Hur importerar jag och visar en Commons-resurs i Canvas?

Du kan importera kurser, moduler, uppgifter, quiz, diskussioner, sidor eller filer från Commons till din Canvas-kurs. Importerade resurser behåller den ursprungliga statusen de hade vid publicering eller avpublicering.

Anteckningar:

 • Kontakta din kundrepresentant om du vill aktivera Commons i din Canvas-instans.
 • Commons finns tillgängligt i alla FFT-konton (gratis för lärare). FFT-användare är begränsade till sökning, import och delning av offentliga resurser.
 • Standardbegränsningar för lagring av Canvas-filer gäller.
 • Studentdata förblir privat vid delning och import av resurser.
 • Importerade Commons-resurser behåller alternativ/inställningar i den nya kursen, med undantag för deras inlämningsdatum.
 • Commons har för närvarande inte stöd för delning/import av frågebanker som är kopplade till ett quiz.
 • Det går inte att dela Studio-innehåll med eller importera från Commons.
 • Det går inte att importera New Quizzes från Commons.

Öppna Commons

Öppna Commons

Klicka på länken Commons i den globala navigeringen.

Sök efter resurs

Lokalisera en resurs i sökfältet [1].

Du kan sortera resurser efter Mest relevant (Most Relevant), Senaste (Latest), Mest favoritmärkt (Most Favorited) eller Mest nedladdad (Most Downloaded) [2].

Du kan även filtrera sökresultat efter godkänt innehåll, typ av innehåll, omdöme/nivå och delning av inställningar [3]. Läs mer om sökning i Commons.

Obs! När innehåll från Commons importeras visas endast kursalternativ från den instans där du lanserade Commons.

Öppna resurs

Öppna resurs

Klicka på resurstiteln för att visa resursinformation.

Obs! Resurser kan öppnas i en ny flik genom att trycka på kommandotangenten (Mac) eller Ctrl (PC) när du klickar på resursnamnet på söksidan, eller genom att högerklicka på resursnamnet.

Visa resurs

Klicka på knappen Importera/ladda ned (Import/Download).

Importera resurs

Importera resurs

Sök efter de kurser du vill importera resursen till [1] eller välj kurser i listan [2]. Klicka på knappen Importera till kurs (Import into Course) [3].

Klicka på knappen Ladda ned (Download) för att ladda ned filen till datorn [4].

Anteckningar:

 • Canvas-användare som registrerats i en kurs som instruktör, TA, designer, eller som har en anpassad roll baserad på en av de tidigare listade rollerna kommer att se listan Importera till kurs (Import to Course), förutsett att kursen de är registrerade i är pågående.
 • Om en kurs åsidosätter terminsdatum och om kryssrutan Studenter kan endast delta i kursen mellan dessa datum (Users can only participate in the course between these dates) är markerad, kommer kursen att visas i kurslistan om kursen och slutdatumet inte redan passerats.
 • Om en kurs använder terminsdatum visas kursen i kurslistan om terminens startdatum inte infaller i framtiden och om slutdatumet inte redan passerats.

Importera varningsmeddelande

Importera varningsmeddelande

Om du importerar en fil som överskrider 500 MB, kommer Commons att generera ett varningsmeddelande om att importen kan misslyckas.

Meddelande om väntande resurs

Meddelande om väntande resurs

Om du försöker importera en resurs som fortfarande väntar kommer knappen Importera till kurs (Import to Course) att vara aktiv och Commons visar ett meddelande om att resursen fortfarande behandlas.

Visa importavisering

Visa importavisering

Visa avisering om importstatus längst upp på skärmen. Observera att det kan ta en liten stund innan ändringarna i din kurs visas.

Visa importerad resurs

För att visa andra importerade resurser, förutom kurser, öppnar du funktionsområdet (t.ex. moduler, uppgifter, quiz, diskussioner, sidor eller filer) i kursnavigeringen.

Obs! Innehåll som delas via Commons kvarhåller objektets publicerad/opublicerad-status för när den ursprungligen delades. Om du importerar innehåll som publicerades när det ursprungligen delades, importeras det och publiceras i din kurs.

Importera statusavisering

Importera statusavisering

Om resursen fortfarande importeras visas en statusavisering när du öppnar din kurs. Klicka på länken Importera status (Import Status).

Se importstatus

Menyn Aktuella jobb (Current Jobs) visar den importerade resursen som en IMSCC-fil för Canvas Common Cartridge. Du kan se datumet och tiden då resursen importerades. Menyn för importstatus kommer att visa importstatusen efter färg:

 • Grå [1]: Visar köad status
 • Blå [2]: Visar ett status- och förloppsfält med kvarvarande tid
 • Grön/orange [3]: Visar en slutförd status (Orange indikerar att ett problem är kopplat till importen. Klicka på länken för problemet för att se listan)

Korrigera eventuella problem som kan ha uppstått under importen. Du kan använda antingen länken för problemet eller kursnavigeringsmenyn för att korrigera felen i kursen.