จะจัดทำแบบทดสอบแบบวิดีโอใน Canvas Studio ได้อย่างไร

ผู้สอน ผู้ช่วยสอน (TA) ผู้ออกแบบ และผู้ดูแลบัญชี Canvas Studio สามารถจัดทำแบบทดสอบจากเพจ ไลบรารี่ของฉัน (My Library) ใน Studio

หมายเหตุ:

  • คุณสามารจถัดทำแบบทดสอบ Studio ได้จากวิดีโอในเพจ ข้อมูลอัพโหลดของฉัน (My Uploads) เท่านั้น
  • แบบทดสอบใน Studio รองรับคำถามแบบหลายตัวเลือก คำตอบแบบจริง/ไม่จริง และคำถามแบบหลายคำตอบ
  • แบบทดสอบใน Studio ไม่รองรับคำถามเกินกว่า 50 คำถามในแบบทดสอบ แบบทดสอบที่มีคำถามมากกว่า 50 ข้อไม่สามารถแก้ไขได้และอาจแสดงผลไม่ถูกต้องสำหรับผู้เรียน
  • สามารถเพิ่มแบบทดสอบหลาย ๆ ชุดไปยังไฟล์มีเดีย
  • หากตัวเลือกการจัดทำแบบทดสอบไม่ปรากฏขึ้นใน Studio แสดงว่าคุณสมบัตินี้ไม่ได้เปิดใช้งานในบัญชีผู้ใช้ของคุณ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • ขณะแชร์วิดีโอจาก Studio, แบบทดสอบที่จัดทำในวิดีโอดังกล่าวจะไม่รวมอยู่ด้วย

จัดทำแบบทดสอบ

จากเพจไลบรารี่ของฉัน (My Library) ให้ค้นหามีเดียเพื่ออ้างอิงกับแบบทดสอบของคุณ คลิกที่ไอคอนตัวเลือก [1] จากนั้นคลิกที่ลิงค์ จัดทำแบบทดสอบ (Create Quiz) [2]

เพิ่มรายละเอียดแบบทดสอบ

เพิ่มรายละเอียดแบบทดสอบ

จากฟิลด์ ชื่อแบบทดสอบวิดีโอ (Video Quiz Title) [1] ให้กรอกชื่อแบบทดสอบลงไป

จากฟิลด์ รายละเอียด (Description) [2] ให้กรอกรายละเอียดเผื่อเลือกลงไป

ซ่อนเครื่องหมายกำกับคำถามในแบบทดสอบที่ผนวกไว้ คลิกที่ปุ่มเปิดปิด ซ่อนเครื่องหมายกำกับคำถามในไทม์ไลน์สำหรับผู้เรียน (Hide question markers on timeline for students) [3]

เพื่อเปิดใช้หมายเหตุกำกับวิดีโอให้จัดแสดงในไทม์ไลน์แบบทดสอบ ให้คลิกที่ปุ่มเปิดปิด อนุญาตการแสดงหมายเหตุกกำกับในไทม์ไลน์สำหรับผู้เรียน (Allow displaying annotations on timeline for students) [4]

คลิกที่ปุ่ม เริ่มต้น (Get Started) [5]

เพิ่มคำถาม

จัดทำคำถามสำหรับแบบทดสอบโดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่ม (Add) ปุ่มเพิ่ม (Add) จะปรากฏขึ้นเมื่อมีเดียถูกหยุดชั่วคราว

หมายเหตุ: แบบทดสอบใน Studio ไม่รองรับคำถามเกินกว่า 50 คำถามในแบบทดสอบ แบบทดสอบที่มีคำถามมากกว่า 50 ข้อไม่สามารถแก้ไขได้และอาจแสดงผลไม่ถูกต้องสำหรับผู้เรียน

เลือกประเภทคำถาม

เลือกประเภทคำถาม

เพิ่มคำถามโดยคลิกที่คำถามแบบ หลายตัวเลือก (Multiple Choice) [1] จริงหรือไม่จริง (True or False) [2] หรือ หลายคำตอบ (Multiple Answer) [3]

รายละเอียดการแก้ไขคำถามแบบหลายตัวเลือก

จากฟิลด์ ต้นขั้วคำถาม (Question Stem) [1] ให้เพิ่มต้นขั้วคำถามลงไป ต้นขั้วคำถามประกอบไปด้วยคำถามและข้อมูลเพิ่มเติม (ในกรณีที่จำเป็น)

เพิ่มคำตอบไปยังคำถามโดยพิมพ์คำตอบในฟิลด์ คำตอบ (Answer) [2] เลือกคำตอบที่ถูกต้องโดยคลิกที่ปุ่มติดกับคำตอบ [3]

เพิ่มตัวเลือกคำตอบเพิ่มเติมโดยคลิกที่ลิงค์ เพิ่มคำตอบ (Add Answer) [4] ลบคำตอบโดยคลิกที่ไอคอนลบ [5]

คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) [6]

