Hvordan bruker jeg Canvas Studio gjennom Rich innholdsredigering i Canvas?

Canvas Studio kan brukes som et enkeltstående produkt, men styrken ligger i integreringen. Studio integreres med Canvas og gjør at faglærere sømløst kan integrere media-samhandlinger inn i klasserommet.

Når Studio er integrert med Canvas kan alle Studio-brukere bruke Studio som et eksternt verktøy gjennom Rich innholdsredigering. Rich innholdsredigering er del av mange funksjoner i Canvas inkludert Oppgaver (Assignments), Diskusjoner (Discussions) og Sider (Pages). For studenter er Rich innholdsredigering også tilgjengelig i emnegrupper og i tekst-oppføring oppgaveinnleveringer.

Innebygde mediefiler tillater som standard å legge til kommentarer, men kommentarer kan fjernes basert på brukerpreferanse. Når mediefanene er deaktiverte, kan størrelsen på innebygde Canvas Studio-medier endres i brukergrensesnittet.

Merknad: Avhengig av din brukerrolle er det ikke alle Studio-funksjoner som er tilgjengelig gjennom Rich innholdsredigering. Inkluderer din Global navigering-meny en lenke til Studio, kan du administrere videoer når som helst gjennom en Studio-konto. Faglærere kan også nå Studio gjennom menyen Emne-navigering.

Vis Studio-ikon i Rich innholdsredigering

Som et eksternt verktøy kan Studio nåes gjennom Studio-ikonet i Rich innholdsredigering (Studio) [1]. Ikonet brukes når du skal bygge inn media (embedding media) inn i Rich innholdsredigering.

Faglærere kan også legge til Studio media-oppgaver med Studio-integrering. Faglærere kan karaktersette innleveringer i Speedgrader akkurat som andre Canvas-oppgaver.

Merknader: 

  • For å vise Studio-ikonet, må du kanskje klikke på Alternativer-ikonet [2].
  • Du kan også få tilgang til Studio-verktøyet fra App-ikonet [3].

Vis Mediebibliotek

Vis Mediebibliotek

Når en ny video eller lydfil skal bygges inn, kan alle brukere søke etter og se eksisterende media og laste opp ny media.

Brukere med faglærer-rolle kan også se opplastinger for individuelle emner.

Ved innsending av en video eller lydfil i en oppgave, kan studentene sende inn Studio-media gjennom Rich innholdsredigering som en Tekst-oppføring innlevering, eller de kan gå direkte til sin Studio-media som en filopplasting innlevering.

Velg medier

Velg medier

Hold musepekeren over mediet du vil velge [1]. Klikk deretter på Velg (Select)-knappen [2].

Vis eller skjul mediefaner

Vis eller skjul mediefaner

Du kan vise Mediefaner i den innebygde mediefilen. Mediefaner kan inkludere fanene detaljer, kommentarer, innsikt og undertekst. For å skjule mediefaner i den innebygde mediefilen, klikk på Vis mediefaner (Display Media Tabs)-bryteren.

Merknad: Dette alternativet kan være slått av eller på som standard. Administratorer kontrollerer om den er på eller av som standard via Studio-innstillinger.

Bygg inn ved tidsstempel

Bygg inn ved tidsstempel

Hvis du bygger inn medier fra en ekstern kilde som YouTube eller Vimeo, kan du angi at media skal begynne å spille på et bestemt tidsstempel.

For å bygge inn medier på et tidsstempel, klikk eller spill av videoen til ønsket tidspunkt [2]. Klikk deretter på tasten « Angi gjeldende » (Set current) [3]. Tiden som vises på knappen Angi gjeldende vises i feltet Tidsstempel (Timestamp) [3]. Alternativt kan du angi et tidspunkt direkte i Tidsstempel-feltet.

Merknad: Alternativet for å starte å bygge inn medier ved et tidsstempel vises bare hvis mediet er fra YouTube eller Vimeo.

Endre størrelsen på innebygd media

Endre størrelsen på innebygd media

Hvis du vil endre størrelsen på innebygd media kan du klikke for å deaktivere Vis mediafaner (Display media tabs)-bryteren [1]. Klikk deretter på Bygg inn (Embed)-knappen [2].

