จะแชร์ข้อมูลไปยังรายการทั่วไปได้อย่างไร

คุณสามารถแชร์ภารกิจ หน่วยการเรียน เพจและการพูดคุยใน Canvas ไปยัง Commons ได้

แชร์เนื้อหาทั้งหมดในบทเรียนไปที่ Commons โดยเรียนรู้วิธีการแชร์บทเรียนไปยัง Commons

แก้ไขข้อมูลที่แชร์ในปัจจุบันโดยเรียนรู้วิธีการอัพเดตข้อมูลที่แชร์ไว้ใน Commons ก่อนหน้านี้

หมายเหตุ:

  • ขั้นตอนในบทเรียนนี้จะคล้าย ๆ กับการแชร์ภารกิจ หน่วยการเรียน แบบทดสอบ เพจหรือการพูดคุย ข้อแตกต่างประกอบไปด้วยการเปิดคุณสมบัติการใช้งานจากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน และการใช้ไอคอนค่าปรับตั้งในเพจดัชนีและรายละเอียด ภาพในบทเรียนนี้แสดงวิธีการแชร์ภารกิจไปยัง Commons
  • เปิดใช้งาน Commons สำหรับส่วนรายการ Canvas ของคุณโดยติดต่อผู้ดูแลความสำเร็จของลูกค้า
  • Commons มีจัดให้ในบัญชี Free for Teacher (FFT) ทั้งหมด ผู้ใช้ Free for Teacher จำกัดเฉพาะข้อมูลที่ได้เรียนรู้ การนำเข้าและการแชร์ทรัพยากรข้อมูลสาธารณะ
  • จำกัดขนาดไฟล์สำหรับอัพโหลดเนื้อหาคือ 500 MB
  • เนื้อหาที่แชร์ผ่าน Commons จะคงสถานะเผยแพร่/เลิกเผยแพร่แล้วของรายการที่เกี่ยวข้องขณะแชร์ในครั้งแรก หากคุณแชร์ข้อมูลที่มีการเผยแพร่ ขณะที่บุคคลอื่นนำเข้าข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลจะถูกเผยแพร่ในบทเรียนของคนเหล่านี้
  • เนื้อหาใน Studio ไม่สามารถแชร์กับหรือนำเข้าจาก Commons ได้

เปิดบทเรียน

เปิดบทเรียน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง คลิกที่ลิงค์ บทเรียน [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อของบทเรียนที่คุณต้องการใช้เป็นต้นทางแชร์ข้อมูล [2]

เปิดคุณสมบัติ

เปิดคุณสมบัติ

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์คุณสมบัติที่จัดเก็บข้อมูลของคุณไว้

แชร์ข้อมูล

แชร์ข้อมูล

ระบุข้อมูลที่คุณต้องการแชร์ภายในคุณสมบัติ คลิกที่ไอคอน ตัวเลือก [1] จากนั้นคลิกที่ลิงค์ แชร์ไปยัง Commons [2]

หมายเหตุ:

  • หากมีเกณฑ์การให้คะแนนที่เชื่อมโยงไว้กับข้อมูล ข้อมูลจะถูกแชร์ไปยัง Commons เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูล เกณฑ์การให้คะแนนที่แนบไว้จะถูกนำเข้าเป้นส่วนหนึ่งของชุดข้อมูลนี้ด้วย
  • เนื้อหาที่แชร์ผ่าน Commons จะคงสถานะเผยแพร่/เลิกเผยแพร่แล้วของรายการที่เกี่ยวข้องขณะแชร์ในครั้งแรก หากคุณแชร์ข้อมูลที่มีการเผยแพร่ ขณะที่บุคคลอื่นนำเข้าข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลจะถูกเผยแพร่ในบทเรียนของคนเหล่านี้

แชร์ผ่านเพจรายละเอียดข้อมูล

แชร์ผ่านเพจรายละเอียดข้อมูล

นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดข้อมูลเฉพาะรายการเพื่อแชร์ไปยัง Commons คลิกที่ไอคอนตัวเลือก [1] จากนั้นคลิกที่ลิงค์ แชร์ไปยัง Commons (Share to Commons) [2]

เลือกตัวเลือกการแชร์

เลือกตัวเลือกการแชร์

เลือกตัวเลือกการแชร์

หมายเหตุ: คุณอาจไม่สามารถดูและ/หรือแชร์เนื้อหาสาธารณะได้ ขึ้นอยู่กับค่าปรับตั้งทางบัญชีที่กำหนดโดยผู้ดูแลระบบ Canvas ของคุณ ผู้จัดทำข้อมูลแชร์สาธารณะจะสามารถดูข้อมูลของตนเองได้ตลอดเวลา

เลือกการให้สิทธิ์สำหรับเนื้อหา

เลือกการให้สิทธิ์สำหรับเนื้อหา

เลือกการให้สิทธิ์สำหรับเนื้อหาของคุณจากเมนูแสดงรายการ ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ใช้งาน [1] เพิ่มสิทธิ์ใช้งาน ลิขสิทธิ์หรือข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมโดยคลิกที่ลิงค์ เพิ่มข้อมูลลเพิ่มเติม [2]

เพิ่มเมต้าดาต้า

เพิ่มเมต้าดาต้า

เพิ่มเกรด/เลเวล

เพิ่มเกรด/เลเวล

เลือกระดับเกรดที่เหมาะสมโดยใช้แถบด้านข้างหรือเมนูแสดงรายการ

แชร์ไปยังรายการทั่วไป

แชร์ไปยังรายการทั่วไป

เมื่อเสร็จสิ้น คลิกที่ปุ่ม แชร์

ดูข้อมูลที่แชร์

ดูข้อมูลที่แชร์ของคุณ อาจต้องใช้เวลาถึง 30 นาทีในการประมวลผลข้อมูล การแสดงตัวอย่างข้อความไม่มีจัดไว้ขณะประมวลผลข้อมูล