จะผนวกมีเดีย Canvas Studio ในการตอบกลับการพูดคุยใน Canvas ในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

คุณสามารถผนวกวิดีโอ Canvas Studio หรือไฟล์เสียงเป็นการตอบกลับสำหรับส่วนการพูดคุยใน Canvas หากปิดใช้งานแท็บมีเดียไว้ มีเดียของ Canvas Studio ที่ผนวกไว้จะสามารถปรับขนาดได้ในอินเทอร์เฟซผู้ใช้

หลังจากส่งวิดีโอ Studio หรือไฟล์เสียงเป็นภารกิจแล้ว ไฟล์วิดีโอหรือไฟล์เสียงจะถูกจัดทำเป็นสำเนาชุดใหม่ของผู้สอนของคุณ คุณจะไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดใด ๆ ได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบชื่อไฟล์วิดีโอหรือไฟล์เสียงของคุณก่อนที่จะอัพโหลดเป็นมีเดีย Studio

เปิดการพูดคุย

เปิดการพูดคุย

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ การพูดคุย (Discussions)

เปิดการพูดคุย

คลิกชื่อของส่วนการพูดคุย

คลิกตอบกลับ

คลิกตอบกลับ

คลิกที่ฟิลด์ ตอบกลับ (Reply)

เปิด Studio ใน Rich Content Editor

หัวข้อ: ส่วนการพูดคุยสำหรับมีเดีย

จาก Rich Content Editor ให้คลิกที่ไอคอน Studio [1]

หากไอคอน Studio ไม่ปรากฏขึ้นในแถบเครื่องมือ ให้คลิกที่ไอคอนตัวเลือก [2]

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังอาจต้องเรียกใช้เครื่องมือ Studio จากไอคอนแอพ [3]

ค้นหามีเดีย

ดูมีเดีย

ดูมีเดียของคุณที่อัพโหลดไว้ในเพจ ไลบรารี่ของฉัน (My Library) [1]

หรือสามารถบันทึก [2] อัพโหลด [3] และค้นหามีเดีย [4] ของคุณได้หากต้องการ

เลือกมีเดีย

เลือกมีเดีย

เลื่อนเมาส์ไปที่มีเดียที่คุณต้องการเลือก [1] จากนั้นคลิกที่ปุ่ม เลือก (Select) [2]

แสดงหรือซ่อนแท็บมีเดีย

แสดงหรือซ่อนแท็บมีเดีย

คุณสามารถแสดงแท็บมีเดีย (Media Tabs) ได้ในไฟล์มีเดียที่ผนวกไว้ แท็บมีเดีย (Media Tabs) อาจประกอบไปด้วยแท็บรายละเอียด (Details) ความเห็น (Comments) ข้อมูลเชิงลึก (Insights) และคำบรรยาย (Captions) แสดงหรือซ่อนแท็บมีเดีย (Media Tabs) ในไฟล์มีเดียที่ผนวกไว้โดยคลิกที่ปุ่มเปิดปิด แท็บแสดงมีเดีย (Display media tabs)

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้อาจเปิดหรือปิดทำงานอยู่ ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดได้ว่าจะเปิดหรือปิดเป็นค่าเริ่มต้นผ่าน ค่าปรับตั้ง Studio

ผนวกที่หมายเหตุกำกับเวลา

ผนวกที่หมายเหตุกำกับเวลา

หากคุณกำลังผนวกมีเดียจากภายนอก เช่น YouTube หรือ Vimeo คุณสามารถกำหนดค่ามีเดียให้เริ่มเล่นที่หมายเหตุกำกับเวลาที่กำหนด

ผนวกมีเดียที่หมายเหตุกำกับเวลาที่ต้องการโดยคลิกหรือเปิดเล่นวิดีโอในเวลาที่ต้องการ [1] จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ตั้งค่าเป็นเวลานี้ (Set current) [2] เวลาที่จัดแสดงที่ปุ่ม ตั้งค่าเป็นเวลานี้ (Set current) ในฟิลด์ หมายเหตุกำกับเวลา (Timestamp) [3] หรือกรอกเวลาโดยตรงในฟิลด์หมายเหตุกำกับเวลา (Timestamp)

