Vilka typer av licenser finns tillgängliga i Commons?

Med en Creative Commons-licens kan du dela kursinnehållet du skapat på dina egna villkor. Du avgör hur och i vilken utsträckning andra användare kan återanvända ditt ursprungliga kursinnehåll. På samma sätt kan du återanvända andra användares innehåll om de har en Creative Commons-licens. Fördelen med Creative Commons-licenser är att andra instruktörer kan använda, skapa och förbättra ditt innehåll. Den här typen av kreativt samarbete kan skapa mervärde i din kursplan.

När du delar en resurs i Commons måste du välja ett licensalternativ för innehållet.

Anteckningar:

 • Kontakta din kundrepresentant om du vill aktivera Commons i din Canvas-instans.
 • Commons finns tillgängligt i alla FFT-konton (gratis för lärare). FFT-användare är begränsade till sökning, import och delning av offentliga resurser.
 • LIcensen du valde för din resurs i Commons är inte knuten till den licens som ställts in för resursen i Canvas-inställningarna.
 • Mer information om copyright-intrång finns i Användarvillkor för Canvas Commons.
 • Läs mer om inställningar av innehållslicens.

Copyright-skyddat

Copyright-skyddat

Copyright-skyddat innebär att det var du som skapade det ursprungliga innehållet. Om du väljer det här alternativet kan du lägga till ytterligare information.

Offentlig domän

Offentlig domän

Offentlig domän innebär att arbetet saknar känt copyright-skydd och kan användas utan begränsningar. Klicka på bilden Offentlig domän för att läsa mer.

Erkännande

Erkännande

Alla Creative Commons-licenser kräver erkännande När andra distribuerar eller återanvänder ditt arbete måste de alltid erkänna ditt usprungliga arbete. Om du väljer Erkännande som din egen Creative Commons-licens, kan andra kopiera, distribuera och använda ditt kursinnehåll eller modifierade versioner av ditt kursinnehåll. Läs mer genom att klicka på bilden CC – Erkännande.

Erkännande

Erkännande

Om du lägger till en Erkännande dela lika-licens till ditt kursinnehåll kan andra kopiera, distribuera och använda ditt kursinnehåll endast om de återdistribuerar ditt innehåll med samma Creative Common-licens. Läs mer genom att klicka på bilden CC – Erkännande.

Obs! Licensen Erkännande dela lika används av Wikipedia och rekommenderas för material som kan dra nytta av innehåll från Wikipedia och projekt med liknande licensiering. Med den här licensen kan andra kopiera, distribuera och använda ditt kursinnehåll eller modifierade versioner av ditt kursinnehåll (även i kommersiella syften) så länge de erkänner ditt arbetet och använder samma Creative Commons-licens.

Erkännande inga bearbetningar

Erkännande inga bearbetningar

Med den här licensen kan andra använda ditt kursinnehåll men de får inte ändra det på något sätt. Läs mer genom att klicka på bilden CC – Erkännande inga bearbetningar.

Erkännande icke-kommersiell

Erkännande icke-kommersiell

Licensen Erkännande icke-kommersiell varnar att andra kan använda ditt kursinnehåll, men inte i kommersiellt syfte. Läs mer genom att klicka på bilden CC – Erkännande icke-kommersiell

Välj en innehållslicens

Välj en innehållslicens

För att dela ditt innehåll på det sätt du vill väljer du en licens i rullgardingsmenyn Copyright och licenser (Copyright and Licenses). Listan nedan visar tillgängliga kombinationer av copyright och licenser, från den minst till den mest begränsande kombinationen.

 • Copyright-skyddat
 • Offentlig domän
 • CC – Erkännande
 • CC – Erkännande dela lika
 • CC – Erkännande inga bearbetningar
 • CC – Erkännande icke-kommersiell
 • CC – Erkännande icke-kommersiell dela lika
 • CC – Erkännande icke-kommersiell inga bearbetningar

 

Du kan läsa mer om Creative Commons licenser och hur de fungerar på creativecommons.org/licenses.