cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan deler jeg en ressurs til Commons?

Hvordan deler jeg en ressurs til Commons?

Du kan dele oppgaver, moduler, tester, sider og diskusjoner i Canvas til Commons.

Hvis du vil endre en eksisterende delt ressurs, må du lære hvordan du oppdaterer en ressurs som tidligere har blitt delt til Commons.

Merknader:

  • Trinnene i denne leksjonen er lik for deling av oppgaver, moduler, tester, sider eller diskusjoner. Forskjellene inkluderer åpning av funksjonen fra Emnenavigering og bruk av Innstillinger-ikonet på Indeks- og Detaljer-sidene. Bildene i denne leksjonen illustrerer hvordan du deler en oppgave til Commons.
  • For å aktivere Commons i Canvas-økten, må du kontakte din kundesuksessjef.
  • Commons er tilgjengelig for alle Gratis for lærer (FFT)-kontoer. Gratis for lærer-brukere er begrenset til å finne, importere og dele offentlige ressurser.
  • Filstørrelsesgrensen for opplasting av innhold er 500 MB.

Åpne emne

Åpne emne

I Global navigering, klikker du på koblingen Emner (Courses) [1], og deretter klikker du på emnenavnet (name of the course) på emnet du ønsker å dele ressursen fra [2].

Åpne funksjonsområde

Åpne funksjonsområde

I Emnenavigering klikker du på koblingen til funksjonsområdet hvor ressursen din befinner seg.

Del ressurs

Del ressurs

Finn ressursen du ønsker å dele på funksjonsområde-siden, klikk på Alternativer (Options)-ikonet [1], og klikk deretter på koblingen Del til Commons (Share to Commons) [2].

Merknad: Hvis det er en rubrikk knyttet til en ressurs, deles den til Commons som en del av ressursen. Den vedlagte rubrikken importeres også som en del av ressursen.

Del via Ressursdetaljer-siden

Del via Ressursdetaljer-siden

Du kan også åpne den individuelle ressursen for å dele til Commons. Trykk på Innstillinger (Options)-ikonet [1], og klikk deretter på koblingen Del til Commons (Share to Commons) [2].

Velg delingsalternativ

Velg delingsalternativ

Velg et delingsalternativ.

Merknad: Avhengig av kontoinnstillingene som er satt av Canvas-administratoren din, kan det hende du ikke kan se og/eller dele offentlig innhold. Forfattere av offentlig delte ressurser vil alltid være i stand til å se sin ressurs.

Velg innholdslisens

Velg innholdslisens

Velg innholdslisens fra rullegardinmenyen Opphavsrett og lisenser (Copyright and Licenses) [1]. For å legge til flere lisenser, opphavsrett eller bruksinformasjon, klikk på koblingen Legg til ekstra informasjon (Add Additional Information) [2].

Legg til metadata

Legg til metadata

Legg til vurdering/nivå

Legg til vurdering/nivå

Velg passende vurderingsnivå(er) ved hjelp av glidebryterne eller rullegardinmenyene.

Del til Commons

Del til Commons

Når du er ferdig, klikker du på Del-knappen.

Vis delte ressurser

Vis dine delte ressurser. Det kan ta opptil 30 minutter å behandle en ressurs. Forhåndsvisning av ressurser er ikke tilgjengelig når ressursen behandles.  

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback