จะดู ดาวน์โหลด หรือพิมพ์ทรานสคริปต์สำหรับการลงทะเบียนของฉันในแคตาล็อก (Catalog) ได้อย่างไร

จาก แคตาล็อก Canvas (Canvas Catalog) คุณสามารถเปิดดู ดาวน์โหลดหรือพิมพ์เอกสาร PDF สำหรับใบระเบียนการลงทะเบียนของคุณ ใบระเบียนระบุภาพรวมและรายละเอียดเนื้อหาที่ศึกษาเสร็จสิ้น กำลังศึกษาและบทเรียนที่ยังไม่ได้ศึกษา

เปิดแผงข้อมูลผู้เรียน

เปิดแผงข้อมูลผู้เรียน

คลิกที่เมนูแสดงรายการ ชื่อผู้ใช้ (User Name) [1] จากนั้นคลิกที่ลิงค์ แผงข้อมูลผู้เรียน (Student Dashboard) [2]

เปิดใบระเบียน PDF

เปิดใบระเบียน PDF

คลิกที่ปุ่ม ใบรับรองผลฉบับ PDF (PDF Transcript)

ดูใบรับรองผลการเรียน

ดูใบรับรองผลการเรียน

ใบระเบียน (ใบรับรองผลการศึกษา) PDF จะเปิดขึ้นมาในแท็บเบราเซอร์ใหม่

ข้อมูลจำนวบทเรียนและหลักสูตรทั้งหมดในใบระเบียนจะปรากฏขึ้นในหัวข้อภาพรวม [1]

หัวข้อที่ศึกษาแล้ว (Completed) จะแสดงรายการบทเรียนหรือหลักสูตรที่คุณศึกษาเสร็จสิ้น วันที่ลงทะเบียน วันที่ศึกษาเสร็จสิ้นและจำนวนเครดิตที่ได้ (ถ้ามี) [2]

หัวข้อ กำลังศึกษา (In Progress) จะแสดงบทเรียนหรือหลักสูตรที่ศึกษาอยู่ในปัจจุบัน วันที่ลงทะเบียนและจำนวนเครดิตที่ได้ (ถ้ามี) [3]

หัวข้อ ยังไม่ได้ศึกษา (Not Completed) จะแสดงบทเรียนหรือหลักสูตรที่เกินกำหนดแล้ว จัดเก็บแยกไว้ ดรอป หรือที่คุณยังไม่ได้เริ่มศึกษาพร้อมวันที่ลงทะเบียนและเครดิตที่ได้ (ถ้ามี) [4]

คุณสามารถพิมพ์ใบรับรองผลหรือดาวน์โหลดเอกสาร PDF ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: จากหัวข้อภาพรวม หลักสูตรจะพิจารณาเป็นหนึ่งรายการลงทะเบียน