จะส่งมีเดีย Canvas Studio เป็นภารกิจ การอัพโหลดไฟล์ (File Upload) ใน Canvas ในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

คุณสามารถส่งไฟล์วิดีโอหรือไฟล์เสียง Canvas Studio เป็นภารกิจ การอัพโหลดไฟล์ (File Upload) ได้ใน Canvas

ก่อนที่จะอัพโหลดไฟล์วิดีโอหรือไฟล์เสียงเป็นมีเดียใน Studio ให้ตรวจสอบชื่อและรายละเอียดไฟล์วิดีโอและไฟล์เสียงของคุณก่อน คุณจะไม่สามารถแก้ไขชื่อหรือรายละเอียดได้หลังจากทำการอัพโหลดแล้ว

หมายเหตุ: คุณสามารถส่งภารกิจมีเดียของ Studio ผ่านทางเว็บหรือ Canvas โดยใช้แอพ Instructure ระบบ Android หรือ iOS

เปิดภารกิจ

เปิดภารกิจ

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คลิกที่ลิงค์ ภารกิจ (Assignments)

หมายเหตุ: หากลิงค์ภารกิจ (Assignments) ไม่มีจัดไว้ให้ในบทเรียน คุณสามารถสืบค้นภารกิจได้ผ่านส่วนอื่น ๆ ของ Canvas เช่น หน่วยการเรียน หลักสูตร หรือแผงข้อมูลผู้ใช้ของคุณ  

เปิดภารกิจ

เปิดภารกิจ

คลิกที่ชื่อภารกิจ

เริ่มภารกิจ

เริ่มภารกิจ

คลิกที่ปุ่ม เริ่มภารกิจ (Start Assignment)

เปิด Studio ขึ้นมา

เปิด Studio ขึ้นมา

คลิกที่แท็บ Studio

ค้นหามีเดีย

ค้นหามีเดีย

จากบัญชี Studio ให้ค้นหาไฟล์วิดีโอหรือไฟล์เสียงที่ต้องการส่ง ตามค่าเริ่มต้น เพจ ไลบรารี่ของฉัน (My Library) จะปรากฏขึ้น ดูมีเดียอื่น ๆ โดยคลิกที่ไอคอน ขยาย (Expand) [1]

หากคุณเพิ่มไฟล์วิดีโอหรือไฟล์เสียงไปยังบทเรียน คุณยังสามารถดูบทเรียนที่คุณเพิ่มมีเดียไว้ได้

ค้นหาวิดีโอหรือไฟล์เสียงโดยคลิกที่ไอคอนค้นหา [2]

อัพโหลดมีเดียใหม่

อัพโหลดมีเดียใหม่

นอกจากนี้คุณยังสามารถอัพโหลดมีเดียใหม่ได้จากการเก็บภาพหน้าจอ เว็บแคมหรือไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือลิงค์ภายนอกที่เชื่อมโยงไปยังไฟล์ใน Vimeo หรือ YouTube อัพโหลดมีเดียใหม่โดยคลิกที่ไอคอน เพิ่มเติม [1] จากนั้นเลือกตัวเลือกอัพโหลดที่ต้องการ [2]

นอกจากนี้คุณยังสามารถลากและวางมีเดียไปยังหน้าต่าง คุณสามารถอัพโหลดไฟล์มีเดียหลายไฟล์เป็นจำนวนมากได้พร้อม ๆ กัน ขนาดไฟล์สูงสุดสำหรับการอัพโหลดมีเดียคือ 10 GB

เลือกมีเดีย

เลือกมีเดีย

เลื่อนเมาส์ไปที่มีเดียที่คุณต้องการเลือก [1] จากนั้นคลิกที่ปุ่ม เลือก (Select) [2]

เลือกตัวเลือกในการผนวก

เลือกตัวเลือกในการผนวก

คุณสามารถแสดงแท็บมีเดีย (Media Tabs) ได้ในไฟล์มีเดียที่ผนวกไว้ แท็บมีเดีย (Media Tabs) อาจประกอบไปด้วยแท็บรายละเอียด (Details) ความเห็น (Comments) ข้อมูลเชิงลึก (Insights) และคำบรรยาย (Captions) ซ่อนแท็บมีเดีย (Media Tabs) ในไฟล์มีเดียที่ผนวกไว้โดยคลิกที่ปุ่มเปิดปิด แท็บแสดงมีเดีย (Display Media Tabs) [1] ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้จะเปิดใช้งานอยู่

แสดงตัวเลือกในการดาวน์โหลดในไฟล์มีเดียที่ผนวกไว้โดยคลิกที่ปุ่มสวิตช์ แสดงตัวเลือกในการดาวน์โหลด (Display Download Option) [2] ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้จะถูกปิดทำงาน

หมายเหตุ: ปุ่มสวิตช์ แสดงตัวเลือกในการดาวน์โหลด (Display Download Option) จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อคุณเป็นผู้จัดทำและอัพโหลดไฟล์มีเดียใน Studio

ผนวกมีเดีย

เลือกมีเดีย

คลิกที่ปุ่ม ผนวก (Embed)

จัดส่งภารกิจ

จัดส่งภารกิจ

การแสดง URL เว็บไซต์สำหรับมีเดียที่คุณเลือก หากต้องการเลือกไฟล์วิดีโอหรือไฟล์เสียงอื่น ให้คลิกที่ปุ่ม แก้ไข (Change) [1]

เพิ่มความเห็นเป็นส่วนหนึ่งของผลงานจัดส่งของคุณโดยกรอกไว้ในฟิลด์ ความเห็นเพิ่มเติม (Additional Comments) [2]

ส่งภารกิจโดยคลิกที่ปุ่ม ส่งภารกิจ (Submit Assignment) [3]

ดูผลงานจัดส่ง

ดูผลงานจัดส่ง

ดูการตรวจสอบผลงานจัดส่งของคุณ

ดูผลงานจัดส่งมีเดียของคุณโดยคลิกที่ลิงค์ รายละเอียดผลงานจัดส่ง (Submission Details) [1]

จัดส่งมีเดียของคุณใหม่โดยคลิกที่ปุ่ม การดำเนินการใหม่ (New Attempt) [2]