Hur använder jag Canvas Studio med innehållsredigeraren?

Canvas Studio kan användas som fristående produkt men dess styrka ligger i dess integrationsmöjligheter. Studio integrerar med Canvas och gör att lärare smidigt kan integrera mediefunktioner i klassrummet.

När Studio har integrerats med Canvas kan alla Studio-användare använda Studio som ett externt verktyg via innehållsredigeraren. Innehållsredigeraren är en del av flera funktioner i Canvas, däribland Uppgifter, Diskussioner och Sidor. För studenter är innehållsredigeraren även tillgänglig i kursgrupper och inlämningar av textuppgifter.

Som standard kan kommentarer lägges till i inbäddade mediefiler, men kommentarer kan tas bort om användaren vill det. Om du inaktiverar medieflikarna kan du ändra storlek på inbäddade mediefiler i Canvas Studios användargränssnitt.

Obs! Beroende på din användarroll kanske inte alla Studio-funktioner är tillgängliga via innehållsredigeraren. Om din globala navigeringsmeny innehåller en länk till Studio kan du hantera videor när du vill direkt via ett Studio-konto. Även lärare kan öppna Studio via Kursnavigeringsmenyn (Course Navigation Menu).

Visa Studio-ikon i innehållsredigeraren

Som ett externt verktyg kan Studio öppnas via Studio-ikonen i innehållsredigeraren [1]. Ikonen används vid inbäddning av mediefiler i innehållsredigeraren.

Lärare kan även lägga till Studio-medieuppgifter med Studio-integreringen. Lärare kan bedöma inlämningar i SpeedGrader precis som i alla andra Canvas-uppgifter.

Anmärkningar: 

  • För att visa ikonen Studio måste du kanske klicka på ikonen Alternativ [2].
  • Du kan även nå Studio-verktyget från ikonen App [3].

Visa Mediebiblioteket (Media Library)

Visa Mediebiblioteket (Media Library)

När en användare bäddar in en video- eller ljudfil kan de söka efter och visa befintliga mediefiler och ladda upp nya.

Användare med lärarroller kan även visa uppladdningar för enskilda kurser.

När studenter lämnar in en video- eller ljudfil i en uppgift kan de lämna in Studio-mediefiler via innehållsredigeraren som en Textinlämning (Text Entry submission), eller så kan de öppna sina Studio-mediefiler direkt som en Filuppladdningsinlämning (File Upload submission).

Välj media

Välj media

Hovra över mediefilen du vill välja [1]. Klicka sedan på knappen Välj (Select) [2].

Visa eller dölj medieflikar

Visa eller dölj medieflikar

Du kan visa medieflikar i den inbäddade mediefilen. Medieflikarna kan innehålla flikarna Information, Kommentarer, Insikter och Undertexter. Om du vill dölja medieflikarna i den inbäddade mediefilen klickar du på knappen Visa medieflikar (Display media tabs) [1].

Obs! Det här alternativet kan vara aktiverat eller inaktiverat som standard. Administratörer avgör när det är aktiverat eller inaktiverat som standard i Studio-inställningarna (Studio Settings).

Bädda in med tidstämpel

Bädda in med tidstämpel

Om du bäddar in mediefiler från en extern resurs som YouTube eller Vimeo, kan du ställa in mediefilen så att den börjar spela upp med en viss tidstämpel.

Bädda in mediefiler vid en tidsstämpel genom att klicka på eller spela upp videon vid önskad tid [2]. Klicka sedan på knappen Ange aktuell (Set current) [3]. Tiden som visas på knappen Ange aktuell (Set current) visas i fältet Tidstämpel (Timestamp) [3]. Du kan även ange en tid direkt i fältet Tidstämpel (Timestamp).

Obs! Alternativet att börja spela upp mediefiler med en viss tidstämpel visas endast om mediefilen är från YouTube eller Vimeo.

Ändra storlek på inbäddade mediefiler

Ändra storlek på inbäddade mediefiler

Om du vill ändra storlek på inbäddade mediefiler klickar du för att inaktivera alternativet Visa medieflikar (Display media tabs) [1]. Klicka sedan på knappen Bädda in (Embed) [2].

