แคตาล็อก Canvas (Canvas Catalog) คืออะไร

แคตาล็อก Canvas (Canvas Catalog) คือระบบการเรียนรู้แบบครบวงจรครอบคลุมทั้งแคตาล็อกบทเรียนที่จัดไว้เฉพาะสำหรับสถาบัน ระบบลงทะเบียนบทเรียน เกตเวย์การชำระเงินและแพลตฟอร์มสำหรับการเรียนรู้ของคุณ แคตาล็อก Canvas (Canvas Catalog) ใช้ได้เฉพาะใน Canvas โดยช่วยให้คุณสามารถเผยแพร่บทเรียน Canvas ในรูปแบบแคตาล็อกออนไลน์ที่น่าสนใจอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์แคตาล็อก Canvas (Canvas Catalog)

จัดทำข้อเสนอหลักสูตร

จัดทำข้อเสนอหลักสูตร

แคตาล็อก (Catalog) มีประโยชน์หลายอย่างเช่นเพื่อ:

  • การพัฒนาทางวิชาชีพ
  • บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  • การศึกษาต่อเนื่อง
  • กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
  • การสัมมนาแลกเปลี่ยน
  • ข้อมูลนำเสนอทางเว็บ

ดูรายการ

แคตาล็อก Canvas (Canvas Catalog) นำเสนอบทเรียนและหลักสูตรต่าง ๆ ที่คุณเพิ่มไปยังบัญชีสถาบันของคุณ รายการจัดแสดงสามารถนำเสนอโดยการระบุชื่อหน่วยงานของคุณ โลโก้และโดเมน และใช้ JavaScript (JS) รวมทั้ง Cascading Style Sheet (CSS) กำหนดเอง คุณยังสามารถจัดทำรายการแคตาล็อกย่อยที่นำเสนอเฉพาะสำหรับแต่ละหน่วยงาน ส่วนงานหรือทีมงานเฉพาะ

แคตาล็อกของสถาบันของคุณจะเปิดสาธารณะตลอด แม้แต่กับผู้เรียนที่ไม่ได้ล็อกอิน อย่างไรก็ตามคุณสามารถจัดการการนำเสนอรายการได้ในแคตาล็อกของคุณ

หมายเหตุ: เพจรายการแคตาล็อก (Catalog Listings) จะตีกรอบรายการจัดแสดงอัตโนมัติเพื่อแนะนำบทเรียนให้กับผู้เรียนเฉพาะราย

จัดการบัญชีผู้ใช้

จัดการบัญชีผู้ใช้

จากในบัญชีผู้ใช้แคตาล็อก Canvas (Canvas Catalog) ผู้ดูแลแคตาล็อก (Catalog) ของสถาบันของคุณสามารถจัดการบทเรียนและรายการหลักสูตรทั้งหมด จัดการแคตาล็อก จัดทำรหัสโปรโมชั่นสำหรับหลักสูตรแบบมีค่าใช้จ่าย ดูรายงานบัญชีผู้ใช้และเรียกใช้ API

เพิ่มเอกสารรับรอง

เพิ่มเอกสารรับรอง

นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มเอกสารรับรองที่จะออกให้อัตโนมัติเมื่อผู้เรียนศึกษาบทเรียนหรือหลักสูตรเสร็จสิ้น ไม่ต้องมีการพิมพ์เอกสารเพิ่มเติมแต่อย่างใด สามารถกำหนดเอกสารรับรองเป็นแม่แบบเริ่มต้นหรือออกแบบเอกสารผ่าน HTML/CSS แบบกำหนดเอง