จะดรอปบทเรียนหรือหลักสูตรในเครือข่าย Canvas (Canvas Network) หรือแคตาล็อก (Catalog) ได้อย่างไร

ผู้ใช้แคตาล็อก (รวมทั้งผู้ใช้ Canvas Network) สามารถดรอปเรียนหรือการลงทะเบียนได้จากแผงข้อมูลผู้เรียน (Student Dashboard) ของตน

หากรายการมีวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดที่กำหนดไว้ จะสามารถดรอปได้ระหว่างกรอบวันที่นี้เท่านั้น รายการที่มีวันที่แบบปลายเปิดสามารถดรอปได้ทุกเมื่อ หากรายการหรือสถานะการลงทะเบียนของคุณในรายการสรุปปิดแล้ว คุณจะไม่สามารถดรอปรายการดังกล่าวได้อีกต่อไป

สามารถดรอปรายการใด ๆ ได้ก็ต่อเมื่อคุณลงทะเบียนโดยตรงผ่านแคตาล็อก (Catalog) ของสถาบันของคุณ หากคุณถูกเพิ่มโดยผู้สอนหรือผู้ดูแลระบบ คุณจะต้องติดต่อบุคคบเหล่านี้เพื่อแจ้งให้ลบคุณจากบทเรียนหรือหลักสูตรดังกล่าว

เปิดแผงข้อมูลผู้เรียน

เปิดแผงข้อมูลผู้เรียน

คลิกที่เมนูแสดงรายการ ผู้ใช้ (User) [1] จากนั้นคลิกที่ลิงค์ แผงข้อมูลผู้เรียน (Student Dashboard) [2]

เปิด รายการที่กำลังดำเนินการ

เปิดรายการปัจจุบัน (Current) ที่เสร็จสิ้น (Completed) หรือที่ไม่เสร็จสิ้น (Not Completed)

เปิดรายการที่คุณเริ่มต้นแล้วโดยคลิกที่แท็บ กำลังดำเนินการ (In Progress) [1]

เปิดรายการที่คุณยังไม่ได้เริ่มต้นโดยคลิกที่แท็บ ไม่เสร็จสิ้น (Not Completed) [2]

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถดรอปรายการที่ศึกษาแล้วได้

ดรอปบทเรียนหรือหลักสูตร

ค้นหาบทเรียนหรือหลักสูตร จากนั้นคลิกที่ไอคอนค่าปรับตั้ง [1] จากนั้นคลิกที่ลิงค์ ดรอปหลักสูตร (หรือบทเรียน) (Drop Program (or Course)) [2]

ยืนยันการดรอป

ยืนยันการดรอป

หน้าต่างยืนยันจะปรากฏขึ้น

ยืนยันการดำเนินการโดยคลิกที่ปุ่ม ดรอป (Drop)