ปรับคะแนนตามคำตอบ

ปรับคะแนนตามคำตอบของผู้เรียนโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย ปรับคะแนนตามคำตอบ (Vary points by answer) [1]

เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ คุณสามารถตั้งค่าคะแนนรวมสำหรับแต่ละตัวเลือกได้โดยพิมพ์ค่าคะแนนในฟิลด์ คะแนน (Points) [2] หรือใช้ลูกศรเพื่อเพิ่มหรือลดค่าคะแนน [3]

สลับตัวเลือกคำตอบแบบหลายตัวเลือก

สลับตัวเลือกคำตอบโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย สลับตัวเลือก (Shuffle Choices) [1] ล็อคตำแหน่งคำตอบโดยคลิกที่ไอคอนล็อค [2] ปลดล็อคคำถามที่ล็อคไว้โดยคลิกที่ไอคอนปลดล็อค [3]

รายละเอียดการแก้ไขคำถามแบบจริงหรือไม่จริง

จากฟิลด์ ต้นขั้วคำถาม (Question Stem) [1] ให้เพิ่มต้นขั้วคำถามลงไป ต้นขั้วคำถามประกอบไปด้วยคำถามและข้อมูลเพิ่มเติม (ในกรณีที่จำเป็น)

เลือกคำตอบที่ถูกต้องสำหรับคำถามโดยคลิกที่ปุ่มติดกับตัวเลือก จริง (True) [2] หรือ ไม่จริง (False) [3]

คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) [4]

รายละเอียดการแก้ไขคำถามที่มีคำตอบหลายข้อ

จากฟิลด์ ต้นขั้วคำถาม (Question Stem) [1] ให้เพิ่มต้นขั้วคำถามลงไป ต้นขั้วคำถามประกอบไปด้วยคำถามและข้อมูลเพิ่มเติม (ในกรณีที่จำเป็น)

เพิ่มคำตอบไปยังคำถามโดยพิมพ์คำตอบในฟิลด์ คำตอบ (Answer) [2] เลือกคำตอบที่ถูกต้อง คลิกที่ช่องทำเครื่องหมายติดกับคำตอบ [3]

เพิ่มตัวเลือกคำตอบเพิ่มเติมโดยคลิกที่ลิงค์ เพิ่มคำตอบ (Add Answer) [4] ลบคำตอบโดยคลิกที่ไอคอนลบ [5]

คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) [6]

สลับตัวเลือกคำถามแบบคำตอบหลายข้อ

สลับตัวเลือกคำตอบโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย สลับตัวเลือก (Shuffle Choices) [1] ล็อคตำแหน่งคำตอบโดยคลิกที่ไอคอนล็อค [2] ปลดล็อคคำถามที่ล็อคไว้โดยคลิกที่ไอคอนปลดล็อค [3]

เพิ่มข้อเสนอแนะสำหรับคำถาม

เพิ่มข้อเสนอแนะสำหรับคำถามโดยคลิกที่ลิงค์ ข้อเสนอสำหรับคำถาม (Question Feedback) [1]

คุณสามารถกรอกความเห็นให้ผู้เรียนเปิดดูสำหรับคำตอบที่ถูกต้อง [2] คำตอบที่ไม่ถูกต้อง [3] และข้อเสนอแนะทั่ว ๆ ไป [4] ผู้เรียนสามารถดูข้อเสนอแนะสำหรับคำถามหลังจากส่งแบบทดสอบแล้ว

ดูคำถาม

ดูคำถาม

ไอคอนเครื่องหมายคำถามในไทม์ไลน์จะแสดงคำถามในมีเดีย [1] ให้เห็น แก้ไขคำถามในปัจจุบันโดยเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ไอคอนเครื่องหมายคำถาม แล้วคลิกที่ไอคอนแก้ไข [2]

พิจารณาคำถามแบบทดสอบแบบวิดีโอขณะเปิดเล่นวิดีโอโดยคลิกที่ปุ่ม เปิดเล่น (Play) [3]

กลับไปที่มีเดีย

กลับไปที่มีเดีย

หลังจากแก้ไขแบบทดสอบแบบวิดีโอของคุณเสร็จสิ้น คลิกที่ปุ่ม เสร็จสิ้น (Done)

ดูมีเดียพร้อมกับแบบทดสอบ

จากเพจไลบรารี่ของฉัน (My Library) ให้ค้นหามีเดียที่มีแบบทดสอบ คลิกที่ไอคอนตัวเลือก [1] เลื่อนเมาสไปที่ลิงค์ แบบทดสอบ (Quizzes) [2] จากนั้นดูชื่อของแบบทดสอบที่จัดทำ [3]

สำหรับผู้ใช้ที่ทำแบบทดสอบ มีเดียจะต้องผนวกอยู่ใน Canvas

หมายเหตุ: หลังจากผนวกเวอร์ชั่นแบบทดสอบหรือทำแบบทดสอบจะไม่สามารถแก้ไขได้

0 Likes
Was this article helpful? Yes No