จะใช้รายการทั่วไปอย่างไร

คุณสามารถใช้ Commons เพื่อค้นหาและนำเข้าเนื้อหาไปยังบทเรียน Canvas ของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถแชร์ข้อมูลไปยัง Commons จากบทเรียน Canvas ของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Canvas Commons

หมายเหตุ:

 • เปิดใช้งาน Commons สำหรับส่วนรายการ Canvas ของคุณโดยติดต่อผู้ดูแลความสำเร็จของลูกค้า ใช้งาน Commons ได้โดยคุณจะต้องมีอีเมลแอดเดรสที่เชื่อมโยงไว้กับบัญชี Canvas ของคุณ
 • ผู้ใช้ที่สามารถจัดทำหรือแก้ไขเนื้อหาบทเรียนใน Canvas ได้จะสามารถใช้งาน Commons ได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งรวมไปถึงผู้ดูแลระบบ ผู้สอน ผู้ออกแบบและ TA หากสถาบันไม่ต้องการให้ TA ของผู้เรียนใช้งาน Commons ได้ ผู้ดูแลระบบระดับบัญชีผู้ใช้จะต้องกำหนดบทบาท TA กำหนดเองใน Canvas ที่ไม่อนุญาตให้จัดทำหรือแก้ไขเนื้อหาบทเรียน
 • Commons มีจัดให้ในบัญชี Free for Teacher (FFT) ทั้งหมด ผู้ใช้ Free for Teacher จำกัดเฉพาะข้อมูลที่ได้เรียนรู้ การนำเข้าและการแชร์ทรัพยากรข้อมูลสาธารณะ
 • ฟังก์ชั่น แสดงตัวอย่างข้อมูล ปัจจุบันเป็นฟังก์ชั่นเสริมและจะต้องเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบใน Commons หากสถาบันของคุณไม่ได้เปิดใช้งานการแสดงตัวอย่างข้อมูลไว้ เพจรายละเอียดข้อมูลอาจแตกต่างไปจากนี้

เปิด Commons

เปิด Commons

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง คลิกที่ลิงค์ Commons

ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลใน Commons อาจเป็นบทเรียน หน่วยการเรียน แบบทดสอบ ภารกิจ การพูดคุย เพจ เอกสาร วิดีโอ ภาพหรือไฟล์เสียง ประเภทข้อมูลแต่ละประเภทจะมีไอคอนเฉพาะ ดูที่สีและไอคอนเหล่านี้ขณะค้นหาข้อมูล ค้นหาข้อมูลใน Commons โดยใช้ฟิลด์ค้นหา [1] คุณสามารถค้นหาคำค้นหา เช่น ผู้จัดทำ สถาบันหรือชื่อได้ และยังสามารถค้นหาจากผลลัพธ์ ภาคีหรือกลุ่ม

จัดเรียงผลการค้นหาจาก ที่เกี่ยวข้องที่สุด ที่ชื่นชอบมากที่สุด หรือ ที่ดาวน์โหลดมากที่สุด โดยคลิกที่เมนูแสดงรายการ จัดเรียงจาก [2]

ปรับใช้ตัวกรองการค้นหาสำหรับการค้นหาของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม คัดกรอง [3]

จำนวนผลลัพธ์จะแสดงอยู่ในเพจขึ้นอยู่กับตัวกรองที่คุณเลือกไว้ [4] ค้นหาข้อมูลทั้งหมดที่คุณเข้าถึงได้ใน Commons โดยปล่อยว่างฟิลด์ค้นหาและตัวกรองไว้

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูเนื้อหาที่นำเสนอได้จากเพจผลลัพธ์ [5] เนื้อหาที่นำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลคุณภาพสูงที่นำเสนอในเพจค้นหาของ Commons เนื้อหาที่นำเสนอสามารถนำเข้าหรือดาวน์โหลดได้เหมือนกับเนื้อหาอื่น ๆ ใน Commons

