cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan forbinder jeg mig som observatør til webtjenester uden for Canvas?

Hvordan forbinder jeg mig som observatør til webtjenester uden for Canvas?

Canvas er integreret med et antal tredjepartswebtjenester. De fleste af disse tjenester kan konfigureres fre siden med brugerindstillinger.

Åbn Kontoindstillinger

Åbn Kontoindstillinger

I Global Navigation klik på linket for Konto [1], klik derefter på linket for Indstillinger [2].

Forbind til webtjenester

Forbind til webtjenester

Du kan integrere Canvas med de følgende webtjenester:

  • Google Drive
  • Skype
  • Twitter
  • Delicious
  • Diigo
Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback