cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur delar jag en resurs till Commons?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hur delar jag en resurs till Commons?

Du kan dela uppgifter, moduler quiz, sidor och diskussioner i Canvas till Commons.

Om du vill modifiera en befintlig delad resurs, läs om hur du uppdaterar en resurs innan du delar till Commons.

Anteckningar:

  • Stegen i den här lektionen liknar de för delning av uppgifter, moduler, quiz, sidor och diskussioner. Skillnaderna består av hur du öppnar funktionen från kursnavigeringen och använder ikonen Inställningar på sidorna Index och Information. Bilderna i den här lektionen visar hur du delar en uppgift i Commons.
  • Kontakta din kundrepresentant om du vill aktivera Commons i din Canvas-instans.
  • Commons finns tillgängligt i alla FFT-konton (gratis för lärare). FFT-användare är begränsade till sökning, import och delning av offentliga resurser.
  • Filstorleksbegränsningen för uppladdat innehåll är 500 MB.
  • Innehåll som delas via Commons kvarhåller objektets publicerad/opublicerad-status för när den ursprungligen delades. Om du delar en publicerad resurs och någon annan importerar den resursen kommer den att publiceras i hens kurs.
  • Det går inte att dela Studio-innehåll med eller importera från Commons.

Öppna kurs

Öppna kurs

Klicka på länken Kurser (Courses) i globala navigationen, [1], och klicka sedan på namnet på kursen du vill dela resursen från [2].

Öppna funktionsområdet

Öppna funktionsområdet

I kursnavigeringen klickar du på funktionsområdet där resursen finns.

Dela resurs

Dela resurs

Lokalisera den resurs du vill dela inom funktionsområdet och klicka på ikonen Alternativ (Options) [1] och klicka sedan på länken Dela till Commons [2].

Anteckningar:

  • Om det finns en matris kopplad till en resurs delas den till Commons som en del av resursen. Den kopplade matrisen importeras även som en del av resursen.
  • Innehåll som delas via Commons kvarhåller objektets publicerad/opublicerad-status för när den ursprungligen delades. Om du delar en publicerad resurs och någon annan importerar den resursen kommer den att publiceras i hens kurs.

Dela via sidan Resursinformation (Resource Details)

Dela via sidan Resursinformation (Resource Details)

Du kan även öppna den individuella resursen för att dela till Commons. Klicka på ikonen Alternativ (Options) [1] och klicka sedan på länken Dela till Commons (Share to Commons) [2].

Dela delningsalternativ

Dela delningsalternativ

Välj ett delningsalternativ.

Obs! Beroende vilka kontoinställningarna som din Canvas-administratör har angett kan du kanske inte visa och/eller dela offentligt innehåll. Upphovsmän för offentligt delade resurser kommer alltid att kunna visa sin resurs.

Välj innehållslicens

Välj innehållslicens

Välj din innehållslicens från rullgardinsmenyn Copyright och licenser (Copyright and Licenses) [1]. Om du vill lägga till ytterligare licensiering, copyright- eller användningsinformation klickar du på länken Lägg till ytterligare information (Add Additional Information) [2].

Lägg till metadata

Lägg till metadata

Lägg till omdöme/nivå

Lägg till omdöme/nivå

Välj lämpliga omdömesnivåer via reglagen eller rullgardinsmenyerna.

Dela till Commons

Dela till Commons

När du är klar klickar du på knappen Dela (Share) .

Visa delad resurs

Visa din delade resurs Det kan ta upp till 30 minuter att behandla en resurs. Resursförhandsgranskningar är inte tillgängliga när resursen behandlas.  

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.