Vilka dokumenttyper och mediefiler kan delas till Commons?

Läs om vilka dokumenttyper och mediefiler som kan delas till Commons.

Anteckningar:

 • Kontakta din kundrepresentant om du vill aktivera Commons i din Canvas-instans.
 • Commons finns tillgängligt i alla FFT-konton (gratis för lärare). FFT-användare är begränsade till sökning, import och delning av offentliga resurser.
 • Inte alla filer som stöds i Commons har stöd i Canvas.

Dokumenttyper som stöds

Följande dokument kan delas till Commons:

 • .doc
 • .docx
 • .ppt
 • .pptx
 • .pdf
 • .xls
 • .xlsx
 • .rtf
 • .txt
 • .odt
 • .odp
 • .ods

Bildtyper som stöds

Följande bilder kan delas till Commons:

 • .jpg
 • .png
 • .gif
 • .svg

Videotyper som stöds

Följande videor kan delas till Commons:

 • .asf – Windows Media
 • .mov – Apple Quicktime
 • .mpg – Digital Video Format
 • .avi – Digital Video Format
 • .m4v – Digital Video Format
 • .wmv – Windows Media
 • .mp4 - Digital Video Format
 • .3gp – Multimedia Mobile Format
 • .flv – Flash Video

Ljudfilstyper som stöds

Följande ljudfiler kan delas till Commons:

 • .mp3
 • .wav
 • .mp4
 • .aac
 • .aif
 • .ogg
 • .webm