cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

จะใช้รายการทั่วไปอย่างไร

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

จะใช้รายการทั่วไปอย่างไร

คุณสามารถใช้ Commons เพื่อค้นหาและนำเข้าเนื้อหาไปยังบทเรียน Canvas ของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถแชร์ข้อมูลไปยัง Commons จากบทเรียน Canvas ของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Canvas Commons

หมายเหตุ:

 • เปิดใช้งาน Commons สำหรับส่วนรายการ Canvas ของคุณโดยติดต่อผู้ดูแลความสำเร็จของลูกค้า ใช้งาน Commons ได้โดยคุณจะต้องมีอีเมลแอดเดรสที่เชื่อมโยงไว้กับบัญชี Canvas ของคุณ
 • ผู้ใช้ที่สามารถจัดทำหรือแก้ไขเนื้อหาบทเรียนใน Canvas ได้จะสามารถใช้งาน Commons ได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งรวมไปถึงผู้ดูแลระบบ ผู้สอน ผู้ออกแบบและ TA หากสถาบันไม่ต้องการให้ TA ของผู้เรียนใช้งาน Commons ได้ ผู้ดูแลระบบระดับบัญชีผู้ใช้จะต้องกำหนดบทบาท TA กำหนดเองใน Canvas ที่ไม่อนุญาตให้จัดทำหรือแก้ไขเนื้อหาบทเรียน
 • Commons มีจัดให้ในบัญชี Free for Teacher (FFT) ทั้งหมด ผู้ใช้ Free for Teacher จำกัดเฉพาะข้อมูลที่ได้เรียนรู้ การนำเข้าและการแชร์ทรัพยากรข้อมูลสาธารณะ
 • ฟังก์ชั่น แสดงตัวอย่างข้อมูล ปัจจุบันเป็นฟังก์ชั่นเสริมและจะต้องเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบใน Commons หากสถาบันของคุณไม่ได้เปิดใช้งานการแสดงตัวอย่างข้อมูลไว้ เพจรายละเอียดข้อมูลอาจแตกต่างไปจากนี้

เปิด Commons

เปิด Commons

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง คลิกที่ลิงค์ Commons

ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลใน Commons อาจเป็นบทเรียน หน่วยการเรียน แบบทดสอบ ภารกิจ การพูดคุย เพจ เอกสาร วิดีโอ ภาพหรือไฟล์เสียง ประเภทข้อมูลแต่ละประเภทจะมีไอคอนเฉพาะ ดูที่สีและไอคอนเหล่านี้ขณะค้นหาข้อมูล ค้นหาข้อมูลใน Commons โดยใช้ฟิลด์ค้นหา [1] คุณสามารถค้นหาคำค้นหา เช่น ผู้จัดทำ สถาบันหรือชื่อได้ และยังสามารถค้นหาจากผลลัพธ์ ภาคีหรือกลุ่ม

จัดเรียงผลการค้นหาจาก ที่เกี่ยวข้องที่สุด ที่ชื่นชอบมากที่สุด หรือ ที่ดาวน์โหลดมากที่สุด โดยคลิกที่เมนูแสดงรายการ จัดเรียงจาก [2]

ปรับใช้ตัวกรองการค้นหาสำหรับการค้นหาของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม คัดกรอง [3]

จำนวนผลลัพธ์จะแสดงอยู่ในเพจขึ้นอยู่กับตัวกรองที่คุณเลือกไว้ [4] ค้นหาข้อมูลทั้งหมดที่คุณเข้าถึงได้ใน Commons โดยปล่อยว่างฟิลด์ค้นหาและตัวกรองไว้

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูเนื้อหาที่นำเสนอได้จากเพจผลลัพธ์ [5] เนื้อหาที่นำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลคุณภาพสูงที่นำเสนอในเพจค้นหาของ Commons เนื้อหาที่นำเสนอสามารถนำเข้าหรือดาวน์โหลดได้เหมือนกับเนื้อหาอื่น ๆ ใน Commons

