จะนำเข้าและดูทรัพยากรแหล่งข้อมูลทั่วไปใน Canvas ได้อย่างไร

คุณสามารถนำเข้าบทเรียน หน่วยการเรียน ภารกิจ แบบทดสอบ การพูดคุย เพจหรือไฟล์จาก Commons ไปยังบทเรียน Canvas ของคุณ ข้อมูลที่นำเข้ายังคงสถานะการเผยแพร่หรือยกเลิกการเผยแพร่เดิมไว้

หมายเหตุ:

 • เปิดใช้งาน Commons สำหรับส่วนรายการ Canvas ของคุณโดยติดต่อผู้ดูแลความสำเร็จของลูกค้า
 • Commons มีจัดให้ในบัญชี Free for Teacher (FFT) ทั้งหมด ผู้ใช้ Free for Teacher จำกัดเฉพาะข้อมูลที่ได้เรียนรู้ การนำเข้าและการแชร์ทรัพยากรข้อมูลสาธารณะ
 • เป็นไปตามข้อจำกัดสำหรับพื้นที่จัดเก็บไฟล์ของ Canvas
 • ข้อมูลผู้เรียนจะยังคงเป็นส่วนตัวขณะแชร์และนำเข้าข้อมูล
 • ข้อมูล Commons ที่นำเข้าจะคงตัวเลือก/ค่าปรับตั้งไว้้ในบทเรียนใหม่ยกเว้นในส่วนของวันครบกำหนด
 • ปัจจุบัน Commons ไม่รองรับการแชร์/นำเข้าแถวคำถามที่เชื่อมโยงกับแบบทดสอบ
 • เนื้อหาใน Studio ไม่สามารถแชร์กับหรือนำเข้าจาก Commons ได้
 • แบบทดสอบใหม่ไม่สามารถนำเข้าจาก Commons ได้

เปิด Commons

เปิด Commons

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง คลิกที่ลิงค์ Commons

ค้นหาข้อมูล

ระบุตำแหน่งข้อมูลโดยใช้ฟิลด์ค้นหา [1]

คุณสามารถจัดเรียงข้อมูลได้จากสถานะ เกี่ยวข้องที่สุด ล่าสุด รายการโปรดที่สุด หรือ ดาวน์โหลดมากที่สุด [2]

นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาผลลัพธ์จากเนื้อหาที่ได้รับการรับรอง ประเภทเนื้อหา เกรด/เลเวล และค่าการแชร์ [3] เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาใน Commons

หมายเหตุ: การนำเข้าเนื้อหาจาก Commons จะแสดงเฉพาะตัวเลือกบทเรียนจากรายการที่คุณเรียกใช้ Commons เท่านั้น

เปิดข้อมูล

เปิดข้อมูล

ดูรายละเอียดข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อข้อมูล

หมายเหตุ: สามารถเปิดข้อมูลในแท็บใหม่โดยกด Command (Mac) หรือ Control (PC) พร้อม ๆ กับคลิกที่ชื่อข้อมูลในเพจค้นหา หรือโดยคลิกขวาที่ชื่อข้อมูล

ดูข้อมูล

นำเข้าหรือดาวน์โหลดข้อมูลโดยคลิกที่ปุ่ม นำเข้า/ดาวน์โหลด (Import/Download)

นำเข้าข้อมูล

นำเข้าข้อมูล

ค้นหาบทเรียนที่คุณต้องการนำเข้าข้อมูล [1] หรือเลือกบทเรียนจากรายการ [2] จากนั้นคลิกที่ปุ่ม นำเข้าไปยังบทเรียน [3]

ดาวน์โหลดไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม ดาวน์โหลด [4]

หมายเหตุ:

