cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

จะใช้ Canvas Studio ผ่าน Rich Content Editor ใน Canvas ได้อย่างไร

จะใช้ Canvas Studio ผ่าน Rich Content Editor ใน Canvas ได้อย่างไร

Canvas Studio สามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์แบบสแตนด์อโลนได้ แต่จุดแข็งอยู่ที่พลังการผสานรวม Studio ผสานรวมกับ Canvas และช่วยให้ผู้สอนผสานรวมการโต้ตอบของสื่อเข้ากับห้องเรียนได้อย่างราบรื่น

เมื่อ Studio ผสานรวมเข้ากับ Canvas ผู้ใช้ Studio ทุกคนสามารถใช้ Studio เป็นเครื่องมือภายนอกผ่านกลุ่มผู้เรียน กลุ่มผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของคุณสมบัติหลายอย่างใน Canvas รวมถึงภารกิจ, การพูดคุยและเพจ สำหรับผู้เรียน, กลุ่มผู้เรียนยังพร้อมใช้งานในกลุ่มบทเรียนและในผลงานจัดส่งภารกิจการกรอกข้อความ

ตามค่าเริ่มต้น ไฟล์สื่อที่ฝังจะอนุญาตให้เพิ่มความเห็น แม้ว่าความเห็นสามารถลบออกได้ตามความต้องการของผู้ใช้

หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับบทบาทของผู้ใช้ ฟังก์ชัน Studio บางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งานผ่านกลุ่มผู้เรียน ในเมนูการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลางมีลิงค์ไปยัง Studio คุณสามารถจัดการวิดีโอได้ทุกเวลาโดยตรงผ่าน Studio บัญชี ผู้สอนสามารถเข้าถึง Studio ผ่าน การสืบค้นเนื้อหาบทเรียน

ดูไอคอนสตูดิโอในกลุ่มผู้เรียน

ในฐานะเครื่องมือจากภายนอก สามารถเข้าถึง Studio ได้ผ่านไอคอน Studio ในกลุ่มผู้เรียน [1] ไอคอนถูกใช้เมื่อ มีการฝังสื่อ ในกลุ่มผู้เรียน

ผู้สอนยังสามารถ เพิ่มภารกิจสื่อ Studio ด้วยการผสานรวม Studio ผู้สอนสามารถ ให้เกรดผลงานจัดส่งใน SpeedGrader เช่นเดียวกับภารกิจ Canvas อื่นๆ

หมายเหตุ: 

  • เพื่อดูไอคอน Studio คุณอาจจะต้องคลิก ตัวเลือก ไอคอน [2]
  • นอกจากนี้คุณยังอาจต้องเรียกใช้เครื่องมือ Studio จากไอคอนแอพ [3]

ดูไลบรารี่สื่อ

ดูไลบรารี่สื่อ

เมื่อฝังไฟล์วิดีโอหรือไฟล์เสียง ผู้ใช้สามารถค้นหาและดูสื่อที่มีอยู่และอัพโหลดสื่อใหม่ได้

ผู้ใช้ที่มีบทบาทเป็นผู้สอนยังสามารถดูการอัพโหลดสำหรับแต่ละบทเรียนได้อีกด้วย

เมื่อส่งไฟล์วิดีโอหรือไฟล์เสียงสำหรับภารกิจ ผู้เรียนสามารถส่งสื่อ Studio ผ่านกลุ่มผู้เรียนเป็น ผลงานจัดส่งการกรอกข้อความ หรือสามารถเข้าถึงสื่อ Studio ของตนเองโดยตรงเป็น ผลงานจัดส่งการอัพโหลดไฟล์

เลือกตัวเลือกในการผนวก

เลือกตัวเลือกในการผนวก

คุณสามารถจัดการตัวเลือกในการผนวกสื่อของคุณก่อนทำการผนวกสื่อที่ต้องการ ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกในการผนวกจะถูกปิดใช้งาน ดูรายละเอียดสื่อ ความเห็น ข้อมูลเชิงลึกและคำบรรยายโดยคลิกที่ แสดงแท็บสื่อ (Display Media Tabs) [1] อนุญาตให้ผู้อื่นดาวน์โหลดสื่อโดยคลิกที่ แสดงตัวเลือกการดาวน์โหลด (Display Download Option) [2]

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ผนวก (Embed) [3]

ดูสื่อ

ดูสื่อ

ขณะเรียกดูสื่อที่ผนวกไว้ใน Rich Content Editor ผู้ใช้จะสามารถปรับแต่งการใช้งานผ่านส่วนควบคุมการเปิดเล่นเมนู ค่าปรับตั้ง (Settings)

ดูตัวเลือกสื่อที่เปิดใช้งานความเห็น

ดูสื่อที่เปิดรับความเห็น

ไฟล์วิดีโอและเสียงในกลุ่มผู้เรียนอาจมีหรือไม่มีความเห็นก็ได้ เมื่อเปิดใช้งานความเห็น ไฟล์วิดีโอหรือไฟล์เสียงจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามบทบาทของผู้ใช้ด้วย

ดูรายละเอียดสื่อ

ดูรายละเอียดสื่อ

ไฟล์วิดีโอและไฟล์เสียงพร้อมความเห็นจะแสดงรายละเอียดของไฟล์ ซึ่งรวมถึงชื่อ,คำอธิบายและหมายเหตุกำกับ ถ้ามี รหัสเฉพาะเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาไฟล์วิดีโอหรือไฟล์เสียงเมื่อฝังใน Canvas

เมื่อมีการเพิ่มสื่อผ่านกลุ่มผู้เรียน ชื่อของสื่อถูกจัดทำขึ้นโดยใช้ชื่อของไฟล์ที่อัพโหลด  

ผู้ใช้ที่มีบทบาทเป็นผู้สอนสามารถ แก้ไขรายละเอียด เพื่อเพิ่มคำอธิบายและหมายเหตุกำกับไปยังสื่อ พวกเขายังสามารถแก้ไขชื่อได้ หากจำเป็น

ดูความเห็น

ดูความเห็น

เมื่อเปิดใช้งานความเห็น จุดในไทม์ไลน์จะระบุความคิดเห็น [1] ซึ่งสามารถดูได้โดยตรงใน ความเห็น (Comments) แท็บ [2] ความเห็นจะถูกจัดเรียงตามลำดับเวลาและจะถูกไฮไลท์ตามที่ปรากฏในไทม์ไลน์ สามารถผนวกความเห็นไว้กับการตอบกลับจากผู้ใช้รายอื่น

ผู้ใช้ใดๆสามารถ เพิ่มความเห็น ผู้ใช้ที่มีบทบาทเป็นผู้สอนสามารถ จัดการความเห็นทั้งหมด สำหรับสื่อในบทเรียนและนำความเห็นออกได้หากจำเป็น

ดูข้อมูลวิเคราะห์

ดูข้อมูลวิเคราะห์

ผู้ใช้ที่มีบทบาทเป็นผู้สอนสามารถ ดูข้อมูลวิเคราะห์ สำหรับไฟล์วิดีโอหรือไฟล์เสียงแต่ละไฟล์ได้แบบผู้ใช้รายคน ข้อมูลวิเคราะห์สามารถช่วยให้ผู้สอนทราบว่าผู้ใช้ดูไฟล์สื่อทั้งหมดหรือข้ามส่วนหรือไม่ คุณสมบัตินี้ช่วยให้ผู้สอนเห็นว่าผู้เรียนได้ดูเนื้อหาเพียงพอแล้วหรือยังในการเตรียมตัวสำหรับภารกิจหรือการพูดคุย

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback