Hvordan sender jeg inn Canvas Studio-medier som en tekstfelt-oppgave i Canvas som student?

Du kan sende inn en Canvas Studio video- eller lydfil som en Tekstfelt-oppgave i Canvas. Når mediefanene er deaktiverte, kan størrelsen på innebygde Canvas Studio-medier endres i brukergrensesnittet.

Når du sender inn en Studio video- eller lydfil som en oppgave, blir video- eller lydfilen opprettet som en ny kopi eid av faglæreren. Du vil ikke kunne redigere noen detaljer, så bekreft navnet på video- eller lydfilen før den lastes opp som Studio-medier.

Åpne oppgaver

Åpne oppgaver

I Navigering på emner, klikk på Oppgaver (Assignments)-lenken.

Merknad: Hvis Oppgaver-lenken ikke er tilgjengelig i emnet, kan det hende du får tilgang til oppgaven via andre Canvas-områder, for eksempel moduler, pensum eller brukerpanelet ditt.  

Åpne oppgave

Åpne oppgave

Klikk på navnet på oppgaven.

Start oppgave

Start oppgave

Klikk på Start oppgave (Start Assignment)-knappen.

Åpne Studio i Rich innholdsredigering

Åpne Studio i Rich innholdsredigering

I Rich innholdsredigering, klikk på Studio-ikonet [1].

Hvis Studio-ikonet ikke vises i verktøylinjen, klikk på Alternativer-ikonet [2].

Merknad: Du kan også få tilgang til Studio-verktøyet fra App-ikonet [3].

Finn medier

Finn medier

I Studio-kontoen, finn video- eller lydfilen du ønsker å sende inn. Mitt Bibliotek-siden vises som standard. For å vise andre medier, klikk på Utvid-ikonet [1].

Hvis du har lagt til en video- eller mediefil i et emne, kan du også vise emner der du har lagt til medier.

For å søke etter en video- eller lydfil, klikk på Søk-ikonet [2].

Last opp nye medier

Last opp nye medier

Du kan også laste opp nye medier fra et skjermbilde, webkameraet, en fil fra datamaskinen eller en ekstern lenke til en fil på Vimeo eller YouTube. For å laste opp nye medier, klikk på Mer-ikonet [1]. Velg deretter en av opplastingsalternativene [2].

Du kan også dra og slippe medier i vinduet. Du kan laste opp flere mediefiler samtidig. Maksimal filstørrelse for en medieopplasting er 10 GB.

Velg medier

Velg medier

Hold musepekeren over mediet du vil velge [1]. Klikk deretter på Velg (Select)-knappen [2].

Vis eller skjul mediefaner

Vis eller skjul mediefaner

Du kan vise Mediefaner i den innebygde mediefilen. Mediefaner kan inkludere fanene detaljer, kommentarer, innsikt og undertekst. For å vise eller skjule mediefaner i den innebygde mediefilen, klikk på Vis mediefaner (Display media tabs)-bryteren.

Merknad: Dette alternativet kan være slått av eller på som standard. Administratorer kontrollerer om den er på eller av som standard via Studio-innstillinger.

Bygg inn ved tidsstempel

Bygg inn ved tidsstempel

Hvis du bygger inn medier fra en ekstern kilde som YouTube eller Vimeo, kan du angi at media skal begynne å spille på et bestemt tidsstempel.

For å bygge inn medier på et tidsstempel, klikk eller spill av videoen til ønsket tidspunkt [1]. Klikk deretter på tasten « Angi gjeldende » (Set current) [2]. Tiden som vises på knappen Angi gjeldende vises i feltet Tidsstempel (Timestamp) [3]. Alternativt kan du angi et tidspunkt direkte i Tidsstempel-feltet.

Merknad: Alternativet for å starte å bygge inn medier ved et tidsstempel vises bare hvis mediet er fra YouTube eller Vimeo.

Endre størrelsen på innebygd media

Endre størrelsen på innebygd media

Hvis du vil endre størrelsen på innebygd media kan du klikke for å deaktivere Vis mediafaner (Display media tabs)-bryteren [1]. Klikk deretter på Bygg inn (Embed)-knappen [2].

Åpne Studio Media-alternativer

Klikk i videovinduet for å vise popup-vinduet Studio Media-alternativer. Klikk deretter på Studio Media-alternativer (Studio Media Options)-lenken.

Studiomediealternativer-brett

Brettet med Studio Media-alternativer viser informasjon om mediet, inkludert medietittel og visnings- og størrelsesalternativer.

Du kan tilpasse hvordan de innebygde mediene skal vises. Hvis du vil legge til ditt media i Rich innholdsredigering, klikker du på radioknappen Innebygg video (Embed Video) [1]. Hvis du vil vise en tekstlenke for å åpne mediet i en ny fane, klikker du på radioknappen Vis tekstlenke (Display Text Link) (åpnes i ny fane) [2].

Klikk på nedtrekksmenyen [3] Størrelse (Size) for å velge en forhåndsinnstilt størrelse fra en liste. De forhåndsinnstilte størrelsene inkluderer medium, large og extra large.

Velg Tilpasse (Custom)-alternativet [4] for å angi en tilpasset størrelse. Angi en tilpasset bredde eller høyde i piksler i størrelsesfeltene [5]. Når du angir en størrelse, oppdateres det andre feltet automatisk for å bevare størrelsesforholdet.

Klikk på Ferdig (Done)-knappen [6] for å lagre de valgte alternativene.

Merknad: Medietittelen kan ikke redigeres fra Studio Media Options-brettet. Vis mediainformasjon for å redigere mediatittel.

Aktiver eller deaktiver nedlastingsalternativet

Velg alternativer for innbygging

Hvis du bygger inn dine egne medier, kan du tillate at mediene lastes ned. For å vise nedlastingsalternativet i den innebygde mediefilen, klikk på Vis nedlastingsalternativ (Display Download Option)-bryteren. Dette alternativet er slått av som standard.

Merknad: Bryteren Vis nedlastingsalternativ vises bare hvis du er eieren som opprettet og lastet opp mediefilen i Studio.

Legg inn medier

Velg medier

Klikk på « Bygg inn » (Embed)-knappen.

Lever oppgave

Lever oppgave

Dine innebygde medier vises i Rich innholdsredigering-feltet [1].

For å legge til kommentarer som en del av innleveringen, skriv dem inn i Kommentarer (Comments)-feltet [2].

For å sende inn oppgaven, klikk på Send inn oppgave (Submit Assignment)-knappen [3]

Vis innlevering

Vis innlevering

Se bekreftelsen av innsendingen.

For å vise dine innsendte medier, klikk på Innsendingsdetaljer (Submission Details)-lenken [1].

For å sende inn medier på nytt, klikk på Nytt forsøk (New Attempt)-knappen [2].