Hur använder jag Canvas Studio med innehållsredigeraren?

Canvas Studio kan användas som fristående produkt men dess styrka ligger i dess integrationsmöjligheter. Studio integrerar med Canvas och gör att lärare smidigt kan integrera mediefunktioner i klassrummet.

När Studio har integrerats med Canvas kan alla Studio-användare använda Studio som ett externt verktyg via innehållsredigeraren. Innehållsredigeraren är en del av flera funktioner i Canvas, däribland Uppgifter, Diskussioner och Sidor. För studenter är innehållsredigeraren även tillgänglig i kursgrupper och inlämningar av textuppgifter.

Som standard kan kommentarer lägges till i inbäddade mediefiler, men kommentarer kan tas bort om användaren vill det.

Obs! Beroende på din användarroll kanske inte alla Studio-funktioner är tillgängliga via innehållsredigeraren. Om din globala navigeringsmeny innehåller en länk till Studio kan du hantera videor när du vill direkt via ett Studio-konto. Även lärare kan öppna Studio via Kursnavigeringsmenyn (Course Navigation Menu).

Visa Studio-ikon i innehållsredigeraren

Som ett externt verktyg kan Studio öppnas via Studio-ikonen i innehållsredigeraren [1]. Ikonen används vid inbäddning av mediefiler i innehållsredigeraren.

Lärare kan även lägga till Studio-medieuppgifter med Studio-integreringen. Lärare kan bedöma inlämningar i SpeedGrader precis som i alla andra Canvas-uppgifter.

Anteckningar: 

  • För att visa ikonen Studio måste du kanske klicka på ikonen Alternativ [2].
  • Du kan även nå Studio-verktyget från ikonen App [3].

Visa Mediebiblioteket (Media Library)

Visa Mediebiblioteket (Media Library)

När en användare bäddar in en video- eller ljudfil kan de söka efter och visa befintliga mediefiler och ladda upp nya.

Användare med lärarroller kan även visa uppladdningar för enskilda kurser.

När studenter lämnar in en video- eller ljudfil i en uppgift kan de lämna in Studio-mediefiler via innehållsredigeraren som en Textinlämning (Text Entry submission), eller så kan de öppna sina Studio-mediefiler direkt som en Filuppladdningsinlämning (File Upload submission).

Välj inbäddade alternativ

Välj inbäddade alternativ

Du kan hantera dina inbäddade mediealternativ innan du bäddar in mediefilerna. Alternativet Visa medieflikar (Display Media Tabs) är som standard aktiverat och alternativet Visa nedladdningsalternativ (Display Download Option) är avstängt.

För att inaktivera medieinformationen, kommentarer, insikter och undertexter klickar du på Visa medieflikar (Display Media Tabs) [1]. Om du vill tillåta andra att ladda ned mediefiler klickar du på alternativet Visa nedladdning (Display Download) [2].

Klicka sedan på knappen Bädda in (Embed) [3].

Visa mediefiler

Visa mediefiler

När användare visar inbäddade mediefiler i innehållsredigeraren, kan de anpassa sin upplevelse i medieuppspelningsmenyn Inställningar (Settings).

Alternativ för att visa mediefiler som aktiverats för kommentarer

Visa mediefiler som aktiverats för kommentarer

Video- och ljudfiler i innehållsredigeraren kan inkludera kommentarer. När kommentarer har aktiverats inkluderar video- och ljudfiler ytterligare information som blir tillgänglig baserat på användarens roll.

Visa medieinformation (Media Files)

Visa medieinformation (Media Files)

Video- och ljudfiler med kommentarer visar filens information som inkluderar titel, beskrivning och taggar, om tillämpligt. Dessa identifierare hjälper användare att söka efter video- och ljudfiler vid inbäddning i Canvas.

När mediefiler läggs till via innehållsredigeraren skapas titeln av den uppladdade filens namn.  

Användare med lärarroller kan redigera information för att lägga till en beskrivning och taggar i mediefiler. De kan även redigera titeln, om det behövs.

Se kommentarer

Se kommentarer

När kommentarer har aktiverats, punkterna i tidslinjen indikerar att det finns kommentarer [1] som kan visas direkt i fliken Kommentarer (Comments) [2]. Kommentarer ordnas kronologiskt och markeras när de visas i tidslinjen. Kommentarer kan även innehålla svar från andra användare.

Alla användare kan lägga till kommentarer. Användare med lärarroller kan hantera alla kommentarer för mediefiler i kursen och ta bort kommentarer om det behövs.

Visa Analytics

Visa Analytics

Användare med lärarroller kan visa analyser för varje video- eller ljudfil för varje enskild användare. I Analytics får lärare hjälp att se om en användare visade hela mediefilen eller hoppade över delar. Den här funktionen hjälper lärare att se om studenter tittat tillräckligt på innehållet för att kunna förbereda en uppgift eller diskussion.