
  • Als je een specifiek aantal dagen wilt instellen gedurende welke het certificaat geldig is, selecteer je de radioknop Aantal geldige dagen (Number of Days Valid). Voer vervolgens het aantal dagen in dat het certificaat geldig moet blijven [5].

Voorbeeld van certificaat bekijken

Voorbeeld van certificaat bekijken

Klik op het pictogram voor voorbeeld bekijken [1] om een voorbeeld van het certificaat te bekijken.

Certificaat opslaan

Klik op de knop Opslaan (Save) [1].

Er verschijnt een banner die aangeeft dat het bijwerken gelukt is [2].

Opmerking: Canvas Catalog geeft een melding als er fouten zijn met het certificaat. Als er fouten zijn, verhelp je die en klik daarna nogmaals op Opslaan (Save).