หมายเหตุ: คุณอาจไม่สามารถดูและ/หรือแชร์เนื้อหาสาธารณะได้ ขึ้นอยู่กับค่าปรับตั้งทางบัญชีที่กำหนดโดยผู้ดูแลระบบ Canvas ของคุณ

กรองผลการค้นหา

กรองผลการค้นหา

ตีกรอบการค้นหาของคุณ หรือค้นหาจากตัวกรองโดยใช้ตัวเลือกตัวกรองต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่ได้รับการรับรอง [1]: หากผู้ดูแลระบบของคุณเปิดใช้งานข้อมูลที่ได้รับการรับรองไว้ คุณจะสามารถกรองผลลัพธ์ให้แสดงเฉพาะข้อมูลที่ได้รับการรับรอง
 • ประเภท [2]: คุณสามารถกรอกได้จากประเภทข้อมูล (เช่น บทเรียน หน่วยการเรียน ภารกิจ แบบทดสอบ การพูดคุย เพจ เอกสาร ภาพ วิดีโอ หรือเสียง)
 • ประเภทเนื้อหา [3]: คุณสามารถกรองได้จากแม่แบบหรือตำราเปิด
 • เกรด/เลเวล [4]: คุณสามารถเลือกเกรดหรือระดับการศึกษาเฉพาะเพื่อตีกรอบการค้นหาของคุณ (เช่น K-12 ระดับอุดมศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา)
 • แชร์กับ [5]: คุณสามารถกรองผลลัพธ์จากข้อมูลที่แชร์สาธารณะในบัญชีของคุณ ในกลุ่มหรือในเครือข่ายภาคี

ดูการ์ดเนื้อหา

ดูผลการค้นหา

จากผลการค้นหา รายละเอียดข้อมูลจะจัดแสดงขึ้นในการ์ดเนื้อหา การ์ดแต่ละใบจะแสดงรายละเอียดต่อไปนี้

 • ไอคอนข้อมูลที่ได้รับการรับรอง [1]: ระบุข้อมูลที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน ข้อมูลที่ได้รับการรับรองจะต้องเปิดใช้งานไว้โดยผู้ดูแลระบบระดับบัญชีผู้ใช้
 • ไอคอนข้อมูล [2]: ระบุประเภทข้อมูล
 • ชื่อ [3]: ดูชื่อข้อมูล
 • ระดับเกรด [4]: ดูเกรด/เลเวลของข้อมูล
 • ผู้จัดทำ [5]: ดูผู้จัดทำข้อมูล
 • ไอคอนข้อมูลดาวน์โหลดและรายการโปรด [6]: ดูจำนวนครั้งที่มีการดาวน์โหลดและนำเข้าข้อมูลหรือเพิ่มเข้าเป็นรายการโปรด

แสดงตัวอย่างข้อมูล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนำเข้าข้อมูลโดยคลิกที่ชื่อข้อมูล

ดูข้อมูล

เพจภาพรวมเกี่ยวกับเนื้อหาจะโหลดแท็บ แสดงตัวอย่าง ไว้เป็นค่าเริ่มต้น แถบรายการด้านข้างจะมีข้อมูลเพิ่มเติมและลิงค์ที่เกี่ยวข้อง:

 • รายการโปรดและข้อมูลดาวน์โหลด [1]: แสดงจำนวนครั้งที่เพิ่มข้อมูลเป็นรายการโปรดหรือถูกดาวน์โหลด
 • วันที่อัพเดตล่าสุด [2]: วันที่อัพเดตเนื้อหาล่าสุดโดยผู้จัดทำ
 • สิทธิ์ใช้งาน [3]: แสดงสิทธิ์ใช้งานเนื้อหาที่เป็นลิขสิทธิ์หรือ Creative Commons
 • ภาพย่อและไอคอนการรับรอง [4]: ภาพย่อข้อมูลและไอคอนข้อมูลที่ได้รับการรับรอง แล้วแต่กรณี
 • ปุ่มนำเข้า/ดาวน์โหลด [5]: ปุ่มสำหรับดาวน์โหลดหรือนำเข้าข้อมูล
 • ขนาดและประเภท [6]: ขนาดไฟล์ข้อมูลและประเภทเนื้อหา
 • ปุ่มรายการโปรด [7]: เพิ่มข้อมูลไปยังรายการโปรดของคุณ
 • ปุ่มคัดลอกข้อมูล [8]: คัดลอกลิงค์ข้อมูลไปยังคลิปบอร์ดของคุณ

