Hvordan legger jeg til et Canvas Studio mediemodulelement i et Canvas-emne som faglærer?

Som faglærer kan du legge til en Canvas Studio video- eller lydfil som et modulelement som et eksternt verktøy. 

Åpne moduler

Åpne moduler

I « emnenavigasjonen » (Course Navigation) klikker du på «moduler» (Modules)-lenken.

Legg til Modul-element

Legg til Modul-element

Klikk på « Legg til element » (Add item)-tasten.

Legg til eksternt verktøy

Legg til eksternt verktøy

I rullegardinmenyen Legg [Elementtype] til: (Add [Item Type] To:) velger du alternativet Ekstern URL (External Tool).

Finne eksterne verktøy

Finne eksterne verktøy

Klikk på Studio-verktøyet.

Finn medier i bibliotek

Finn medier

Som standard viser siden medier fra samlingen din. For å se andre samlinger, klikk på Mitt Bibliotek (My Library)-menyen [1].

For å søke etter en video- eller lydfil, klikk på Søk-ikonet [2].

Merknad: Hvis du er en faglærer, kan du også vise mediesamlinger i emnene dine.

Last opp nye medier

Last opp nye medier

For å laste opp nye medier, klikk på Flere alternativer-ikonet [1].

Du kan legge til medier fra et skjermbilde, skjermopptak med webkamera, dataopplasting eller ekstern lenke. For å velge typen medie du ønsker å legge til, klikk på den aktuelle lenken [2].

Du kan også dra og slippe medier i vinduet. Du kan laste opp flere mediefiler samtidig. Maksimal filstørrelse for en medieopplasting er 10 GB.

Velg medier

Velg medier

Hold musepekeren over mediet du vil bygge inn, og klikk deretter på Velg (Select)-knappen.

Vis eller skjul mediefaner

Skjul mediefaner

Du kan vise Mediefaner i den innebygde mediefilen. Mediefaner kan inkludere fanene detaljer, kommentarer, innsikt og bildetekst. For å vise eller skjule mediefaner i den innebygde mediefilen, klikk på Vis mediefaner (Display media tabs)-bryteren [1].

Merknad: Dette alternativet kan være slått av eller på som standard. Administratorer kontrollerer om den er på eller av som standard via Studio-innstillinger.

Bygg inn ved tidsstempel

Bygg inn ved tidsstempel

Hvis du bygger inn medier fra en ekstern kilde som YouTube eller Vimeo, kan du angi at media skal begynne å spille på et bestemt tidsstempel.

For å bygge inn medier på et tidsstempel, klikk eller spill av videoen til ønsket tidspunkt [1]. Klikk deretter på tasten « Angi gjeldende » (Set current) [2]. Tiden som vises på knappen Angi gjeldende vises i feltet Tidsstempel (Timestamp) [3]. Alternativt kan du angi et tidspunkt direkte i Tidsstempel-feltet.

Merknader:

  • Alternativet for å starte å bygge inn medier ved et tidsstempel vises bare hvis mediet er fra YouTube eller Vimeo.
  • Diskusjoner opprettet direkte i en gruppe inkluderer ikke innbyggingsalternativer for Studio-medier og sporer ikke seerdata. For å se innbyggingsalternativene og seerdata når du oppretter en diskusjon for en emnegruppe, må diskusjonen opprettes på emnenivå og deretter settes som engruppediskusjon.

Aktiver eller deaktiver nedlastingsalternativet

Bygg inn interne medier

Når du bygger inn interne medier som du har opprettet og lastet opp i Studio, kan du velge å la elevene laste ned mediene. For å aktivere studentnedlastinger, slå på Vis nedlastingsalternativer (Display Download Option) med bryteren.  Dette alternativet er slått av som standard.

Merknad: Knappen Vis nedlastingsalternativ vises bare hvis du er eieren som opprettet og lastet opp mediefilen i Studio.

Legg inn medier

Legg inn medier

For å bygge inn videoen i diskusjonen, klikk på Bygg inn (Embed)-knappen [1].

For å velge en annen video, klkk på Velg en annen video (Select Another Video)-knappen [2].

Legg til punkt

Legg til punkt

Hvis du vil at medier skal åpnes i en ny nettleserfane, klikker du på «Last inn i en ny fane» (Load in a new tab)-boksen [1]. Velg om du skal rykke inn elementet i modulens rullegardinmeny [2].

Klikk på Legg til element (Add Item)-knappen [3].

Vis modul

Vis Studio-mediet i modulen din.