cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe laat ik een een cursus of programma in Canvas Network of Catalog vallen?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hoe laat ik een een cursus of programma in Canvas Network of Catalog vallen?

Catalog-gebruikers (gebruikers van Canvas Network inbegrepen) kunnen cursussen of programma's laten vallen in het Cursistendashboard. Als een cursus zodanig is ingesteld dat gebruikers alleen tijdens een bepaalde periode kunnen deelnemen, kunnen Catalog-gebruikers de cursus alleen laten vallen tijdens de periode die valt tussen de start- en einddatum van de cursus. In het andere geval kunnen gebruikers de cursus op elk gewenst moment laten vallen.  Als je cursus- of inschrijvingsstatus is vervallen, kun je de cursus niet meer laten vallen. Catalog-gebruikers kunnen ook programma's laten vallen.

Je kunt cursussen alleen laten vallen als je voor de cursus rechtstreeks bent ingeschreven via de catalogus van je organisatie. Als je handmatig door een cursusleider of beheerder aan de cursus bent toegevoegd, moet je de cursusleider of beheerder vragen je uit de cursus te verwijderen.

Cursistendashboard openen

Klik op de link Gebruikersmenu (User Menu) [1]. Klik vervolgens op de optie Cursistendashboard (Student Dashboard) [2]

De lijsten Huidig, Voltooid of Niet voltooid openen

De lijsten Huidig, Voltooid of Niet voltooid openen

In het Cursistendashboard kun je de items in de lijsten Huidig, Voltooid en Niet voltooid bekijken.

Als je een item wilt laten vallen dat momenteel gaande is, klik je op het tabblad In uitvoering (In Progress) [1].

Klik op het tabblad Voltooid (Completed) [2] om een voltooid item te laten vallen.

Klik op het tabblad Niet voltooid (Not Completed) [3] om een item te laten vallen dat je niet hebt voltooid.

Cursus of programma laten vallen

Zoek naar de cursus of het programma en klik op het pictogram voor instellingen [1]. Klik op de link Cursus of programma laten vallen (Drop Course or Program) [2].

Laten vallen bevestigen

Laten vallen bevestigen

Catalog bevestigt dat je de cursus of het programma wilt laten vallen. Klik op de knop Laten vallen (Drop).

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.