หมายเหตุ: คุณอาจไม่สามารถดูและ/หรือแชร์เนื้อหาสาธารณะได้ ขึ้นอยู่กับค่าปรับตั้งทางบัญชีที่กำหนดโดยผู้ดูแลระบบ Canvas ของคุณ

กรองผลการค้นหา

กรองผลการค้นหา

ตีกรอบการค้นหาของคุณ หรือค้นหาจากตัวกรองโดยใช้ตัวเลือกตัวกรองต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่ได้รับการรับรอง [1]: หากผู้ดูแลระบบของคุณเปิดใช้งานข้อมูลที่ได้รับการรับรองไว้ คุณจะสามารถกรองผลลัพธ์ให้แสดงเฉพาะข้อมูลที่ได้รับการรับรอง
 • ประเภท [2]: คุณสามารถกรอกได้จากประเภทข้อมูล (เช่น บทเรียน หน่วยการเรียน ภารกิจ แบบทดสอบ การพูดคุย เพจ เอกสาร ภาพ วิดีโอ หรือเสียง)
 • ประเภทเนื้อหา [3]: คุณสามารถกรองได้จากแม่แบบหรือตำราเปิด
 • เกรด/เลเวล [4]: คุณสามารถเลือกเกรดหรือระดับการศึกษาเฉพาะเพื่อตีกรอบการค้นหาของคุณ (เช่น K-12 ระดับอุดมศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา)
 • แชร์กับ [5]: คุณสามารถกรองผลลัพธ์จากข้อมูลที่แชร์สาธารณะในบัญชีของคุณ ในกลุ่มหรือในเครือข่ายภาคี

ดูการ์ดเนื้อหา

ดูผลการค้นหา

จากผลการค้นหา รายละเอียดข้อมูลจะจัดแสดงขึ้นในการ์ดเนื้อหา การ์ดแต่ละใบจะแสดงรายละเอียดต่อไปนี้

 • ไอคอนข้อมูลที่ได้รับการรับรอง [1]: ระบุข้อมูลที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน ข้อมูลที่ได้รับการรับรองจะต้องเปิดใช้งานไว้โดยผู้ดูแลระบบระดับบัญชีผู้ใช้
 • ไอคอนข้อมูล [2]: ระบุประเภทข้อมูล
 • ชื่อ [3]: ดูชื่อข้อมูล
 • ระดับเกรด [4]: ดูเกรด/เลเวลของข้อมูล
 • ผู้จัดทำ [5]: ดูผู้จัดทำข้อมูล
 • ไอคอนข้อมูลดาวน์โหลดและรายการโปรด [6]: ดูจำนวนครั้งที่มีการดาวน์โหลดและนำเข้าข้อมูลหรือเพิ่มเข้าเป็นรายการโปรด

แสดงตัวอย่างข้อมูล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนำเข้าข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อข้อมูล

ดูข้อมูล

เพจภาพรวมเกี่ยวกับเนื้อหาจะโหลดแท็บ แสดงตัวอย่าง ไว้เป็นค่าเริ่มต้น แถบรายการด้านข้างจะมีข้อมูลเพิ่มเติมและลิงค์ที่เกี่ยวข้อง:

 • รายการโปรดและข้อมูลดาวน์โหลด [1]: แสดงจำนวนครั้งที่เพิ่มข้อมูลเป็นรายการโปรดหรือถูกดาวน์โหลด
 • วันที่อัพเดตล่าสุด [2]: วันที่อัพเดตเนื้อหาล่าสุดโดยผู้จัดทำ
 • สิทธิ์ใช้งาน [3]: แสดงสิทธิ์ใช้งานเนื้อหาที่เป็นลิขสิทธิ์หรือ Creative Commons
 • ภาพย่อและไอคอนการรับรอง [4]: ภาพย่อข้อมูลและไอคอนข้อมูลที่ได้รับการรับรอง แล้วแต่กรณี
 • ปุ่มนำเข้า/ดาวน์โหลด [5]: ปุ่มสำหรับดาวน์โหลดหรือนำเข้าข้อมูล
 • ขนาดและประเภท [6]: ขนาดไฟล์ข้อมูลและประเภทเนื้อหา
 • ปุ่มรายการโปรด [7]: เพิ่มข้อมูลไปยังรายการโปรดของคุณ
 • ปุ่มคัดลอกข้อมูล [8]: คัดลอกลิงค์ข้อมูลไปยังคลิปบอร์ดของคุณ

