จะส่งมีเดีย Canvas Studio เป็นภารกิจ กรอกข้อความ (Text Entry) ใน Canvas ในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

คุณสามารถส่งไฟล์วิดีโอหรือไฟล์เสียง Canvas Studio เป็นภารกิจ กรอกข้อความ (Text Entry) ได้ใน Canvas หากปิดใช้งานแท็บมีเดียไว้ มีเดียของ Canvas Studio ที่ผนวกไว้จะสามารถปรับขนาดได้ในอินเทอร์เฟซผู้ใช้

หลังจากส่งวิดีโอ Studio หรือไฟล์เสียงเป็นภารกิจแล้ว ไฟล์วิดีโอหรือไฟล์เสียงจะถูกจัดทำเป็นสำเนาชุดใหม่ของผู้สอนของคุณ คุณจะไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดใด ๆ ได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบชื่อไฟล์วิดีโอหรือไฟล์เสียงของคุณก่อนที่จะอัพโหลดเป็นมีเดีย Studio

เปิดภารกิจ

เปิดภารกิจ

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คลิกที่ลิงค์ ภารกิจ (Assignments)

หมายเหตุ: หากลิงค์ภารกิจ (Assignments) ไม่มีจัดไว้ให้ในบทเรียน คุณสามารถสืบค้นภารกิจได้ผ่านส่วนอื่น ๆ ของ Canvas เช่น หน่วยการเรียน หลักสูตร หรือแผงข้อมูลผู้ใช้ของคุณ  

เปิดภารกิจ

เปิดภารกิจ

คลิกที่ชื่อภารกิจ

เริ่มภารกิจ

เริ่มภารกิจ

คลิกที่ปุ่ม เริ่มภารกิจ (Start Assignment)

เปิด Studio ใน Rich Content Editor

เปิด Studio ใน Rich Content Editor

จาก Rich Content Editor ให้คลิกที่ไอคอน Studio [1]

หากไอคอน Studio ไม่ปรากฏขึ้นในแถบเครื่องมือ ให้คลิกที่ไอคอนตัวเลือก [2]

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังอาจต้องเรียกใช้เครื่องมือ Studio จากไอคอนแอพ [3]

ค้นหามีเดีย

ค้นหามีเดีย

จากบัญชี Studio ให้ค้นหาไฟล์วิดีโอหรือไฟล์เสียงที่ต้องการส่ง ตามค่าเริ่มต้น เพจ ไลบรารี่ของฉัน (My Library) จะปรากฏขึ้น ดูมีเดียอื่น ๆ โดยคลิกที่ไอคอน ขยาย (Expand) [1]

หากคุณเพิ่มไฟล์วิดีโอหรือไฟล์เสียงไปยังบทเรียน คุณยังสามารถดูบทเรียนที่คุณเพิ่มมีเดียไว้ได้

ค้นหาวิดีโอหรือไฟล์เสียงโดยคลิกที่ไอคอนค้นหา [2]

อัพโหลดมีเดียใหม่

อัพโหลดมีเดียใหม่

นอกจากนี้คุณยังสามารถอัพโหลดมีเดียใหม่ได้จากการเก็บภาพหน้าจอ เว็บแคมหรือไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือลิงค์ภายนอกที่เชื่อมโยงไปยังไฟล์ใน Vimeo หรือ YouTube อัพโหลดมีเดียใหม่โดยคลิกที่ไอคอน เพิ่มเติม [1] จากนั้นเลือกตัวเลือกอัพโหลดที่ต้องการ [2]

นอกจากนี้คุณยังสามารถลากและวางมีเดียไปยังหน้าต่าง คุณสามารถอัพโหลดไฟล์มีเดียหลายไฟล์เป็นจำนวนมากได้พร้อม ๆ กัน ขนาดไฟล์สูงสุดสำหรับการอัพโหลดมีเดียคือ 10 GB

เลือกมีเดีย

เลือกมีเดีย

เลื่อนเมาส์ไปที่มีเดียที่คุณต้องการเลือก [1] จากนั้นคลิกที่ปุ่ม เลือก (Select) [2]

แสดงหรือซ่อนแท็บมีเดีย

แสดงหรือซ่อนแท็บมีเดีย

คุณสามารถแสดงแท็บมีเดีย (Media Tabs) ได้ในไฟล์มีเดียที่ผนวกไว้ แท็บมีเดีย (Media Tabs) อาจประกอบไปด้วยแท็บรายละเอียด (Details) ความเห็น (Comments) ข้อมูลเชิงลึก (Insights) และคำบรรยาย (Captions) แสดงหรือซ่อนแท็บมีเดีย (Media Tabs) ในไฟล์มีเดียที่ผนวกไว้โดยคลิกที่ปุ่มเปิดปิด แท็บแสดงมีเดีย (Display media tabs)

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้อาจเปิดหรือปิดทำงานอยู่ ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดได้ว่าจะเปิดหรือปิดเป็นค่าเริ่มต้นผ่าน ค่าปรับตั้ง Studio

ผนวกที่หมายเหตุกำกับเวลา

ผนวกที่หมายเหตุกำกับเวลา

หากคุณกำลังผนวกมีเดียจากภายนอก เช่น YouTube หรือ Vimeo คุณสามารถกำหนดค่ามีเดียให้เริ่มเล่นที่หมายเหตุกำกับเวลาที่กำหนด