Åpne Studio Media-alternativer

Klikk i videovinduet for å vise popup-vinduet Studio Media-alternativer. Klikk deretter på Studio Media-alternativer (Studio Media Options)-lenken.

Studiomediealternativer-brett

Brettet med Studio Media-alternativer viser informasjon om mediet, inkludert medietittel og visnings- og størrelsesalternativer.

Du kan tilpasse hvordan de innebygde mediene skal vises. Hvis du vil legge til ditt media i Rich innholdsredigering, klikker du på radioknappen Innebygg video (Embed Video) [1]. Hvis du vil vise en tekstlenke for å åpne mediet i en ny fane, klikker du på radioknappen Vis tekstlenke (Display Text Link) (åpnes i ny fane) [2].

Klikk på nedtrekksmenyen [3] Størrelse (Size) for å velge en forhåndsinnstilt størrelse fra en liste. De forhåndsinnstilte størrelsene inkluderer medium, large og extra large.

Velg Tilpasse (Custom)-alternativet [4] for å angi en tilpasset størrelse. Angi en tilpasset bredde eller høyde i piksler i størrelsesfeltene [5]. Når du angir en størrelse, oppdateres det andre feltet automatisk for å bevare størrelsesforholdet.

Klikk på Ferdig (Done)-knappen [6] for å lagre de valgte alternativene.

Merknad: Medietittelen kan ikke redigeres fra Studio Media Options-brettet. Vis mediainformasjon for å redigere mediatittel.

Aktiver eller deaktiver nedlastingsalternativet

Velg alternativer for innbygging

Hvis du bygger inn dine egne medier, kan du tillate at mediene lastes ned. For å vise nedlastingsalternativet i den innebygde mediefilen, klikk på Vis nedlastingsalternativ (Display Download Option)-bryteren. Dette alternativet er slått av som standard.

Merknad: Bryteren Vis nedlastingsalternativ vises bare hvis du er eieren som opprettet og lastet opp mediefilen i Studio.

Legg inn medier

Velg medier

Klikk på «Bygg inn» (Embed)-knappen.

Vis medier

Vis medier

Når du ser på innbygd media i Rich innholdsredigering, kan brukerne tilpasse opplevelsen ved hjelp av Innstillinger (Settings)-menyen for avspillingskontroller.

Vis Kommentar-aktivert medievalg

Vis Kommentar-aktivert medie

Video og lydfiler i Rich innholdsredigering kan aller kan ikke inneholde kommentarer. Når kommentarer er aktivert inneholder også video og lydfil ytterligere detaljer tilgjengelig basert på en brukers rolle.

Vise mediedetaljer

Vise mediedetaljer

Video og lydfiler med kommentarer viser detaljene på filen, som inneholder tittel, beskrivelse og faner, om det er noen. Disse merkelappene hjelper brukere å søke etter video eller lydfil når den er innebygd i Canvas.

Når media er lag til gjennom Rich innholdsredigering er tittel på mediet opprettet ved bruk av navnet på opplastet fil.  

Brukere med faglærer-rolle kan redigere detaljer for å legge til en beskrivelse og merkelapper til mediet. De kan også endre tittel, om det trengs.

Vis kommentar

Vis kommentar

Når kommentarer er aktivert, indikerer prikken i tidslinjen kommentarer [1], som kan vises direkte i fanen Kommentarer (Comments) [2]. Kommentarer plasseres kronologisk i tid og er uthevet etter som de dukker opp i tidslinjen. Kommentarer kan også inneholde svar fra andre brukere.

Alle brukere kan legge til kommentarer. Brukere med faglærer-rolle kan administrere alle kommentarene for media i emnet og fjerne kommentarer om det trengs.

Vise analyse

Vise analyse

Brukere med faglærer-rolle kan vise analyse for hver video eller lydfil på en basis per-bruker. Analyse i Innsikt-fanen kan hjelpe faglærere se om en bruker så hele mediefilen eller hoppet over segmenter. Denne funksjonen hjelper spesielt faglærere med å se om studentene nøye så igjennom innholdet for å forberede en oppgave eller en diskusjon.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No