เกตเวย์การชำระเงินใดที่รองรับแคตาล็อก Canvas (Canvas Catalog)

แคตาล็อก Canvas (Canvas Catalog) สามารถผนวกกับเกตเวย์เฉพาะเพื่อจัดการการชำระเงินสำหรับรายการแคตาล็อก (Catalog) แบบชำระเงิน

คุณสามารถตั้งค่าเกตเวย์การชำระเงินต่าง ๆ ผ่านแคตาล็อกย่อยแยกเฉพาะ ทั้งนี้แคตาล็อกย่อยจะต้องกำหนดค่าจากโดเมนไม่ใช่จากเส้นทางสืบค้น

หมายเหตุ: การกำหนดค่าเกตเวย์ชำระเงินเป็นบริการแบบคิดค่าใช้จ่าย ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเกตเวย์การชำระเงินสำหรับแคตาล็อกหรือแคตาล็อกย่อยได้โดยติดต่อผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า (CSM) ของคุณ

เกตเวย์ชำระเงินต่อไปนี้สามารถใช้งานได้กับแคตาล็อก Canvas (Canvas Catalog):

 • Authorize.net (ผ่านโฮสต์ได้)*
 • CCP*
 • CommWeb
 • CyberSource
 • Mercado Pago*
 • Nelnet
 • OneStop Secure*
 • PayU
 • PayPal*
 • PayPal Payflow*
 • Paystack*
 • Rapyd*
 • Stripe*
 • TouchNet*
 • Transact (Cashnet เดิม - ทั้งสำหรับ เช็คเอาท์ (Checkout) และเกตเวย์ (Gateway))
 • Xendit*

*ใบเสร็จจะแยกย่อยรายการไว้ให้