cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur använder jag Canvas Studio?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hur använder jag Canvas Studio?

Med ett Canvas Studio-konto kan du hantera alla dina Studio-mediefiler när du vill. Du kan visa, dela och kommentera uppladdade video- och ljudfiler.

När Studio integrerats med Canvas kan användare med lärarroller bädda in mediefiler i sin kurs.

Oftast integreras Studio-konton med Canvas och kan öppnas via ditt lärosätes globala navigeringsmeny. Men Studio kan även öppnas via en separat Studio-webbplats (oftast för administratörer). Läs mer om åtkomst till Canvas Studio.

För information om tillgängliga tangentbordskommandon i Canvas Studio se PDF-filen Tangentbordskommandon för mediespelaren (Media Player Keyboard Shortcuts PDF).

Obs! Om din globala navigeringsmeny i Canvas inte innehåller en länk till Studio och ditt lärosäte inte tillhandahåller en i ett e-postmeddelande kan du alltid öppna Studio via innehållsredigerarens ikon, men funktionen kommer att vara begränsad. Om du är lärare kan du även öppna Studio via Kursnavigeringsmenyn (Course Navigation Menu).

Visa Canvas Studio

Ditt Canvas Studio-konto visar ett verktygsfält för navigering [1], följt av sorterings- och filteralternativ [2]. Du kan se dina individuella mediefiler och mediesamlingar i mediebiblioteket [3].

Visa verktygsfältet för Studio-navigering

Menyikon för verktygsfältet för navigering i Studio [1], och ikoner för att spela in [2], lägga till [3] och söka efter media i Studio [4].

Obs! Verktygsfältet för navigering i Studio visas längst upp på varje sida.

Visa sorterings- och filteralternativ

Som standard visas mediefiler och samlingar i den ordning de laddats upp eller skapats, med början med den senast uppladdade mediefilen eller senast skapade samlingen. För att sortera filer efter namn eller datum, klickar du på rullgardinsmenyn Sortera efter (Sort by) [1].

Alla filer i biblioteket visas. För att filtrera de mediefiler som visas efter samling eller enskilda filer, klickar du på rullgardinsmenyn Filtrera på (Filter by) [2].

För att skapa en ny samling i mediebiblioteket, klickar du på knappen Lägg till samling (Add Collection) [3]. Lär dig mer om samlingar.

Visa bibliotek

Mediefiler och samlingar visas i biblioteket. Lär dig mer om att visa dina mediebibliotek i Canvas Studio.

Obs! Mediebibliotekssidor visar upp till 30 mediefiler per sida. Om du vill se fler mediefiler använder du navigeringsalternativen längst ner på sidan.

Sök mediefiler

För att söka efter en video- eller ljudfil, klicka på ikonen Sök [1].

Ange titlar, beskrivningstermer eller termer som matchar specifika flaggor i fältet Sök (Search) [2]. Tryck sedan på Retur eller på Retur-tangenten på ditt tangentbord. Lär dig meer om att lägga till taggar och beskrivningar i mediefiler.

Resultaten visas i biblioteket [3].

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.