Hur använder jag Canvas Studio?

Med ett Canvas Studio-konto kan du hantera alla dina Studio-mediefiler när du vill. Du kan visa, dela och kommentera uppladdade video- och ljudfiler.

När Studio integrerats med Canvas kan även användare med lärarroller bädda in mediefiler i sin kurs.

Även funktioner för redigering och hantering av mediefiler är tillgängliga. Du kan till exempel redigera mediefiler, visa insiktsanalyser och lägga till undertexter.

Oftast integreras Studio-konton med Canvas och kan öppnas via ditt lärosätes globala navigeringsmeny. Men Studio kan även öppnas via en separat Studio-webbplats (oftast för administratörer). Läs mer om åtkomst till Canvas Studio.

Anteckningar: 

  • Om din globala navigeringsmeny i Canvas inte innehåller en länk till Studio och ditt lärosäte inte tillhandahåller en i ett e-postmeddelande kan du alltid öppna Studio via innehållsredigerarens ikon, men funktionen kommer att vara begränsad. Om du är lärare kan du även öppna Studio via Kursnavigeringsmenyn (Course Navigation Menu).
  • Mediespelaren i Canvas Studio har stöd för tangentbordskommandon. Visa dokumentet Tangentbordskommandon i Studios mediespelare (Studio Media Player Keyboard Shortcuts).

Visa Canvas Studio

Ditt Canvas Studio-konto visar ett verktygsfält för navigering [1], följt av sorterings- och filteralternativ [2]. Du kan se dina individuella mediefiler och mediesamlingar i mediebiblioteket [3].

Visa verktygsfältet för Studio-navigering

I verktygsfältet för Studio-navigering har navigeringsmenyn en ikon [1] samt ikoner för att spela in [2], lägga till [3] och söka mediefiler i Studio [4].

Obs! Verktygsfältet för navigering i Studio visas längst upp på varje sida.

Visa sorterings- och filteralternativ

Som standard visas mediefiler och samlingar i den ordning de laddats upp eller skapats, med början med den senast uppladdade mediefilen eller senast skapade samlingen. För att sortera filer efter namn eller datum, klickar du på rullgardinsmenyn Sortera efter (Sort by) [1].

Alla filer i biblioteket visas. För att filtrera de mediefiler som visas efter samling eller enskilda filer, klickar du på rullgardinsmenyn Filtrera på (Filter by) [2].

För att skapa en ny samling i mediebiblioteket, klickar du på knappen Lägg till samling (Add Collection) [3]. Lär dig mer om samlingar.

Visa bibliotek

Mediefiler och samlingar visas i biblioteket. Lär dig mer om att visa dina mediebibliotek i Canvas Studio.

Obs! Mediebibliotekssidor visar upp till 20 mediefiler per sida. Om du vill se fler mediefiler använder du navigeringsalternativen längst ner på sidan.

Sök mediefiler

För att söka efter en video- eller ljudfil, klicka på ikonen Sök [1].

Ange titlar, beskrivningstermer eller termer som matchar specifika flaggor i fältet Sök (Search) [2]. Tryck sedan på tangenten Enter eller Return på ditt tangentbord. Lär dig mer om att lägga till taggar och beskrivningar i mediefiler.

Resultaten visas i biblioteket [3].

Redigera mediefiler

Redigera mediefiler

Klicka på ikonen Alternativ för att visa alternativ för redigering av mediefiler.

Läs mer om hur du skapar videoquiz, gör noteringar i en video, redigerar mediefiler, delar mediefiler med användare eller via en offentlig länk, flyttar mediefiler, ersätter miniatyrbilder, och raderar Studio-mediefiler.

Visa mediefiler

Visa mediefiler

För att visa mediefilen, klicka på mediefilens miniatyrikon.

Hantera mediefiler

På medieflikarna får du åtkomst till information [1], kommentarer [2], insikter från tittare [3] och möjlighet att skapa, ladda upp, eller begära automatiska undertexter [4].