จะดูประกาศนียบัตรรับรองการดำเนินการศึกษาบทเรียนหรือหลักสูตรในแคตาล็อก (Catalog) เสร็จสิ้นได้อย่างไร

หากบทเรียนหรือหลักสูตรของคุณรวมอยู่ในเอกสารรับรอง คุณจะสามารถดูและดาวน์โหลดประกาศนียบัตรได้เมื่อคุณจบบทเรียนหรือหลักสูตรแล้ว

ประกาศนียบัตรจะออกให้อัตโนมัติเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น และสามารถเปิดดูได้ทุกเมื่อ

หมายเหตุ: เมื่อศึกษาบทเรียนหรือหลักสูตรเสร็จสิ้นพร้อมได้รับประกาศนียบัตร จะมีการส่งอีเมลประกาศนียบัตรให้กับคุณ

เปิดแผงข้อมูลผู้เรียน

เปิดแผงข้อมูลผู้เรียน

คลิกที่เมนูแสดงรายการ ชื่อผู้ใช้ (User Name) [1] จากนั้นคลิกที่ลิงค์ แผงข้อมูลผู้เรียน (Student Dashboard) [2]

เปิดแท็บ เสร็จสิ้น (Completed)

เปิดแท็บ เสร็จสิ้น (Completed)

คลิกที่แท็บ เสร็จสิ้น (Completed)

ดูเอกสารรับรอง

หากมีประกาศนียบัตรจัดให้สำหรับบทเรียนหรือหลักสูตร ชื่อประกาศนียบัตรจะปรากฏขึ้น [1]

ดูประกาศนียบัตรในเว็บเบราเซอร์ของคุณโดยคลิกที่ลิงค์ มุมมอง (View) [2] ดาวน์โหลดประกาศนียบัตรโดยคลิกที่ลิงค์ ดาวน์โหลด (Download) [3]