cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur använder jag Canvas Studio?

Hur använder jag Canvas Studio?

Med ett Canvas Studio-konto kan du hantera alla dina Studio-mediefiler när du vill. Du kan visa, dela och kommentera uppladdade video- och ljudfiler.

När Studio integrerats med Canvas kan användare med lärarroller visa mediefiler i sin kurs.

Oftast integreras Studio-konton med Canvas och kan öppnas via ditt lärosätes globala navigeringsmeny. Men Studio kan även öppnas via en separat Studio-webbplats (oftast för administratörer).

För information om tillgängliga tangentbordskommandon i Canvas Studio se PDF-filen Tangentbordskommandon för mediespelaren (Media Player Keyboard Shortcuts PDF).

Obs! Om din globala navigeringsmeny i Canvas inte innehåller en länk till Studio och ditt lärosäte inte tillhandahåller en i ett e-postmeddelande kan du alltid öppna Studio via innehållsredigerarens ikon, men funktionen kommer att vara begränsad. Om du är lärare kan du även öppna Studio via Kursnavigeringsmenyn (Course Navigation Menu).

Visa verktygsfältet för Studio-navigering

Visa verktygsfältet för Studio-navigering

I Studio-gränssnittet finns ett navigeringsverktygsfält längst upp på varje sida. I verktygsfältet finns ikonen Navigeringsmenyn (Navigation Menu) [1], ikoner för att spela upp mediefiler [2], lägga till mediefiler [3] och söka efter mediefiler [4].

Visa bibliotek

Som standard öppnas Studio med sidan Mitt bibliotek (My Library), som visar alla dina uppladdade Studio-mediefiler och mediesamlingar. Mediefiler och samlingar vias i den ordning de laddats upp eller skapats, med början med den senast uppladdade mediefilen eller senast skapade samlingen.

Visa delade mediefiler

Visa delade mediefiler

Du kan visa mediefiler som andra Studio-användare har delat med dig på sidan Delat med mig (Shared with Me).

Visa kursmediefiler

Om du är instruktör kan du visa mediefiler som laddats upp till dina kurser. Klicka på ikonen Navigeringsmeny [1]. Kurser med Studio-mediefiler visas i menyn Kursmediefiler (Course Media) [2]. Klicka på länken med kursnamnet för att visa Studio-mediefilerna i kursen [3].

Obs! Mediefiler måste läggas till i kursen innan kursen visas i navigeringsmenyn.

Sök mediefiler

Sök mediefiler

Sökfältet returnerar titlar, beskrivningsobjekt eller termer som matchar specifika taggar. Taggar och beskrivningar kan skapas när en skapare lägger till en video- eller ljudfil och redigerar informationen.

För att söka efter en video- eller ljudfil, klicka på ikonen Sök. I fältet Sök (Search) [2], anger du namnet eller ämnet för video- eller ljudfilen. Klicka på tangenten Retur (Enter) eller Retur (Return) på ditt tangentbord.

Visa sökresultat

Visa sökresultat

Resultaten visas på sidan.

Ladda upp mediefiler

Ladda upp mediefiler

För att ladda upp mediefiler, klicka på knappen Lägg till (Add). Du kan även dra och släppa filer från och till sidan Mitt bibliotek (My Library).

Spela in Media

Spela in Media

För attspela in mediefiler, klickar du på knappen Spela in (Record). Du kan använda din webbkamera för att spela in en video i Studio.

Visa mediefiler

Visa mediefiler

För att visa mediefiler, hovra över video- eller ljudfilen och klicka på miniatyrbilden. I medievisningen kan du hantera all information, inställningar, kommentarer samt visa användaranalyser.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback