Hvordan ser jeg siden Karakterer for en studerende som observatør?

Som observatør kan du se karakterer for studerende, du observerer. Karakter-siden i et fag viser din studerendes aktuelle karakter i faget samt alle nuværende karakterer til fagopgaver. Du kan også se opgaveresultatdetaljer, kommentarer og rubrikker. Hvis instruktøren benytter flere karakterperioder, kan du også filtrere karakterer efter karakterperiode.

Du kan også se karakterer for din studerendes afsluttede fag fra linket Global navigation.

Bemærk:

  • Nogle detaljer på karaktersiden, såsom resultatdetaljer og den totale karakter, er muligvis begrænset i din studerendes fag.
  • Du kan også få adgang til siden Karakterer, ved hjælp af linket Oversigt Se karakterer.

Åbn kursushjemmeside

Åbn kursushjemmeside

I Global Navigation skal du klikke på kursuslinket (Courses) [1] og derefter på kursusnavnet [2].

Åbn karakterer

Åbn karakterer

I Kursusnavigation (Course Navigation) skal du klikke på Karakterer (Grades) linket.

Vis fagets karakter

Karakteroversigten viser din studerendes samlede karakter [1] og giver dig mulighed for at vise eller skjule alle resultatoplysninger, kommentarer og rubrikker, der vises på siden Karakterer [2].

Afhængigt af karakterberegningen for faget kan den studerendes samlede karakter vises som en pointværdi eller som en procentdel.

Bemærk: Din instruktør kan begrænse din mulighed for a se din studerendes samlede karakter [3].

Se nuværende og samlede karakterer

Se nuværende og samlede karakterer

Som standard viser Karakter-siden din studerendes aktuelle karakter i faget. Den nuværende karakter beregnes ved at tilføje resultatet for opgaver i henhold til deres vægt i fagets karaktersystem. Denne karakter beregnes med afkrydsningsfeltet Beregn kun baseret på opgaver med karakter (Calculate based only on graded assignments) [1].

Den samlede karakter beregnes ved at tilføje alle opgaver, både med og uden karakter, alt efter deres vægt i fagets karaktersystem. For at se den samlede karakter skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Beregn kun baseret på opgaver med karakter (Calculate based only on graded assignments) [2].

Bemærk: Hvis din studerende har begrænset dig fra at se nuværende og/eller samlede karakterer, vil af-/markering af sidepanelets afkrydsningsfelt stadig gælde for de enkelte opgaver. Du kan muligvis se små ændringer med opgave-farvning, hvilket tyder på, at en karakter kan droppes fra faget.

Se opgavekarakterer

Se opgavekarakterer

Fra karaktersiden kan du vælge det fag, som du vil se karakterer for, ved at klikke på rullemenuen Fag (Course) [1]. Som standard viser statussiden opgaver kronologisk efter opgavens afleveringsdato. For at sortere karakterer efter modul, opgavenavn eller opgavegruppe skal du klikke på rullemenuen Arranger efter (Arrange by) [2]. Men hvis moduler eller opgavegrupper ikke bruges i faget, inkluderes de ikke som sorteringsmuligheder. Hvis du vil anvende valgte sorteringsindstillinger, skal du klikke på knappen Anvend (Apply) [3]. Opgaver, der ikke er en del af et modul, vises i slutningen af opgavelisten i alfabetisk orden.

Du kan se opgavenavne [4], afleveringsdatoer [5], status [6], resultat [7] og samlede pointværdier [8]. Du kan også se, om opgaven indeholder en kommentar, resultatdetaljer eller en resultatrubrik [9].

Du kan se forskellige karakterikoner i resultatkolonnen, der angiver opgavetypen [10]. Opgaver, der viser et karakterikon, er ikke blevet bedømt af instruktøren. Når opgaven er blevet bedømt, vil ikonet blive erstattet af din studerendes resultat.

For at udskrive din studerendes karakterer skal du klikke på knappen Udskriv (Print) [11].

Bemærk: Statuskolonnen vises kun, hvis en eller flere opgaver har en tilknyttet status.

Se karakterperiode

Hvis karakterperioder er aktiveret i din studerendes fag, kan du se hans /hendes karakterer iht. karakterperioden [1]. Som standard viser karaktersiden den aktuelle karakterperiode. Hvis en opgave ikke indeholder en forfaldsdato, vises den som en del af den sidste karakterperiode. For at se karakterer for et andet fag skal du klikke på rullemenuen for Fag (Course) [2] For at se den angivne karakterperiode og fag skal du klikke på knappen Anvend (Apply) [3].

Hvis din studerendes fag indeholder vægtede opgavegrupper, kan opgavegrupper variere i sidepanelet afhængigt af, hvilken karakterperiode du kigger på [4]. En opgavegruppe vises, hvis gruppen har mindst en opgave i den valgte karakterperiode.

