Hvordan importerer og viser jeg en Commons-ressurs i Canvas?

Du kan importere emner, moduler, oppgaver, tester, diskusjoner, sider eller filer fra Commons til ditt Canvas-emne. Importerte ressurser beholder sin opprinnelige publiserte eller ikke publiserte status.

Merknader:

 • For å aktivere Commons i Canvas-økten, må du kontakte din kundesuksessjef.
 • Commons er tilgjengelig for alle Gratis for lærer (FFT)-kontoer. Gratis for lærer-brukere er begrenset til å finne, importere og dele offentlige ressurser.
 • Standard lagringsgrenser for Canvas-filer gjelder.
 • Studentdata forblir private når ressurser deles og importeres.
 • Importerte Commons-ressurser beholder sine alternativer/innstillinger i det nye emnet bortsett fra forfallsdatoene.
 • Commons støtter foreløpig ikke deling/import av spørsmålsbanker tilknyttet en test.
 • Studioinnhold kan ikke deles til eller importeres fra Commons.
 • Nye quizer kan ikke importeres fra Commons.

Åpne Commons

Åpne Commons

I global navigering, klikk på Commons-koblingen.

Finn ressurs

Finn en ressurs ved å bruke søkefeltet [1].

Du kan sortere ressurser etter mest relevant, siste, mest favoriserte eller mest nedlastede [2].

Du kan også filtrere søkeresultater etter godkjent innhold, type innhold, vurdering/nivå og delingsinnstillinger [3]. Lær mer om søking i Commons.

Merknad: Import av innhold fra Commons viser bare emnealternativer fra forekomsten der du startet Commons.

Åpne ressurs

Åpne ressurs

Klikk på ressurs-overskriften for å vise ressursdetaljene.

Merknad: Ressurser kan åpnes i en ny fane ved å trykke Command (Mac) eller Control (PC) mens du klikker på ressursnavnet på Søk-siden, eller, ved å høyreklikke på navnet på ressursen.

Vis ressurs

For å importere eller laste ned ressursen, klikker du på knappen Importer/Last ned (Import/Download).

Importer ressurs

Importer ressurs

Søk etter emnet/emnene du vil importere ressursen i [1], eller velg emnet/emnene fra listen [2]. Klikk på knappen «Importer til emne» (Import into Course) [3].

For å laste ned filen til datamaskinen din klikker du på knappen Last ned (Download) [4].

Merknader:

 • Canvas-brukere som er påmeldt et emne som en instruktør, LA, designer eller en annen tilpasset rolle basert på en av de tidligere nevnte rollene, ser Importer til emne-listen, gitt at emnet de er påmeldt er gjeldende.
 • Hvis et emne er satt til å overstyre termindatoer og avkrysningsboksen Brukere bare kan delta i emnet mellom disse datoene er valgt, vises emnet i emnelisten hvis sluttdatoen ikke er passert.
 • Hvis et emne bruker termindatoer, vises emnet i emnelisten dersom startdatoen for semesteret ikke er senere og sluttdatoen ikke er passert.

Importer varselmelding

Importer varselmelding

Hvis du importerer en fil som er større enn 500 MB genererer Commons et varsel som gir deg beskjed om at importen ikke kan gjennomføres.

Ressurs venter-melding

Ressurs venter-melding

Hvis du forsøker å importere en ressurs som fremdeles venter, vil knappen Importer til emne være inaktiv, og Commons vil vise en melding som varsler deg om at ressursen fremdeles behandles.

Vis import-varsling

Vis import-varsling

Vis importstatusen øverst på skjermen. Merk at det kan ta litt tid før du ser endringer i emnet ditt.

Vis importert ressurs

For å se andre importerte ressurser enn et emne, må du navigere til funksjonsområdet (f.eks. moduler, oppgaver, tester, diskusjoner, sider eller filer) i emnenavigasjon.

Merknad: Innhold som deles gjennom Commons beholder den publiserte/upubliserte statusen til elementet da det opprinnelig ble delt. Hvis du importerer innhold som ble publisert da det opprinnelig ble delt, vil det importeres og publiseres i emnet ditt.

Importstatus-varsling

Importstatus-varsling

Hvis ressursen fremdeles importeres, ser du en statusvarsling når du åpner emnet. Klikk på lenken «Importstatus» (Import Status).

Vis importstatus

Gjeldende jobber-menyen viser importerte ressurser som en Canvas Common Common Cartridge .imscc-fil. Du kan se dato en og tidspunktet ressursen ble importert. Importstatusmenyen viser importstatusen etter farge:

 • Grå (Gray) [1]: Viser status i kø
 • Blå [2]: Viser status aktiv og fremdriftslinje med gjenværende tid
 • Grønn/Oransje (Green/Orange) [3]: Viser status fullført (oransje indikerer et problem tilknyttet importen - klikk på problem-koblingen for å se listen)

For å korrigere eventuelle problemer som kan ha oppstått ved importen, kan du bruke problem-koblingen ved siden av importen eller emnenavigeringsmenyen til å navigere emnet og rette feilene.