จะดูข้อมูลอัพเดตทรัพยากรที่นำเข้าจาก รายการทั่วไป ก่อนหน้านี้ได้อย่างไร

หากมีการแชร์ต่อข้อมูลที่มีการแก้ไขไปยัง Commons, ผู้ใช้ที่นำเข้าสำเนาข้อมูลดังกล่าวใน Commons ก่อนหน้าการอัพเดตสามารถเลือกที่จะอัพเดตข้อมูลดังกล่าว หากมีข้อมูลอัพเดต ข้อมูลจะปรากฏขึ้นในเพจ ข้อมูลอัพเดต ตรงกลางของส่วนการแจ้งข้อมูล และในหน้ารายละเอียดข้อมูล

หมายเหตุ:

  • เปิดใช้งาน Commons สำหรับส่วนรายการ Canvas ของคุณโดยติดต่อผู้ดูแลความสำเร็จของลูกค้า
  • Commons มีจัดให้ในบัญชี Free for Teacher (FFT) ทั้งหมด ผู้ใช้ Free for Teacher จำกัดเฉพาะข้อมูลที่ได้เรียนรู้ การนำเข้าและการแชร์ทรัพยากรข้อมูลสาธารณะ
  • หากข้อมูลเวอร์ชั่นปัจจุบันของคุณมีผลงานจัดส่งของผู้เรียน คุณอาจตัดสินใจไม่อัพเดตข้อมูลดังกล่าว
  • หากคุณเลือกอัพเดตข้อมูลที่แชร์ไว้ก่อนหน้านี้ เวอร์ชั่นก่อนหน้าจะถูกแทนที่ หากคุณเลือกไม่อัพเดตข้อมูลที่แชร์ไว้ก่อนหน้า ข้อมูลใหม่จะถูกจัดทำขึ้น

เปิด Commons

เปิด Commons

ดูและอัพเดตข้อมูลโดยคลิกที่ลิงค์ Commons

เปิดข้อมูลอัพเดต

เปิดข้อมูลอัพเดต

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหา Commons คลิกที่ลิงค์ ข้อมูลอัพเดต [1] นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกที่ปุ่ม ดูหมายเหตุการอัพเดต ตรงกลางส่วนการแจ้งข้อมูล [2]

ยกเลิกพื้นที่แจ้งข้อมูลตรงกลางโดยคลิกที่ไอคอน ปิด [3] การแจ้งข้อมูลตรงกลางจะปรากฏขึ้นอีกครั้งเมื่อมีข้อมูลอัพเดตใหม่

หมายเหตุ: การแจ้งข้อมูลตรงกลางจะแสดงข้อมูลอัพเดตสามรายการ โดยคุณสามารถดูข้อมูลอัพเดตทัง้หมดที่มีได้จากเพจ ข้อมูลอัพเดต

ดูข้อมูลอัพเดตที่มี

ดูข้อมูลอัพเดตที่มี

จากเพจ ข้อมูลอัพเดต คุณสามารถดูข้อมูลที่นำเข้าไว้ก่อนหน้าทั้งหมดของคุณซึ่งอัพเดตโดยผู้ใช้เดิม คุณสามารถดูชื่อและประเภทข้อมูล [1] วันที่และเวลาที่ข้อมูลมีการอัพเดตล่าสุด [2] และหมายเหตุการอัพเดตในเวอร์ชั่นดังกล่าว [3]

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูได้ว่าบทเรียนใดที่คุณนำเข้าไว้ก่อนหน้านี้ [4] และข้อมูลเวอร์ชั่นไหนที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน [5]

ดูหน้ารายละเอียดข้อมูลหรือดูประวัติเวอร์ชั่นเต็มโดยคลิกที่ชื่อข้อมูลดังกล่าว

หมายเหตุ: ข้อมูลที่ลบจาก Canvas แล้วจะไม่สามารถอัพเดตได้

ดูเพจรายละเอียดข้อมูล

จากเพจรายละเอียดข้อมูล คุณยังสามารถดูการแจ้งข้อมูลอัพเดตต่าง ๆ ได้เช่นกัน ดูข้อมูลอัพเดตโดยคลิกที่ปุ่ม แสดงบทเรียน [1]

ดูประวัติเวอร์ชั่นโดยคลิกที่แท็บ หมายเหตุกำกับเวอร์ชั่น [2]

กลับไปที่เพจข้อมูลอัพเดตโดยคลิกที่ปุ่ม กลับไปที่ข้อมูลอัพเดต [3]

เลือกบทเรียน

เลือกบทเรียน

หากคุณนำเข้าข้อมูลไปยังบทเรียนมากกว่าหนึ่งรายการ คุณสามารถเลือกบทเรียนที่ต้องการอัพเดตได้ บทเรียนทั้งหมดจะถูกเลือกเป็นค่าเริ่มต้น เลือกหรือยกเลิกการเลือกบทเรียนสำหรับอัพเดตโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมายติดกับชื่อบทเรียน

อัพเดตข้อมูล

อัพเดตข้อมูล

อัพเดตข้อมูลของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม อัพเดต หรือ เลือกข้อมูลอัพเดตแล้ว [1] การอัพเดตข้อมูลของคุณจะเป็นการแทนที่ข้อมูลในปัจจุบัน ยืนยันโดยคลิกที่ปุ่ม ใช่ [2]

ยกเลิกการอัพเดต

ยกเลิกการอัพเดต

นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกละเว้นข้อมูลอัพเดตดังกล่าวหากคุณไม่ต้องการอัพเดตสำเนาข้อมูลของคุณ ละเว้นข้อมูลอัพเดตคสำหรับบทเรียนที่เลือกโดยคลิกที่ปุ่ม ล้มเลิก หรือ ล้มเลิกรายการที่เลือก [1] ก่อนการล้มเลิก คุณจะต้องยืนยันว่าตนเองต้องการละเว้นข้อมูลอัพเดตดังกล่าว ยืนยันโดยคลิกที่ปุ่ม ใช่ [2]

หมายเหตุ: หากคุณละเว้นข้อมูลอัพเดตนี้สำหรับบทเรียนที่เลือก คุณจะยังได้รับแจ้งข้อมูลอัพเดตในอนาคตสำหรับข้อมูลดังกล่าว

ดูข้อมูลอัพเดตใน Canvas

ดูข้อมูลอัพเดตใน Canvas

ดูข้อมูลที่คุณนำเข้าโดยไปที่คุณสมบัติการทำงาน (เช่น หน่วยการเรียน ภารกิจ แบบทดสอบ การพูดคุย เพจ หรือ ไฟล์) ใน Canvas