 • ผู้ใช้ของ Canvas ที่ลงทะเบียนไว้ในบทเรียนในฐานะผู้สอน, TA, ผู้ออกแบบหรือบทบาทกำหนดเองตามบทบาทที่ระบุไว้ก่อนหน้าจะเห็นรายการ นำเข้าไปยังบทเรียน หากตนเองลงทะเบียนอยู่ในบทเรียนดังกล่าว
 • หากบทเรียนตั้งค่าไว้ให้บอกล้างวันที่สำหรับเทอมและเลือกช่อง ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมบทเรียนได้ระหว่างวันที่เหล่านี้เท่านั้น ถูกเลือกไว้ บทเรียนจะปรากฏขึ้นในรายชื่อบทเรียนหากวันที่สิ้นสุดบทเรียนไม่ใช่วันที่ในอดีต
 • หากบทเรียนใช้วันที่สำหรับเทอม บทเรียนจะปรากฏขึ้นในรายชื่อบทเรียนหากวันที่เริ่มต้นเทอมไม่ใช่วันที่ในอนาคต และวันที่สิ้นสุดไม่ได้ผ่านมาแล้ว

นำเข้าข้อความเตือน

นำเข้าข้อความเตือน

หากคุณกำลังนำเข้าไฟล์ที่มีขนาดเกินกว่า 500MB Commons จะจัดทำข้อความแจ้งเตือนเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าการนำเข้าอาจไม่เสร็จสมบูรณ์

ข้อความแจ้งรอข้อมูล

ข้อความแจ้งรอข้อมูล

หากคุณพยายามนำเข้าข้อมูลที่อยู่ระหว่างรอดำเนินการ ปุ่ม นำเข้าไปยังบทเรียน จะไม่สามารถใช้การได้ และ Commons จะแสดงข้อความเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่ากำลังประมวลผลข้อมูลอยู่

ดูการแจ้งการนำเข้า

ดูการแจ้งการนำเข้า

ดูการแจ้งสถานะการนำเข้าที่ด้านบนหน้าขอของคุณ อาจต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงในบทเรียนของคุณ

ดูข้อมูลที่นำเข้า

ดูข้อมูลที่นำเข้านอกเหนือจากบทเรียนโดยไปที่ส่วนคุณสมบัติการทำงาน (เช่น หน่วยการเรียน ภารกิจ แบบทดสอบ การพูดคุย เพจ หรือ ไฟล์) ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน

หมายเหตุ: เนื้อหาที่แชร์ผ่าน Commons จะคงสถานะเผยแพร่/เลิกเผยแพร่แล้วของรายการที่เกี่ยวข้องขณะแชร์ในครั้งแรก หากคุณนำเข้าเนื้อหาที่เผยแพร่ที่มีการแชร์อยู่ในคราวแรก ข้อมูลจะถูกนำเข้าและเผยแพร่ในบทเรียนของคุณ

การแจ้งสถานะการนำเข้า

การแจ้งสถานะการนำเข้า

หากข้อมูลยังถูกนำเข้าอยู่ คุณจะเห็นการแจ้งสถานะเมื่อเปิดบทเรียนของคุณขึ้นมา คลิกที่ลิงค์ สถานะการนำเข้า (Import Status)

ดูสถานะการนำเข้า

เมนู งานในปัจจุบัน จะแสดงข้อมูลที่นำเข้าเป็นไฟล์ .imscc ของ Canvas Common Cartridge คุณสามารถดูวันที่และเวลาที่นำเข้าข้อมูลได้ เมนูสถานะการนำเข้าจะแสดงสถานะการนำเข้าตามสี:

 • สีเทา [1]: แสดงสถานะที่เข้าคิวไว้
 • สีน้ำเงิน [2]: แสดงสถานะที่กำลังดำเนินการ และความคืบหน้าพร้อมเวลาที่เหนือ
 • สีเขียว/สีส้ม [3]: แสดงสถานะที่ดำเนินการเสร็จสิ้น (สีส้มคือมีปัญหากับการนำเข้า คลิกที่ลิงค์ปัญหาเพื่อดูรายละเอียด)

แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นขณะนำเข้าโดยคุณสามารถใช้ลิงค์ปัญหาติดกับส่วนการนำเข้า หรือสามารถใช้เมนูการสืบค้นเนื้อหาบทเรียนเพื่อย้ายบทเรียนและแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