Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan laster jeg opp mediefilene i mitt Canvas Studio?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hvordan laster jeg opp mediefilene i mitt Canvas Studio?

I Canvas Studio kan du laste opp mediefiler fra enheten din ved å dra og slippe en fil til Mitt bibliotek-siden eller bruke Legg til media-ikonet. Studio støtter opplasting av individuelle mediefiler, og du kan laste opp en individuell mediefil eller flere individuelle filer samtidig.  Maksimal filstørrelse for en mediefil-opplasting er 10 GB. Lær mer om støttede filformater.

Når mediefilen er lastet opp i Studio, kan du legge til kommentarer, dele tilgang, og administrere media ved hjelp av media-faner.

Studio støtter også å legge til videoer fra YouTube og Vimeo via URL.

Merknad: Administratorer kan begrense brukere fra å laste opp media fra en enhet. Lær mer om å administrere tillatelser i Canvas Studio.

Last opp mediefiler

Du kan legge til mediefiler fra hvilken som helst side i Studio. For å laste opp en mediefil, klikk på Legg til media-ikonet [1].

Eventuelt kan du dra og slippe mediefiler til Studio [2].

Merknader:

  • Du kan laste opp flere mediefiler samtidig. Studio kan imidlertid ikke laste opp komprimerte (ZIP)-filer. Maksimal filstørrelse for en mediefil-opplasting er 10 GB. Lær mer om støttede filformater.
  • Administratorer kan begrense brukere fra å laste opp media fra en enhet. Lær mer om å administrere tillatelser i Canvas Studio.

Bla gjennom filer

Bla gjennom filer

Klikk på Bla gjennom filer (Browse Files)-knappen [1]. Du kan også legge til medier via YouTube eller Vimeo URL [2].

Last opp fil

Last opp fil

Velg mediefilen du ønsker å laste opp [1]. Klikk deretter på Last opp (Upload)-knappen [2].

Vis opplastingsfremdrift

Vis opplastingsfremdrift

Se fremdriften for opplasting av medier.

Se opplastede medier

Se mediene på Mitt bibliotek-siden. Klikk for å se media.

Behandle media

Du kan dele media, få en offentlig lenke eller innebygd kode, eller slette mediet fra Flere alternativer (More Options)-menyen [1].

Du kan administrere avspillingshastigheten for media og slå kommentarer på og av fra menyen Medieinnstillinger (Media Settings) [2].

For å se media i et bibliotek eller emne, klikk på rullegardinmenyen Medieplassering (Media Location) [3]. Hvis mediet er lagt til i et emne, kan du se emnespesifikke mediedetaljer.

Du kan også redigere mediedetaljer [4], vise kommentarer [5], se gjennom brukerinnsikt og -analyser [6], og legge til bildetekster [7].

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.