หมายเหตุ: ตัวเลือกเพื่อเริ่มมีเดียที่ผนวกไว้ในเวลาที่กำกับจะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อมีเดียมาจาก YouTube หรือ Vimeo เท่านั้น

ปรับขนาดมีเดียที่ผนวกไว้

ปรับขนาดมีเดียที่ผนวกไว้

ปรับขนาดมีเดียที่ผนวกไว้โดยคลิกปิดใช้งาน แสดงแท็บมีเดีย (Display media tabs) [1] จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ผนวก (Embed) [2]

เปิดตัวเลือกมีเดียของ Studio

คลิกที่หน้าต่างวิดีโอเพื่อแสดงป๊อปอัพตัวเลือกมีเดียของ Studio (Studio Media Options) จากนั้นคลิกที่ลิงค์ ตัวเลือกมีเดียของ Studio (Studio Media Options)

ถาดตัวเลือกมีเดีย Studio

ถาดตัวเลือกมีเดีย Studio (Studio Media Options) จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับมีเดีย รวมทั้งชื่อมีเดีย รวมทั้งตัวเลือกในการแสดงผลและขนาด

คุณสามารถกำหนดค่าการแสดงผลมีเดียที่ผนวกเอาไว้ ผนวกวิดีโอโดยตรงไปยัง Rich Content Editor โดยคลิกที่ปุ่มเลือก ผนวกวิดีโอ (Embed Video) [1] แสดงลิงค์ข้อความเพื่อเปิดมีเดียในแท็บใหม่โดยคลิกที่ปุ่มเลือก แสดงลิงค์ข้อความ (เปิดในแท็บใหม่) (Display Text Link (Opens in a new tab)) [2]

เลือกขนาดกำหนดสำเร็จจากรายการโดยคลิกที่เมนูแสดงรายการ ขนาด (Size) [3] ตัวเลือกกำหนดขนาดเบื้องต้นครอบคลุมทั้งขนาดปานกลาง ใหญ่และใหญ่พิเศษ

กรอกขนาดกำหนดเองโดยเลือกตัวเลือก กำหนดเอง (Custom) [4] กรอกความกว้างหรือความสูงกำหนดเองเป็นพิกเซลในฟิลด์ขนาด [5] ขณะที่กรอกขนาด ฟิลด์อื่น ๆ จะอัพเดตอัตโนมัติเพื่อให้สัดส่วนสมดุลกัน

บันทึกตัวเลือกที่เลือกไว้โดยคลิกที่ปุ่ม เสร็จสิ้น (Done) [6]

หมายเหตุ: ชื่อมีเดียไม่สามารถแก้ไขได้จากถาดตัวเลือกมีเดีย Studio (Studio Media Options) แก้ไขชื่อมีเดีย โดยเปิดดูรายละเอียดของมีเดีย

เปิดหรือปิดใช้งานตัวเลือกดาวน์โหลด (Download)

เลือกตัวเลือกในการผนวก

หากคุณกำลังผนวกมีเดียของตัวเอง คุณสามารถเปิดโอกาสให้ดาวน์โหลดมีเดียดังกล่าวได้ แสดงตัวเลือกในการดาวน์โหลดในไฟล์มีเดียที่ผนวกไว้โดยคลิกที่ปุ่มสวิตช์ แสดงตัวเลือกในการดาวน์โหลด (Display Download Option) ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้จะถูกปิดทำงาน

หมายเหตุ: ปุ่มสวิตช์ แสดงตัวเลือกในการดาวน์โหลด (Display Download Option) จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อคุณเป็นผู้จัดทำและอัพโหลดไฟล์มีเดียใน Studio

ผนวกมีเดีย

เลือกมีเดีย

คลิกที่ปุ่ม ผนวก (Embed)

ดูมีเดียของ Studio ในการตอบกลับ

ดูมีเดียของ Studio ในการตอบกลับ

มีเดียของ Studio ของคุณจะแสดงในฟิลด์ตอบกลับการพูดคุย [1]

เมื่อพร้อมที่จะโพสต์การตอบกลับ ให้คลิกที่ปุ่ม โพสต์การตอบกลับ (Post Reply) [2]

ดูการตอบกลับของคุณ

ดูการตอบกลับของคุณ

การตอบกลับของคุณจะถูกโพสต์ที่ด้านล่างของชุดข้อความตอบกลับการพูดคุย