Öppna Mediealternativ för Studio (Studio Media Options)

Klicka i videofönstret för att visa popup-fönstret Mediealternativ för Studio (Studio Media Options). Klicka sedan på länken Mediealternativ för Studio (Studio Media Options).

Facket Mediealternativ för Studio

Facket Mediealternativ för Studio visar information om mediefiler, däribland titel samt alternativ för visning och storlekar.

Du kan anpassa visningen av inbäddade mediefiler. För att bädda in videon direkt i innehållsredigeraren, klicka på alternativknappen Bädda in video (Embed video) [1]. Om du vill visa en textlänk för att öppna mediefilen i en ny flik, klicka på alternativknappen Visa textlänk (Display Text Link) som öppnas i en ny flik [2].

För att välja en förinställd storlek från en lista, klicka på rullgardinsmenyn Storlek (Size) [3]. Förinställ storleksalternativ så att de inkluderar medium, stora och extra stora.

Välj alternativet Anpassa (Custom) om du vill ange en anpassad storlek [4]. Ange anpassad bredd eller höjd i pixlar i storleksfälten [5]. När du anger en storlek uppdateras det andra fältet automatisk för att bibehålla bredd-/höjdförhållandet.

Klicka på knappen Klar (Done) för att spara de valda alternativen [6].

Obs! Det går inte att redigera medietiteln från facket Mediealternativ för Studio. För att redigera medietiteln, se medieinformationen.

Aktivera eller Inaktivera nedladdningsalternativet.

Välj inbäddade alternativ

Du bäddar in en egen mediefil, du kan tillåta att mediefilen laddas ned. Om du vill visa alternativet för nedladdning i den inbäddade mediefilen klickar du på knappen Visa alternativ för nedladdning (Display Download Option). Det här alternativet är inaktiverat som standard.

Obs! Knappen Visa alternativ för nedladdning (Display Download Option) visas endast om du äger eller har skapat mediefilen i Studio.

Bädda in mediefiler

Välj mediefil

Klicka på knappen Bädda in (Embed).

Visa mediefiler

Visa mediefiler

När användare visar inbäddade mediefiler i innehållsredigeraren, kan de anpassa sin upplevelse i medieuppspelningsmenyn Inställningar (Settings).

Alternativ för att visa mediefiler som aktiverats för kommentarer

Visa mediefiler som aktiverats för kommentarer

Video- och ljudfiler i innehållsredigeraren kan inkludera kommentarer. När kommentarer har aktiverats inkluderar video- och ljudfiler ytterligare information som blir tillgänglig baserat på användarens roll.

Visa medieinformation (Media Files)

Visa medieinformation (Media Files)

Video- och ljudfiler med kommentarer visar filens information som inkluderar titel, beskrivning och taggar, om tillämpligt. Dessa identifierare hjälper användare att söka efter video- och ljudfiler vid inbäddning i Canvas.

När mediefiler läggs till via innehållsredigeraren skapas titeln av den uppladdade filens namn.  

Användare med lärarroller kan redigera information för att lägga till en beskrivning och taggar i mediefiler. De kan även redigera titeln, om det behövs.

Se kommentarer

Se kommentarer

När kommentarer har aktiverats, punkterna i tidslinjen indikerar att det finns kommentarer [1] som kan visas direkt i fliken Kommentarer (Comments) [2]. Kommentarer ordnas kronologiskt och markeras när de visas i tidslinjen. Kommentarer kan även innehålla svar från andra användare.

Alla användare kan lägga till kommentarer. Användare med lärarroller kan hantera alla kommentarer för mediefiler i kursen och ta bort kommentarer om det behövs.

Visa Analytics

Visa Analytics

Användare med lärarroller kan visa analyser för varje video- eller ljudfil för varje enskild användare. Analytics på fliken Insikter (Insights) kan hjälpa lärare att se om en användare visat hela mediefilen eller hoppat över segment. Den här funktionen hjälper lärare att se om studenter tittat tillräckligt på innehållet för att kunna förbereda en uppgift eller diskussion.