Når karakterperioder vægtes, og du vælger indstillingen Alle karakterperioder, viser sidebjælken vægten af ​​hver karakterperiode.

Vis karakterinformation

Vis karakterinformation

Nogle opgaver viser et sort advarselsikon [1], som advarer dig om, at point opnået fra denne opgave ikke tæller mod din studerendes endelige karakter [2]. Din studerende skal stadig aflevere denne opgave, medmindre den er blevet undskyldt af deres instruktør.

Se kommentarer

Hvis din studerendes instruktør skrev en kommentar til opgaven, viser opgaven et kommentarikon [1]. For at se kommentarer skal du klikke på ikonet. Kommentarer vises kronologisk [2]. Klik på linket Luk (Close) [3] for at lukke kommentarer.

Se detaljer om resultat

Hvis du kan se resultatdetaljer, skal du klikke på fluebens ikonet [1]. Du kan se karakterfordelingen for opgaven samt gennemsnit, højeste og laveste resultat [2].

Grafens vandrette linje strækker sig fra 0 til opgavens højest mulige resultat [3]. Den hvide boks strækker sig fra de studerendes laveste til højeste resultater. Din studerendes resultat vises som en firkant her [4].

Du vil kun se resultatdetaljer, hvis mere end fem andre studerende indsendelser er også blevet vurderet. Hvis du ikke kan se resultatdetaljerne, så er færre end fem andre deltagere blevet vurderet.

For at lukke resultatdetaljer, skal du klikke på linket Luk (Close) [5].

Vis rubrik

Hvis en opgave indeholder en rubrik, kan opgaven vise et rubrikikon [1]. For at se din studerendes resultater skal du klikke på ikonet. Se din studerendes resultat baseret på rubrikken [2]. For at lukke rubrikken, skal du klikke på linket Luk rubrik (Close Rubric) [3].

Bemærk: Det samlede rubrikresultat kan begrænses af din studerendes instruktør.

Vis opgavegrupper

Vis opgavegrupper

På siden Karakterer er der en liste over opgavegrupper, der er inkluderet i din studerendes fag [1]. Opgavegrupper giver instruktører mulighed for at organisere opgaver, diskussioner og quizzer i grupper og anvende specifikke bedømmelsesregler eller vægte til disse grupper. Du kan se procentpoint for hver gruppe [2] og de point, din studerende har fået i forhold til det samlede antal mulige point [3].

Bemærk: Opgavegruppeprocenter kan begrænses af din studerendes instruktør.

Se procentdel-beregning

Sidepanelet viser oplysninger om, hvordan din studerendes karakterer beregnes.

Hvis opgavegrupper vægtes, viser sidepanelet opdelingen af vægtede opgavegrupper [1].

Vægtning af opgavegrupper vises altid som en procentdel. Hvis din studerendes instruktør giver dig mulighed for at se samlede karakterer, kan du se en opdeling i de point, din studerende har fået i forhold til de samlede mulige point [2].

Bemærk: Din studerendes instruktør kan begrænse din mulighed for a se de samlede karakterer i opgavegruppeprocenter [3].

Vis beregning af pointkarakter

Se karakterberegninger uden opgavegrupper

Hvis din studerendes fag ikke bruger opgaver, kan deres samlede karakter vises i point eller i procent. Hvis den samlede karakter vises i point, kan du se din studerendes samlede karakterprocent.

Bemærk: Din studerendes instruktør kan begrænse din mulighed for a se den totale karakter.

Se nuværende og samlede karakterer

Se nuværende og samlede karakterer

Som standard viser Karakter-siden din studerendes aktuelle karakter i faget. Den nuværende karakter beregnes ved at tilføje resultatet for opgaver i henhold til deres vægt i fagets karaktersystem. Denne karakter beregnes med afkrydsningsfeltet Beregn kun baseret på opgaver med karakter (Calculate based only on graded assignments) [1].

Den samlede karakter beregnes ved at tilføje alle opgaver, både med og uden karakter, alt efter deres vægt i fagets karaktersystem. For at se den samlede karakter skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Beregn kun baseret på opgaver med karakter (Calculate based only on graded assignments) [2].

Bemærk: Hvis din studerende har begrænset dig fra at se nuværende og/eller samlede karakterer, vil af-/markering af sidepanelets afkrydsningsfelt stadig gælde for de enkelte opgaver. Du kan muligvis se små ændringer med opgave-farvning, hvilket tyder på, at en karakter kan droppes fra faget.

Se indlæringsbeherskelseskarakterbog

Opfyldelse af læringsmål-resultater kan bruges af din studerendes instruktør til at måle præstationer baseret på læringsstandarder eller resultater i klasseværelset. Resultater for læringsudbytte kan være knyttet til opgaver og andre ting i Canvas.

For at se din studerendes standardbaserede resultater skal du klikke på fanen Learning Mastery (Learning Mastery).