ผนวกมีเดียที่หมายเหตุกำกับเวลาที่ต้องการโดยคลิกหรือเปิดเล่นวิดีโอในเวลาที่ต้องการ [1] จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ตั้งค่าเป็นเวลานี้ (Set current) [2] เวลาที่จัดแสดงที่ปุ่ม ตั้งค่าเป็นเวลานี้ (Set current) ในฟิลด์ หมายเหตุกำกับเวลา (Timestamp) [3] หรือกรอกเวลาโดยตรงในฟิลด์หมายเหตุกำกับเวลา (Timestamp)

หมายเหตุ: ตัวเลือกเพื่อเริ่มมีเดียที่ผนวกไว้ในเวลาที่กำกับจะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อมีเดียมาจาก YouTube หรือ Vimeo เท่านั้น

ปรับขนาดมีเดียที่ผนวกไว้

ปรับขนาดมีเดียที่ผนวกไว้

ปรับขนาดมีเดียที่ผนวกไว้โดยคลิกปิดใช้งาน แสดงแท็บมีเดีย (Display media tabs) [1] จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ผนวก (Embed) [2]

เปิดตัวเลือกมีเดียของ Studio

คลิกที่หน้าต่างวิดีโอเพื่อแสดงป๊อปอัพตัวเลือกมีเดียของ Studio (Studio Media Options) จากนั้นคลิกที่ลิงค์ ตัวเลือกมีเดียของ Studio (Studio Media Options)

ถาดตัวเลือกมีเดีย Studio

ถาดตัวเลือกมีเดีย Studio (Studio Media Options) จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับมีเดีย รวมทั้งชื่อมีเดีย รวมทั้งตัวเลือกในการแสดงผลและขนาด

คุณสามารถกำหนดค่าการแสดงผลมีเดียที่ผนวกเอาไว้ ผนวกวิดีโอโดยตรงไปยัง Rich Content Editor โดยคลิกที่ปุ่มเลือก ผนวกวิดีโอ (Embed Video) [1] แสดงลิงค์ข้อความเพื่อเปิดมีเดียในแท็บใหม่โดยคลิกที่ปุ่มเลือก แสดงลิงค์ข้อความ (เปิดในแท็บใหม่) (Display Text Link (Opens in a new tab)) [2]

เลือกขนาดกำหนดสำเร็จจากรายการโดยคลิกที่เมนูแสดงรายการ ขนาด (Size) [3] ตัวเลือกกำหนดขนาดเบื้องต้นครอบคลุมทั้งขนาดปานกลาง ใหญ่และใหญ่พิเศษ

กรอกขนาดกำหนดเองโดยเลือกตัวเลือก กำหนดเอง (Custom) [4] กรอกความกว้างหรือความสูงกำหนดเองเป็นพิกเซลในฟิลด์ขนาด [5] ขณะที่กรอกขนาด ฟิลด์อื่น ๆ จะอัพเดตอัตโนมัติเพื่อให้สัดส่วนสมดุลกัน

บันทึกตัวเลือกที่เลือกไว้โดยคลิกที่ปุ่ม เสร็จสิ้น (Done) [6]

หมายเหตุ: ชื่อมีเดียไม่สามารถแก้ไขได้จากถาดตัวเลือกมีเดีย Studio (Studio Media Options) แก้ไขชื่อมีเดีย โดยเปิดดูรายละเอียดของมีเดีย

เปิดหรือปิดใช้งานตัวเลือกดาวน์โหลด (Download)

เลือกตัวเลือกในการผนวก

หากคุณกำลังผนวกมีเดียของตัวเอง คุณสามารถเปิดโอกาสให้ดาวน์โหลดมีเดียดังกล่าวได้ แสดงตัวเลือกในการดาวน์โหลดในไฟล์มีเดียที่ผนวกไว้โดยคลิกที่ปุ่มสวิตช์ แสดงตัวเลือกในการดาวน์โหลด (Display Download Option) ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้จะถูกปิดทำงาน

หมายเหตุ: ปุ่มสวิตช์ แสดงตัวเลือกในการดาวน์โหลด (Display Download Option) จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อคุณเป็นผู้จัดทำและอัพโหลดไฟล์มีเดียใน Studio

ผนวกมีเดีย

เลือกมีเดีย

คลิกที่ปุ่ม ผนวก (Embed)

จัดส่งภารกิจ

จัดส่งภารกิจ

มีเดียที่ผนวกไว้ของคุณจะปรากฏขึ้นในฟิลด์ Rich Content Editor [1]

เพิ่มความเห็นเป็นส่วนหนึ่งของผลงานจัดส่งของคุณโดยกรอกไว้ในฟิลด์ ความเห็น (Comments) [2]

ส่งภารกิจโดยคลิกที่ปุ่ม ส่งภารกิจ (Submit Assignment) [3]

ดูผลงานจัดส่ง

ดูผลงานจัดส่ง

ดูการตรวจสอบผลงานจัดส่งของคุณ

ดูผลงานจัดส่งมีเดียของคุณโดยคลิกที่ลิงค์ รายละเอียดผลงานจัดส่ง (Submission Details) [1]

จัดส่งมีเดียของคุณใหม่โดยคลิกที่ปุ่ม การดำเนินการใหม่ (New Attempt) [2]

0 Likes
Was this article helpful? Yes No