ดูตัวอย่างข้อมูล

แสดงตัวอย่างเนื้อหาข้อมูล,โดยคลิกที่แท็บ แสดงตัวอย่าง แท็บ แสดงตัวอย่าง จะปรากฏเป็นค่าเริ่มต้น

ดูรายละเอียดข้อมูล

จากแท็บ รายละเอียด คุณสามารถดูข้อมูลสรุปของข้อมูลและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

 • รายละเอียด [1]: คำอธิบายอย่างย่อหรือข้อมูลสรุปเกี่ยวกับเนื้อหาข้อมูล
 • ผู้จัดทำ [2]: ผู้ใช้ที่แชร์ข้อมูล
 • บัญชี [3]: บัญชีผู้ใช้ที่แชร์ข้อมูล
 • เกรด/เลเวล [4]: ระดับเกรดที่แนะนำสำหรับข้อมูล
 • หมายเหตุกำกับ [5]: หมายเหตุกำกับที่เกี่ยวข้องหรือคำค้นหาเพื่อระบุข้อมูล
 • ระยะเวลา [6]: ระยะเวลาของไฟล์เสียงหรือวิดีโอ: ใช้ได้เฉพาะกับข้อมูลภาพหรือเสียง
 • ผลลัพธ์ [7]: ผลลัพธ์ที่เชื่อมโยงกับข้อมูล ใช้ได้เฉพาะกับข้อมูลที่มีผลลัพธ์ที่เชื่อมโยงไว้
 • แชร์กับ [8]: ค่าปรับตั้งการแชร์ (บัญชี กลุ่ม ภาคี สาธารณะ ส่วนตัว)
 • รีวิว [9]: รีวิวจากผู้ใช้อื่น

เมื่อพร้อมที่จะนำเข้าข้อมูล, ให้คลิกที่ปุ่ม นำเข้า/ดาวน์โหลด แล้วเลือกบทเรียน

หมายเหตุ: ข้อมูลบางส่วนเท่านั้นที่จะแสดงรายละเอียดทั้งหมด รายละเอียดที่จัดแสดงจะขึ้นอยู่กับประเภทข้อมูลและรายละเอียดที่ผู้จัดทำแจ้งไว้

ดูหมายเหตุกำกับเวอร์ชั่น

ดูหมายเหตุกำกับเวอร์ชั่น

ดูข้อมูลอัพเดตสำหรับข้อมูลโดยคลิกที่แท็บ หมายเหตุกำกับเวอร์ชั่น ข้อมูลอัพเดตจะถูกจัดเรียงตามวันที่และเวลา และอาจมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วย

แชร์ข้อมูล

แชร์ข้อมูล

คุณสามารถแชร์ข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ ไปยัง Commons จากบทเรียน Canvas ของคุณ ครอบคลุมทั้งบทเรียน Canvas, เนื้อหาบทเรียน,และไฟล์ข้อมูล

ดูคู่มือสำหรับ Commons

ดูรายการคู่มือสำหรับ Commons ที่เป็นประโยชน์โดยคลิกที่ลิงค์ คู่มือ

สืบค้นคู่มือสำหรับ Commons

สืบค้นคู่มือสำหรับ Commons

สืบค้นคู่มือ Commons ทั้งหมดโดยคลิกที่ลิงค์ คู่มือ Canvas Commons [1] สืบค้นคู่มือเฉพาะสำหรับ Commons โดยคลิกที่ลิงค์คู่มือที่เกี่ยวข้อง [2]

เงื่อนไขการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัวและความช่วยเหลือ

เงื่อนไขการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัวและความช่วยเหลือ

คุณสามารถสืบค้นเงื่อนไขการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว และความช่วยเหลือได้จากท้ายเพจใน Commons

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.