การให้สิทธิ์สำหรับเนื้อหาประเภทใดที่ใช้ได้ใน รายการทั่วไป

สิทธิ์ใช้งาน Creative Commons ทำให้คุณสามารถแชร์เนื้อหาบทเรียนที่คุณจัดทำได้ภายใต้เงื่อนไขของคุณเอง คุณสามารถกำหนดรูปแบบและขอบเขตที่ผู้ใช้อื่นจะสามารถใช้ต่อเนื้อหาบทเรียนต้นฉบับของคุณ และคุณสามารถใช้ซ้ำเนื้อหาของผู้ใช้อื่นหากมีสิทธิ์ใช้งาน Creative Commons ข้อดีของการใช้สิทธิ์ใช้งาน Creative Commons คือผู้สอนอื่นสามารถใช้ จัดทำและปรับปรุงเนื้อหาของคุณเองได้ ความร่วมมือที่สร้างสรรค์นี้ช่วยให้หลักสูตรของคุณเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น

ขณะแชร์ข้อมูลไปยัง Commons คุณจะต้องเลือกตัวเลือกสิทธิ์ใช้งานสำหรับเนื้อหา

หมายเหตุ:

 • เปิดใช้งาน Commons สำหรับส่วนรายการ Canvas ของคุณโดยติดต่อผู้ดูแลความสำเร็จของลูกค้า
 • Commons มีจัดให้ในบัญชี Free for Teacher (FFT) ทั้งหมด ผู้ใช้ Free for Teacher จำกัดเฉพาะข้อมูลที่ได้เรียนรู้ การนำเข้าและการแชร์ทรัพยากรข้อมูลสาธารณะ
 • สิทธิ์ใช้งานที่คุณเลือกสำหรับข้อมูลของคุณใน Commons ไม่ได้เชื่อมโยงกับสิทธิ์ใช้งานที่กำหนดไว้สำหรับข้อมูลดังกล่าวภายในค่าปรับตั้งบทเรียน Canvas
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ได้จาก เงื่อนไขการใช้งาน Canvas Commons
 • เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าสิทธิ์ใช้งานเนื้อหา

มีลิขสิทธิ์คุ้มครอง

มีลิขสิทธิ์คุ้มครอง

มีลิขสิทธิ์คุ้มครองใช้ระบุเนื้อหาต้นฉบับที่จัดทำโดยคุณ หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะสามารถเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมได้

โดเมนสาธารณะ

โดเมนสาธารณะ

โดเมนสาธารณะคือผลงานที่ยังไม่มีลิขสิทธิ์และสามารถใช้งานได้โดยไม่มีข้อหวงห้าม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยคลิกที่ภาพโดเมนสาธารณะ

การให้เครดิต

การให้เครดิต

สิทธิ์ใช้งาน Creative Commons ทั้งหมดจะต้องมีการให้เครดิต กล่าวคือ หากบุคคลอื่นแจกจ่ายหรือใช้ซ้ำผลงานของคุณ คนเหล่านี้จะต้องให้เครดิตผลงานจัดทำต้นฉบับของคุณทุกครั้ง หากคุณเลือกการให้เครดิตเป็นสิทธิ์ใช้งาน Creative Commons เพียงอย่างเดียวของคุณ บุคคลอื่น ๆ จะสามารถคัดลอก แจกจ่ายและใช้เนื้อหาบทเรียนของคุณหรือเนื้อหาบทเรียนของคุณฉบับแก้ไขได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยคลิกที่ CC - ภาพการให้เครดิต

การให้เครดิต ShareAlike

การให้เครดิต ShareAlike

หากคุณเพิ่มสิทธิ์ใช้งาน ShareAlike กับเนื้อหาบทเรียนของคุณ คนอื่น ๆ จะสามารถคัดลอก แจกจ่ายและใช้เนื้อหาบทเรียนของคุณได้เฉพาะในกรณีที่มีการแจกจ่ายต่อเนื้อหาของคุณโดยใช้สิทธิ์ใช้งาน Creative Commons เดียวกัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยคลิกที่ CC - ภาพ ShareAlike การให้เครดิต

หมายเหตุ: สิทธิ์ใช้งานการให้เครดิต-ShareAlike จะใช้โดย Wikipedia และแนะนำสำหรับข้อมูลที่จะได้ประโยชน์จากการประสานเนื้อหาจาก Wikipedia และโปรเจคต์แบบมีสิทธิ์อนุญาตใกล้เคียงกัน สิทธิ์ใช้งานนี้จะทำให้บุคคลอื่นสามารถคัดลอก แจกจ่ายและใช้เนื้อหาบทเรียนของคุณหรือเนื้อหาบทเรียนที่มีการแก้ไขของคุณ (แม้ว่าจะจัดทำในเชิงพาณิชย์) หากมีการให้เครดิตกับคุณละใช้สิทธิ์ใช้งาน Creative Commons เดียวกัน

การให้เครดิต ไม่มีผลงานต่อเนื่อง

การให้เครดิต ไม่มีผลงานต่อเนื่อง

สิทธิ์ใช้งานแบบห้ามจัดทำผลงานต่อเนื่องหมายถึงบุคคลอื่นจะสามารถใช้เนื้อหาบทเรียนของคุณ แต่จะไม่สามารถแก้ไขเนื้อหานี้ได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยคลิกที่ CC - ภาพการห้ามจัดทำผลงานต่อเนื่องสำหรับการให้เครดิต

การให้เครดิต ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์

การให้เครดิต ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์

สิทธิ์ใช้งานแบบห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์จะระบุเงื่อนไขเพื่อให้บุคคลอื่นสามารถใช้เนื้อหาบทเรียนของคุณ แต่ไม่ได้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยคลิกที่ CC - ภาพการห้ามใช้งานในเชิงพาณิชย์สำหรับการให้เครดิต

เลือกการให้สิทธิ์สำหรับเนื้อหา

เลือกการให้สิทธิ์สำหรับเนื้อหา

แชร์ข้อมูลของคุณในรูปแบบที่เหมาะที่สุดสำหรับคุณโดยเลือกสิทธิ์ใช้งานจากเมนูแสดงรายการ ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ใช้งาน รายการด้านล่างแสดงลิขสิทธิ์และสิทธิ์ใช้งานต่าง ๆ จากที่มีข้อจำกัดน้อยที่สุดถึงมากที่สุด

 • มีลิขสิทธิ์คุ้มครอง
 • โดเมนสาธารณะ
 • CC - การให้เครดิต
 • CC - การให้เครดิต ShareAlike
 • CC - การให้เครดิต ไม่มีผลงานต่อเนื่อง
 • CC - การให้เครดิต ไม้ใช้เพื่อการพาณิชย์
 • CC - การให้เครดิต ไม่ใช้เพื่อการพาณิชย์ ShareAlike
 • CC - การให้เครดิต ไม่ใช้เพื่อการพาณิชย์ ไม่มีผลงานต่อเนื่อง

 

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ใช้งาน Creative Commons และการใช้งานได้จาก creativecommons.org/licenses