Hur visar jag uppdateringar av resurser som jag tidigare importerat från Commons?

När en modifierad resurs på nytt delas till Commons får användare som importerat en kopia av den resursen i Commons före uppdateringen möjlighet att uppdatera resursen. När en uppdatering finns tillgänglig visas den på uppdateringssidan, i aviseringscentret och på sidan resursinformation.

Anteckningar:

  • Kontakta din kundrepresentant om du vill aktivera Commons i din Canvas-instans.
  • Commons finns tillgängligt i alla FFT-konton (gratis för lärare). FFT-användare är begränsade till sökning, import och delning av offentliga resurser.
  • Om din aktuella version av en resurs har studentinlämningar kan du välja att inte uppdatera resursen.
  • Om du väljer att uppdatera en tidigare delad resurs kommer den föregående versionen att ersättas. Om du väljer att inte uppdatera en tidigare delad resurs skapas en ny resurs.

Öppna Commons

Öppna Commons

Klicka på länken Commons för att visa och uppdatera resurser.

Öppna Uppdateringar

Öppna Uppdateringar

Öppna Commons-navigeringen och klicka på länken Uppdateringar (Updates) [1]. Du kan även klicka på knappen Visa uppdateringsanteckningar (View Update Notes) i aviseringscentret [2].

Klicka på ikonen Avvisa aviseringscentret (Dismiss notification center) [3]. Aviseringscentret visas endast efter en ny uppdatering.

Obs! Aviseringscentret visar upp till tre uppdateringar men du kan visa alla tillgängliga uppdateringar på sidan Uppdateringar.

Visa tillgängliga uppdateringar

Visa tillgängliga uppdateringar

På sidan Uppdateringar kan du visa alla tidigare importerade resurser som har uppdaterats av den ursprungliga användaren. Du kan visa resursens namn och typ [1], datum och tid då resursen senast uppdaterades [2] samt anteckningar om vad som uppdaterats i den här versionen [3].

Du kan även se vilka kurser som du tidigare importerat resursen till [4] och vilken version av resursen du för närvarande använder [5].

Klicka på resursen namn för att visa resursinformationssidan eller den fullständiga versionshistoriken.

Obs! Det går inte att uppdatera resursen som tagits bort eller raderats från Canvas.

Visa sidan Resursinformation (Resource Details)

På sidan Resursinformation kan du även visa uppdaterade aviseringar. Klicka på knappen Visa kurser (Show Courses) för att visa uppdateringar [1].

Klicka på fliken Versionsanteckningar (Version notes) för att visa versionshistoriken [2].

Klicka på knappen Tillbaka till Uppdateringar (Back to Updates) för att återgå till sidan Uppdateringar [3].

Välj kurser

Välj kurser

Om du importerade resursen till fler än en kurs kan du välja vilka kurser du vill uppdatera. Alla kurser väljs som standard. Klicka på kryssrutan bredvid kursnamnet för att markera eller avmarkera en kurs för uppdatering.

Uppdatera resurs

Uppdatera resurs

Om du vill uppdatera din resurs klickar du på knapparna Uppdatera (Update) eller Uppdatera markerade (Update selected) [1]. Om du uppdaterar din resurs ersätts din nuvarande resurs. Bekräfta genom att klicka på knappen Ja (Yes) [2].

Avvisa uppdatering

Avvisa uppdatering

Du kan även avvisa uppdateringen om du inte vill uppdatera din kopia av resursen. Om du vill avvisa uppdateringen för de valda kurserna klickar du knappen Avvisa (Dismiss) eller Avvisa markerade (Dismiss selected) [1]. Innan du kan avvisa uppdateringen måste du bekräfta att du vill ignorera uppdateringen. Bekräfta genom att klicka på knappen Ja (Yes) [2].

Obs! Även om du avvisade uppdateringen för de markerade kurserna kommer du fortfarande att aviseras om framtida uppdateringar för resursen.

Visa uppdaterade resurser i Canvas

Visa uppdaterade resurser i Canvas

För att visa importerade resurser öppnar du funktionsområdet (t.ex. moduler, uppgifter, quiz, diskussioner, sidor eller filer) i Canvas.