cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan ændrer jeg som observatør sproget for min brugerkonto?

Hvordan ændrer jeg som observatør sproget for min brugerkonto?

Canvas’ standardsprog er engelsk, men du kan vælge at se Canvas-grænsefladen på et andet sprog.

Bemærk: Du har muligheden for at ændre sprogindstillingen for dine kurser. Hvis du observerer en studerende i et fag, hvor instruktøren har foretaget denne ændring (oftest for et fremmedsprogsfag), tilsidesætter fagsproget det valgte sprog.

Åbn Kontoindstillinger

Åbn Kontoindstillinger

I Global Navigation klik på linket for Konto [1], klik derefter på linket for Indstillinger [2].

Rediger indstillinger

Rediger indstillinger

Klik på Rediger Indstillinger (Edit Settings) knappen.

Vælg sprog

Vælg sprog

For at vælge dit foretrukne sprog skal du klikke på rullemenuen Sprog (Language). Du kan se en liste over understøttede sprog i Canvas.

Opdater indstillinger

Opdater indstillinger

Klik på Opdater Indstillinger (Update Settings) knappen.

Se foretrukne sprog

Se Canvas i dit foretrukne sprog.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback