cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan laster jeg opp mediefilene i mitt Canvas Studio?

Hvordan laster jeg opp mediefilene i mitt Canvas Studio?

I Canvas Studio kan du laste opp mediefiler fra enheten din ved å dra og slippe en fil til Mitt bibliotek-siden eller bruke Legg til media-ikonet. Studio støtter opplasting av individuelle mediefiler, og du kan laste opp en individuell mediefil eller flere individuelle filer samtidig.  Maksimal filstørrelse for en mediefil-opplasting er 10 GB. Lær mer om støttede filformater.

Når mediefilen er lastet opp i Studio, kan du legge til kommentarer, dele tilgang, og administrere media ved hjelp av media-faner.

Studio støtter også å legge til videoer fra YouTube og Vimeo via URL.

Merknad: Administratorer kan begrense brukere fra å laste opp media fra en enhet. Lær mer om å administrere tillatelser i Canvas Studio.

Last opp mediefiler

Du kan legge til mediefiler fra hvilken som helst side i Studio. For å laste opp en mediefil, klikk på Legg til media-ikonet [1].

Eventuelt kan du dra og slippe mediefiler til Studio [2].

Merknader:

  • Du kan laste opp flere mediefiler samtidig. Studio kan imidlertid ikke laste opp komprimerte (ZIP)-filer. Maksimal filstørrelse for en mediefil-opplasting er 10 GB. Lær mer om støttede filformater.
  • Administratorer kan begrense brukere fra å laste opp media fra en enhet. Lær mer om å administrere tillatelser i Canvas Studio.

Bla gjennom filer

Bla gjennom filer

Klikk på Bla gjennom filer (Browse Files)-knappen [1]. Du kan også legge til medier via YouTube eller Vimeo URL [2].

Last opp fil

Last opp fil

Velg mediefilen du ønsker å laste opp [1]. Klikk deretter på Last opp (Upload)-knappen [2].

Vis opplastingsfremdrift

Vis opplastingsfremdrift

Se fremdriften for opplasting av medier.

Se opplastede medier

Se mediene på Mitt bibliotek-siden. Klikk for å se media.

Behandle media

Du kan dele media, få en offentlig lenke eller innebygd kode, eller slette mediet fra Flere alternativer (More Options)-menyen [1].

Du kan administrere avspillingshastigheten for media og slå kommentarer på og av fra menyen Medieinnstillinger (Media Settings) [2].

For å se media i et bibliotek eller emne, klikk på rullegardinmenyen Medieplassering (Media Location) [3]. Hvis mediet er lagt til i et emne, kan du se emnespesifikke mediedetaljer.

Du kan også redigere mediedetaljer [4], vise kommentarer [5], se gjennom brukerinnsikt og -analyser [6], og legge til bildetekster [7].

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback