Hur skapar jag ett videoquiz i Canvas Studio?

Lärare, lärarassistenter (TA:er), designers och Canvas Studio-kontoadministratörer kan skapa quiz från sidan Mitt bibliotek i Studio.

Anmärkningar:

  • Du kan bara skapa Studio-quiz från videor på din sida Mina uppladdningar.
  • Studio-quiz har stöd för flervals-, sant/falskt- och flersvars-frågetyper.
  • Studio-quiz stöder inte fler än 50 frågor i ett quiz. Det går inte att redigera quiz med fler än 50 frågor och det kanske inte visas korrekt för studenter.
  • Fler frågor kan läggas till i en mediefil.
  • Om alternativet för att skapa quiz inte visas i Studio, har det inte aktiverats för ditt konto. Kontakta din administratör för mer information.
  • När du delar en Studio-video, inkluderas inte quiz som du skapat i den videon.

Skapa quiz

På sidan Mitt bibliotek, leta reda på mediefilen, klicka på ikonen Alternativ [1] och sedan på länken Skapa quiz (Create Quiz) [2].

Lägg till quizinformation

Lägg till quizinformation

I fältet Titel för videoquiz (Video Quiz Title) [1] anger du namnet på ditt quiz.

I fältet Beskrivning (Description) [2], lägger du till en alternativ beskrivning.

Om du vill dölja markörer i den inbäddade quizet klickar du på knappen Dölj frågemarkörer på studenters tidslinje (Hide question markers on timeline for students) [3].

Om du vill visa videoanteckningar quizets tidslinje klickar du på knappen Tillåt visning av noteringar på tidslinjen för studenter (Allow displaying annotations on timeline for students) [4].

Klicka på knappen Kom igång (Get Started) [5].

Lägg till frågor

För att skapa en quizfråga, klicka på knappen Lägg till (Add). Knappen Lägg till visas när mediefilen pausas.

Obs! Studio-quiz stöder inte fler än 50 frågor i ett quiz. Det går inte att redigera quiz med fler än 50 frågor och det kanske inte visas korrekt för studenter.

Fullborda Fråga

Fullborda Fråga

För att lägga till en fråga, klicka på någon av frågetyperna Flervals (Multiple Choice) [1], Sant eller falskt (True or False) [2] eller Flersvars (Multiple Answer) [3].

Redigera information för flervalsfråga

Lägg till en frågestam i fältet Frågestam (Question Stem) [1]. Frågestammen innehåller frågan och vid behov ytterligare information.

För att lägga till svar till frågan skriver du svaren i fälten Svar (Answer) [2]. För att välja det rätta svaret klickar du på knappen bredvid det svaret [3].

För att lägga till ytterligare svarsval, klicka på länken Lägg till svar (Add Answer) [4]. För att radera ett svar, klicka på ikonen Radera (Delete) [5].

Klicka på knappen Spara (Save) [6].

Variera poäng efter svar

För att variera poäng baserat på studenters svar, markera kryssrutan Variera poäng efter svar (Vary points by answer) [1].

Om du väljer det här alternativet kan du ange specifika poängtotaler för varje svar genom att ange poängvärde i fältet Poäng (Points) [2] eller genom att använda piltangenterna för att öka eller minska poängvärdet [3].

Blanda flervalssvar

För att blanda svarsval, markera kryssrutan Blanda val (Shuffle Choices) [1]. För att låsa ett svar på sin plats, klicka på ikonen Lås (Lock) [2]. För att låsa upp en låst fråga, klicka på ikonen Lås upp (Unlock) [3].

Redigera information för sant eller falskt

Lägg till en frågestam i fältet Frågestam (Question Stem) [1]. Frågestammen innehåller frågan och vid behov ytterligare information.

För att välja det rätta svaret på frågan, klicka på knappen bredvid alternativen Sant (True) [2] eller Falskt (False) [3].

Klicka på knappen Save (Spara) [4].

Redigera information för flersvarsfråga

Lägg till en frågestam i fältet Frågestam (Question Stem) [1]. Frågestammen innehåller frågan och vid behov ytterligare information.

För att lägga till svar till frågan skriver du svaren i fälten Svar (Answer) [2]. För att välja de rätta svaren markerar du kryssrutan bredvid det svaret [3].

För att lägga till ytterligare svarsval, klicka på länken Lägg till svar (Add Answer) [4]. För att radera ett svar, klicka på ikonen Radera (Delete) [5].

Klicka på knappen Save (Spara) [6].

Blanda flersvarsval

För att blanda svarsval, markera kryssrutan Blanda val (Shuffle Choices) [1]. För att låsa ett svar på sin plats, klicka på ikonen Lås (Lock) [2]. För att låsa upp en låst fråga, klicka på ikonen Lås upp (Unlock) [3].

Lägg till feedback på quizfråga

För att lägga till feedback på en fråga, klicka på länken Feedback på fråga (Question Feedback) [1].

Du kan lämna kommentarer till studenter om rätt svar [2], om fel svar [3] och för att lämna övergripande feedback [4]. Studenter kan se feedback på frågor efter att de lämnat in quizet.

Visa frågor

Visa frågor

Ikoner med frågetecken i tidslinjen visar frågorna i mediefilen [1]. För att redigera en befintlig fråga, hovra din markör över ikonen med frågetecknet och klicka på ikonen Redigera (Edit) [2].

För att granska videoquizfrågor under tiden videon spelas upp, klicka på knappen Spela upp (Play) [3].

Återgå till mediefilen

Återgå till mediefilen

När du är klar med redigeringen av videoquizet, klicka på knappen Klar (Done).

Visa mediefil med quiz

På sidan Mitt bibliotek, leta upp mediefilen med quizet. Klicka på ikonen Alternativ [1], hovra över länken Quiz (Quizzes) [2] och visa sedan namnet på det skapade quizet [3].

För att användarna ska kunna ta quizet måste mediefilen vara inbäddad i Canvas.

Obs! När en version av ett quiz har bäddats in eller om någon har tagit quizet, går det inte att redigera det.