Hvordan oppretter jeg en Canvas Studio-videotest?

Faglærere, lærerassistenter, designere og Canvas Studio-kontoadministratorer kan opprette tester fra siden Mitt bibliotek i Studio.

Merknader:

  • Du kan bare opprette Studio-tester fra videoer på Mine opplastinger-siden.
  • Studio-testene støtter spørsmålstypene Flervalgsoppgaver, Sant/Usant og Flere svar-spørsmål.
  • Studio-tester støtter ikke mer enn 50 spørsmål i en test. Tester med mer enn 50 spørsmål kan ikke redigeres og vises kanskje ikke riktig for studentene.
  • Flere tester kan legges til en mediafil.
  • Hvis alternativet for oppretting av test ikke vises i Studio, er denne funksjonen ikke aktivert i kontoen din. Kontakt din administrator for mer informasjon.
  • Når du deler en Studio-video, vil en eventuell test som er opprettet i den videoen ikke bli inkludert.

Opprett test

Finn mediet på Mitt bibliotek-siden, som du vil basere testen på, klikk på Alternativer-ikonet [1] og klikk deretter på Opprett test (Create Quiz)-lenken [2].

Legg til quizdetaljer

Legg til quizdetaljer

I feltet Tittel på videotesten (Video Quiz Title) [1], skriver du inn navnet på testen.

I feltet Beskrivelse (Description) [2] skriver du inn en valgfri beskrivelse.

Hvis du vil skjule spørsmålsmarkører i den innebygde testen, kan du klikke på knappen Skjul spørsmålsmarkører på tidslinjen for studenter (Hide question markers on timeline for students) [3].

Hvis du vil tillate at videokommentarer vises på tidslinjen for testen, kan du klikke på knappen Tillat visning av kommentarer på tidslinjen for studenter (Allow displaying annotations on timeline for students) [4].

Klikk på tasten Kom i gang (Get Started) [5].

Legg til spørsmål

Klikk på tasten Legg til (Add) for å opprette et nytt testspørsmål. Legg til-tasten vises når mediet er satt på pause.

Merknad: Studio-tester støtter ikke mer enn 50 spørsmål i en test. Tester med mer enn 50 spørsmål kan ikke redigeres og vises kanskje ikke riktig for studentene.

Velg spørsmålstype

Velg spørsmålstype

Klikk på spørsmålstype Flersvarsoppgaver (Multiple Choice) [1], Sant/Usant (True or False)- [2], eller Flere svar (Multiple Answer)- [3] for å legge til et spørsmål.

Rediger informasjon om Spørsmål med flere valg

Legg til en spørsmålsstamme i feltet Spørsmålsstamme (Question Stem) [1]. Spørsmålsstammen inneholder spørsmålet og, om nødvendig, tilleggsinformasjon.

Skriv inn svaret i feltene Svar (Answer) [2] for å legge svar til spørsmålet. Klikk på tasten ved siden av svaret for å velge det korrekte svaret [3].

Klikk på lenken Legg til svar (Add Answer)-lenken [4] for å legge til et nytt svaralternativ. Klikk på ikonet Slett [5] for å slette et svar.

Klikk på Lagre (Save)-tasten [6].

Varier poeng etter svar

Klikk på avkryssingsboksen Varier poeng etter svar (Vary points by answer) [1] for å variere poeng basert på studentens svar.

Når dette alternativet er valgt, kan du angi spesifikke poengsummer for hvert alternativ ved å skrive inn poengverdien i feltet Poeng [2] eller bruke pilene til å øke eller redusere poengverdien [3].

Blanding av svaralternativer med flere valgmuligheter

Klikk på avkryssingsboksen Stokk svar (Shuffle Choices) [1] for å blande svaralternativene. Klikk på ikonet Lås (Lock) [2] for å låse et svar i sin posisjon. Klikk på ikonet Lås opp (Unlock) [3] for å låse opp et låst spørsmål.

Rediger informasjon om Sant/Usant-spørsmål

Legg til en spørsmålsstamme i feltet Spørsmålsstamme (Question Stem) [1]. Spørsmålsstammen inneholder spørsmålet og, om nødvendig, tilleggsinformasjon.

Klikk på tasten ved siden av alternativet Sant (True) [2] eller Usant (False) [3] for å velge det korrekte svaret på spørsmålet.

Klikk på Lagre (Save)-tasten [4].

Rediger informasjon om Spørsmål med flere svar

Legg til en spørsmålsstamme i feltet Spørsmålsstamme (Question Stem) [1]. Spørsmålsstammen inneholder spørsmålet og, om nødvendig, tilleggsinformasjon.

Skriv inn svaret i feltene Svar (Answer) [2] for å legge svar til spørsmålet. Klikk på avkryssingsboksen ved siden av svaret for å velge det/de korrekte svaret/svarene [3].

Klikk på lenken Legg til svar (Add Answer)-lenken [4] for å legge til et nytt svaralternativ. Klikk på ikonet Slett [5] for å slette et svar.

Klikk på Lagre (Save)-tasten [6].

Stokk svaralternativer med flere valgmuligheter

Klikk på avkryssingsboksen Stokk svar (Shuffle Choices) [1] for å blande svaralternativene. Klikk på ikonet Lås (Lock) [2] for å låse et svar i sin posisjon. Klikk på ikonet Lås opp (Unlock) [3] for å låse opp et låst spørsmål.

Legg til tilbakemelding på testspørsmål

Klikk på lenken Tilbakemelding på spørsmål (Question Feedback) [1] for å legge til tilbakemelding på spørsmål.

Du kan legge inn kommentarer som studentene kan se for et riktig svar [2], for et feil svar [3] og for å gi generell tilbakemelding [4]. Studentene kan se tilbakemelding på spørsmålene etter at de har sendt inn testen.

Vis spørsmål

Vis spørsmål

Spørsmålstegn-ikonene i tidslinjen viser spørsmålene i mediene [1]. Hold markøren over spørsmålstegnikonet og klikk på ikonet Rediger [2] for å redigere et eksisterende spørsmål.

Klikk på tasten Spill av (Play) [3] for å gå gjennom spørsmålene i videotesten mens videoen spilles av.

Gå tilbake til mediet

Gå tilbake til mediet

Når du er ferdig med å redigere videotesten, kan du klikke på tasten Ferdig (Done).

Vis medier med test

Finn mediet med testen på Mitt bibliotek-siden. Klikk på ikonet Alternativer [1], hold markøren over lenken Tester (Quizzes) [2], og se deretter navnet på den opprettede testen [3].

For brukere som tar testen må mediet være lagt inn i Canvas.

Merknad: Når en versjon av en test har blitt lagt inn eller tatt, kan den ikke redigeres.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No