Hvordan administrerer jeg som observatør mine notifikationsindstillinger i Canvas?

Du kan modtage Canvas-meddelelser for de fag, du observerer. Meddelelser sendes via de Canvas-kontaktmetoder, som er angivet i din kontos Brugerindstillinger. Canvas inkluderer et sæt standardindstillinger for meddelelser. Du kan også indstille dine egne brugertilpassede Canvas-meddelelsesindstillinger. Dine meddelelsesindstillinger gælder kun for dig, de påvirker ikke fagmeddelelser sendt til den studerende, du observerer.

Nogle meddelelser kan også gælde for observatørens rolle. For at lære mere om hver meddelelse, standardindstillinger og meddelelsesudløsere, henvises der til ressourcedokumentet Canvas-meddelelser.

Du kan vælge en af fire hyppighedsindstillinger for hver meddelelsestype:

 • Informer mig med det samme
 • Daglig oversigt
 • Ugentlig oversigt
 • Send ikke.

Hvis du ændrer en indstilling, finder ændringen sted omgående.

Hvis du svarer direkte på e-mailmeddelelser uden for Canvas, vises dit svar også i din Canvas-indbakke. Dog medtages vedhæftelser som en del af et eksternt svar ikke i meddelelsen i Canvas-indbakken.

Bemærkninger:

Åbn kontomeddelelser

Åbn kontomeddelelser

I Global Navigation klik på linket for Konto (Account) [1], klik derefter på linket for Meddelelser (Notifications) [2].

Vis meddelelsesindstillinger for konto

På siden Meddelelsesindstillinger kan du administrere indstillinger for din Canvas-konto og/eller administrere meddelelsesindstillinger for individuelle fag ved at bruge rullemenuen Indstillinger.  

Som standard viser rullemenuen Indstillinger indstillingen Konto (Account) [1].  Der vises et banner, som meddeler, at meddelelsesindstillinger på kontoniveau gælder for alle dine Canvas-fag, men alle fagspecifikke meddelelsesindstillinger tilsidesætter kontomeddelelsesindstillinger [2]. For at afvise beskeden skal du klikke på luk-ikonet [3].

Der vises et banner, når daglige og ugentlige beskeder leveres [4]. For at afvise beskeden skal du klikke på luk-ikonet [5].

Se meddelelsestyperne på kontoniveau [6] og dine listede kontaktmetoder [7].

Hver meddelelse har en standardindstilling for leveringshyppighed. For at se den aktuelle leveringshyppighed for meddelelser for en meddelelsestype og kontaktmetode skal du holde markøren over meddelelsesikonet [8].

Se meddelelsesdetaljer

Se meddelelsesdetaljer

Hvis du vil se detaljer for en meddelelse, skal du føre musen henover meddelelsens navn.

Administrer meddelelsesindstillinger

For at tillade eller forbyde, at navnet på den observerede studerende vises i meddelelser, skal du aktivere/deaktivere Vis navn på observerede studerende i meddelelser (Show name of observed students in notifications) [1]. I øjeblikket er det kun karakteropdateringsmeddelelser, der inkluderer observerede studerendes navne.

Hvis du vil ændre leveringshyppigheden for meddelelser for en kontaktmetode, skal du finde meddelelsen og kontaktmetoden. Klik derefter på meddelelsesikonet [2]. Du kan vælge en af fire typer leveringshyppigheder:

 • Meddel straks [3]: modtag disse meddelelser med det samme. Disse meddelelser er en time forsinket, i det tilfælde at en instruktør foretager yderligere ændringer, hvilket forhindrer dig i at modtage flere meddelelser over en kort tidsperiode.
 • Daglig oversigt [4]: modtag en daglig oversigt for denne meddelelsestype.
 • Ugentlig oversigt [5]: modtag en ugentlig oversigt for denne meddelelsestype.
 • Meddelelser slået fra [6]:  der sendes ingen meddelelser for denne type meddelelser.

Bemærkninger:

 • Meddelelsesindstillinger på kontoniveau vil automatisk gælde for alle dine fag. Du kan dog muligvis administrere meddelelser for et enkelt fag.
 • Indstillinger for Twitter understøtter ikke daglig eller ugentlig oversigt.
 • Uregistrerede kontaktmetoder vises på siden for indstillinger for kontomeddelelser, men meddelelser sendes ikke, før du bekræfter registreringen.

Vis fortrolighedserklæring

Vis fortrolighedserklæring

Hvis du har angivet en meddelelsesindstilling for en e-mailadresse, der ikke er tilknyttet din institution, vises der muligvis en fortrolighedsmeddelelse. For at lukke advarslen skal du klikke på knappen OK [2]. Når advarslen vises og afvises en gang, vises den ikke igen.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No