ดูตัวอย่างข้อมูล

แสดงตัวอย่างเนื้อหาข้อมูล,โดยคลิกที่แท็บ แสดงตัวอย่าง แท็บ แสดงตัวอย่าง จะปรากฏเป็นค่าเริ่มต้น

ดูรายละเอียดข้อมูล

จากแท็บ รายละเอียด คุณสามารถดูข้อมูลสรุปของข้อมูลและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

 • รายละเอียด [1]: คำอธิบายอย่างย่อหรือข้อมูลสรุปเกี่ยวกับเนื้อหาข้อมูล
 • ผู้จัดทำ [2]: ผู้ใช้ที่แชร์ข้อมูล
 • บัญชี [3]: บัญชีผู้ใช้ที่แชร์ข้อมูล
 • เกรด/เลเวล [4]: ระดับเกรดที่แนะนำสำหรับข้อมูล
 • หมายเหตุกำกับ [5]: หมายเหตุกำกับที่เกี่ยวข้องหรือคำค้นหาเพื่อระบุข้อมูล
 • ระยะเวลา [6]: ระยะเวลาของไฟล์เสียงหรือวิดีโอ: ใช้ได้เฉพาะกับข้อมูลภาพหรือเสียง
 • ผลลัพธ์ [7]: ผลลัพธ์ที่เชื่อมโยงกับข้อมูล ใช้ได้เฉพาะกับข้อมูลที่มีผลลัพธ์ที่เชื่อมโยงไว้
 • แชร์กับ [8]: ค่าปรับตั้งการแชร์ (บัญชี กลุ่ม ภาคี สาธารณะ ส่วนตัว)
 • รีวิว [9]: รีวิวจากผู้ใช้อื่น

เมื่อพร้อมที่จะนำเข้าข้อมูล, ให้คลิกที่ปุ่ม นำเข้า/ดาวน์โหลด แล้วเลือกบทเรียน

หมายเหตุ: ข้อมูลบางส่วนเท่านั้นที่จะแสดงรายละเอียดทั้งหมด รายละเอียดที่จัดแสดงจะขึ้นอยู่กับประเภทข้อมูลและรายละเอียดที่ผู้จัดทำแจ้งไว้

ดูหมายเหตุกำกับเวอร์ชั่น

ดูหมายเหตุกำกับเวอร์ชั่น

ดูข้อมูลอัพเดตสำหรับข้อมูลโดยคลิกที่แท็บ หมายเหตุกำกับเวอร์ชั่น ข้อมูลอัพเดตจะถูกจัดเรียงตามวันที่และเวลา และอาจมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วย

แชร์ข้อมูล

แชร์ข้อมูล

คุณสามารถแชร์ข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ ไปยัง Commons จากบทเรียน Canvas ของคุณ ครอบคลุมทั้งบทเรียน Canvas, เนื้อหาบทเรียน,และไฟล์ข้อมูล

ดูคู่มือสำหรับ Commons

ดูรายการคู่มือสำหรับ Commons ที่เป็นประโยชน์โดยคลิกที่ลิงค์ คู่มือ

สืบค้นคู่มือสำหรับ Commons

สืบค้นคู่มือสำหรับ Commons

สืบค้นคู่มือ Commons ทั้งหมดโดยคลิกที่ลิงค์ คู่มือ Canvas Commons [1] สืบค้นคู่มือเฉพาะสำหรับ Commons โดยคลิกที่ลิงค์คู่มือที่เกี่ยวข้อง [2]

เงื่อนไขการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัวและความช่วยเหลือ

เงื่อนไขการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัวและความช่วยเหลือ

คุณสามารถสืบค้นเงื่อนไขการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว และความช่วยเหลือได้จากท้ายเพจใน Commons

0 Likes
Was this article helpful? Yes No