จะทำแบบทดสอบแบบวิดีโอของ Canvas Studio ในบทเรียน Canvas ในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

คุณสามารถทำแบบทดสอบแบบวิดีโอจาก Canvas Studio โดยเข้าไปที่วิดีโอที่มีการผนวกไว้ในบทเรียนของ Canvas

หมายเหตุ: ในฐานะผู้ใช้ที่มีบทบาทใช้งานอยู่สำหรับบทเรียน ผู้ดูแลระบบ ผู้สอน TA และผู้เรียนจะสามารถดูแบบทดสอบแบบวิดีโอของ Canvas Studio ในบทเรียน Canvas ได้ ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนในฐานะผู้สังเกตการณ์ในบทเรียนจะไม่สามารถดูแบบทดสอบแบบวิดีโอใน Canvas Studio ได้ 

เปิดมีเดีย

เปิดมีเดีย

เปิดพื้นที่นำเสนอของ Canvas ที่จัดแสดงแบบทดสอบแบบวิดีโอที่คุณต้องการทำขึ้นมา

ทำแบบทดสอบ

ทำแบบทดสอบ

เริ่มทำแบบทดสอบโดยคลิกที่ปุ่ม เริ่มต้น (Get Started)

ดูแบบทดสอบ

ดูแบบทดสอบ

ตอบคำถามที่ปรากฏขึ้นขระที่ไทม์ไลน์ของมีเดียเคลื่อนไปด้านหน้าโดยคลิกที่ตัวเลือกคำตอบของคุณ เปิดเล่นส่วนของมีเดียที่ต้องการอีกครั้งโดยคลิกที่ปุ่ม ชมซ้ำ (Re-watch) [1] เล่นมีเดียต่อโดยคลิกที่ปุ่ม ดำเนินการต่อ (Continue) [2]

หมายเหตุ: คุณอาจไม่มีเครื่องหมายกำกับแบบทดสอบในไทม์ไลน์ของมีเดีย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าแบบทดสอบ

ดูรายละเอียดแบบทดสอบ

ดูรายละเอียดแบบทดสอบ

ดูรายละเอียดแบบทดสอบแบบวิดีโอโดยคลิกที่ไอคอนข้อมูล [1] รายละเอียดแบบทดสอบแบบวิดีโออาจประกอบไปด้วยชื่อและคำแนะนำสำหรับแบบทดสอบแบบวิดีโอ

กลับไปที่แบบทดสอบวิดีโอโดยคลิกที่ไอคอนปิด [2]

ส่งแบบทดสอบ

ส่งแบบทดสอบ

วิดีโอจะต้องเล่นให้จบก่อนสามารถส่งแบบทดสอบได้ ส่งแบบทดสอบโดยคลิกที่ปุ่ม ส่งแบบทดสอบ (Submit Quiz) [1]

เปิดเล่นมีเดียและพิจารณาคำตอบสำหรับคำถามของคุณโดยคลิกที่ลิงค์ เล่นซ้ำ (Replay) [2]

ดูผลลัพธ์

ดูผลลัพธ์

ดูผลลัพธ์สำหรับแบบทดสอบโดยคลิกที่ปุ่ม ดูผลลัพธ์ (View Results) [1]

เปิดเล่นมีเดียและทำแบบทดสอบอีกครั้งโดยคลิกที่ลิงค์ ทำแบบทดสอบอีกครั้ง (Retake Quiz) [2]

ดูผลการทดสอบ

ดูผลการทดสอบ

จากแท็บ ผลลัพธ์แบบทดสอบ (Quiz Results) [1] ให้ดูผลลัพธ์สำหรับแบบทดสอบของคุณ คุณสามารถดูเปอร์เซ็นต์คำถามที่คุณตอบได้ถูกต้อง จำนวนคะแนนที่คุณได้รับและเวลาที่ผ่านไปสำหรับการดำเนินการในครั้งนี้ [2] หากคุณดำเนินการหลายครั้ง คุณสามารถดูประวัติการดำเนินการของคุณ [3] ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูคำตอบที่คุณเลือก [4]