จะเพิ่มประกาศนียบัตรการศึกษาบทเรียนของแคตาล็อก (Catalog) ได้อย่างไร

ในฐานะผู้ดูแล แคตาล็อก Canvas (Canvas Catalog) คุณสามารถจัดทำและแจกจ่ายประกาศนียบัตรรับรองการศึกษาบทเรียนที่มีหน่วยการเรียนต่าง ๆ ใน Canvas

ประกาศนียบัตรจะถูกออกอัตโนมัติให้แก่ผู้เรียนเมื่อผ่านเงื่อนไขทั้งหมดสำหรับบทเรียน คุณสามารถเพิ่มประกาศนียบัตรโดยใช้แม่แบบที่จัดทำไว้เบื้องต้นในแคตาล็อก (Catalog) หรือสามารถจัดทำแม่แบบกำหนดเองโดยใช้ HTML/CSS หรือไฟล์จากภายนอก

หมายเหตุ:

  • สามารถระบุบทเรียนว่าผ่านแล้วได้ก็ต่อเมื่อมีหน่วยการเรียนอยู่ใน Canvas เรียนการทำงานของแคตาล็อก (Catalog) กับ Canvas
  • หากผู้ดูแลระบบลงทะเบียนผู้ใช้ในบทเรียนของแคตาล็อก (Catalog) ผู้ใช้จะไม่ได้รับประกาศนียบัตรเมื่อสิ้นสุดบทเรียน ผู้ใช้จะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อสิ้นสุดบทเรียนก็ต่อเมื่อทำการลงทะเบียนไว้
  • หากผู้ใช้ลงทะเบียนบทเรียนผ่าน Canvas และหากบทเรียนที่ลงทะเบียนผ่าน Canvas ปรากฏขึ้นที่แผงข้อมูล, ผู้ใช้สามารถดูประกาศนียบัตรการจบบทเรียน แต่จะไม่สามารถรับประกาศนียบัตรทางอีเมล

เปิดผู้ดูแลระบบ

เปิดผู้ดูแลระบบ

คลิกที่เมนูแสดงรายการ ชื่อผู้ใช้ (User Name) [1] จากนั้นคลิกที่ลิงค์ ผู้ดูแลระบบ (Admin) [2]

เปิดบทเรียน

คลิกที่แท็บ รายการ (Listings) [1] จากนั้นคลิกลิงค์ชื่อบทเรียน [2]

รวมประกาศนียบัตร

เปิดประกาศนียบัตร

คลิกที่แท็บ ประกาศนียบัตร (Certificate) [1] จากนั้นคลิกที่สวิตช์ รวมประกาศนียบัตร (Include Certificate) [2]

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น สวิตช์ รวมประกาศนียบัตร (Include Certificate) จะถูกปิดอยู่

เพิ่มชื่อประกาศนียบัตร

กรอกชื่อของประกาศนียบัตรในฟิลด์ ชื่อประกาศนียบัตร (Certificate Name)

เลือก แม่แบบประกาศนียบัตร (Certificate Template)

เลือกแม่แบบ

เลือกประกาศนียบัตรแบบแสดงสัญลักษณ์ประจำหน่วยงานพร้อมโลโก้จากแคตาล็อก (Catalog) ชื่อประกาศนียบัตร ชื่อผู้เรียนและวันที่โดยคลิกที่ช่องเลือกรายการ ค่าเริ่มต้น (Default) [1]

เลือกประกาศนียบัตรทั่วไปที่ระบุชื่อประกาศนียบัตร ชื่อผู้เรียน ชื่อบัญชีผู้ใช้และวันที่โดยคลิกที่ช่องเลือกรายการ แบบดั้งเดิม (Traditional) [2]

จัดทำแม่แบบกำหนดเองโดยใช้ HTML/CSS หรือลิงค์ไปยังไฟล์ภายนอกโดยคลิกที่ช่องเลือกรายการ HTML/CSS กำหนดเอง (Custom HTML/CSS) [3]

หมายเหตุ: หากคุณจัดทำแม่แบบกำหนดเอง แต่เลือกสลับไปใช้แม่แบบที่จัดทำไว้สำเร็จในภายหลัง ชุดรหัสข้อมูลที่คุณระบุไว้ในแม่แบบนี้จะยังถูกเก็บรักษาไว้ 

รวมวันครบกำหนด

เพิ่มวันครบกำหนด

คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย รวมวันหมดอายุ (Include Expiration Date) [1]

คุณสามารถเลือกวันที่ครบกำหนดการใช้งานของประกาศนียบัตรหรือกำหนดจำนวนวันที่สามารถใช้ประกาศนียบัตรได้

  • เพิ่มวันครบกำหนดสำหรับประกาศนียบัตรโดยคลิกที่ช่องเลือกรายการ วันครบกำหนดสำหรับประกาศนียบัตร (Certificate Expiration Date) [2] จากนั้นคลิกที่ฟิลด์ เลือกวันที่ (Select a date) แล้วเลือกวันที่จากปฏิทิน [3]
  • กำหนดจำนวนวันที่ประกาศนียบัตรสามารถใช้ได้โดยเลือกช่องเลือกรายการ จำนวนวันที่ใช้ได้ (Number of Days Valid) [4] จากนั้นกรอกจำนวนวันที่คุณต้องการให้สามารถใช้ประกาศนียบัตร

แสดงตัวอย่างประกาศนียบัตร

แสดงตัวอย่างประกาศนียบัตร

แสดงตัวอย่างประกาศนียบัตรโดยคลิกที่ไอคอนแสดงตัวอย่าง

บันทึกประกาศนียบัตร

คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) [1]

แบนเนอร์ที่อัพเดตเสร็จสิ้นจะปรากฏขึ้น [2]

หมายเหตุ: แคตาล็อก (Catalog) จะแจ้งให้คุณทราบว่ามีข้อผิดพลาดกับประกาศนียบัตรของคุณหรือไม่ หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ให้แก่ไขแล้วคลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) อีกครั้ง