Hvordan bruger jeg Canvas Studio gennem Rich Content Editor i Canvas?

Canvas Studio kan bruges som et selvstændigt produkt, men dets styrke ligger i dets integrationsevne. Studio integreres med Canvas og giver instruktører mulighed for nemt at integrere medieinteraktion i klasseværelset.

Når Studio integreres med Canvas, kan alle Studio-brugere bruge Studio som et eksternt værktøj gennem Rich Content Editor. Rich Content Editor er en del af adskille funktioner i Canvas, herunder Opgaver, Diskussioner og Sider. For studerende er Rich Content Editor også tilgængelig i faggrupper og i opgaver med tekstindtastning.

Som standard tillader indlejrede mediefiler, at der kan tilføjes kommentarer, selvom muligheden for at kommentere kan fjernes baseret på brugerpræference. Når mediefaner er deaktiveret, kan indlejrede Canvas Studio-medier ændres i størrelse i brugergrænsefladen.

Bemærk: Afhængig af din brugerrolle, er det ikke sikkert, at alle Studio-funktioner er tilgængelige via Rich Content Editor. Hvis din Global navigation-menu indeholder et link til Studio, kan du til enhver tid administrere videoer direkte gennem en Studio-konto. Instruktører kan også få adgang til Studio gennem Fagnavigation-menuen.

Se Studio-ikonet i Rich Content Editor

Som et eksternt værktøj kan du få adgang til Studio via Studio-ikonet i Rich Content Editor [1]. Ikonet bruges, når der indlejres medier i Rich Content Editor.

Instruktører kan også tilføje Studio-medieopgaver med Studio-integrationen. Instruktører kan bedømme afleveringer i SpeedGrader ligesom for enhver anden Canvas-opgave.

Bemærk: 

  • For at se Studio-ikonet skal du muligvis klikke på ikonet Indstillinger [2].
  • Du kan også få adgang til Studio-værktøjet fra App-ikonet [3].

Vis mediebibliotek

Vis mediebibliotek

Når der integreres en video- eller lydfil, kan brugerne søge efter og se eksisterende medier og uploade nye medier.

Brugere med instruktørroller kan derudover også se uploads til individuelle fag.

Når du indsender en video- eller lydfil for en opgave, kan studerende indsende Studio-medier gennem Rich Content Editor som en tekstindtastnings-aflevering, eller de kan få adgang til deres Studio-medier direkte som en filupload-aflevering.

Vælg medier

Vælg medier

Hold markøren over det medie, du vil vælge [1]. Klik derefter på knappen Vælg (Select) [2].

Vis eller skjul mediefaner

Vis eller skjul mediefaner

Du kan kan vise mediefaner i den indlejrede mediefil. Mediefanerne kan omfatte fanerne Detaljer, Kommentarer, Indsigt og Billedtekster. For at skjule mediefanerne i den integrerede mediefil skal du klikke på knappen Vis mediefaner (Display media tabs).

Bemærk: Som standard kan denne indstilling være slået til eller fra. Administratorer kontrollerer, om det er slået til eller fra som standard i Studio-indstillinger.

Indlejring ved tidsstempel

Indlejring ved tidsstempel

Hvis du indlejrer medier fra en ekstern kilde såsom YouTube eller Vimeo, kan du indstille mediet til at begynde at afspille ved bestemt tidsstempel.

For at indlejre medier ved et tidsstempel skal du klikke på eller afspille videoen til det ønskede tidspunkt [2]. Klik derefter på knappen Indstil aktuel (Set current) [3]. Den tid, der vises på knappen Indstil aktuel, vises i feltet Tidsstempel (Timestamp) [3]. Alternativt kan du indtaste et tidspunkt direkte i feltet Tidsstempel.

Bemærk: Muligheden for at starte indlejrede medier ved et tidsstempel vises kun, hvis mediet er fra YouTube eller Vimeo.

Tilpas størrelse på indlejret medie

Tilpas størrelse på indlejret medie

For at ændre størrelse på indlejrede medier skal du klikke for at deaktivere Vis mediefaner (Dispaly media tabs) [1]. Klik derefter på knappen Indlejr (Embed) [2].

Åbn Studio medieindstillinger

Klik i videovinduet for at få vist Studio medieindstillinger pop-op-vinduet. Klik derefter på linket Studio medieindstillinger (Studio Media Options).

Bakke til Studio-medieindstillinger

Bakken til Studio medieindstillinger viser oplysninger om mediet, herunder medietitlen og visnings- og størrelsesindstillinger.

Du kan tilpasse, hvordan det integrerede medie vises. For at integrere videoen direkte i Rich Content Editor skal du klikke på radioknappen Indlejr video (Embed Video) [1]. For at vise et tekstlink til at åbne mediet i en ny fane skal du klikke på radioknappen Vis tekstlink (åbner i en ny fane) (Display Text Link (Opens in a new tab)) [2].

For at vælge en forudindstillet størrelse fra en liste skal du klikke på rullemenuen Størrelse (Size) [3]. Forudindstillede størrelsesmuligheder omfatter medium, stor og ekstra stor.

For at indtaste en brugerdefineret størrelse skal du vælge indstillingen Tilpas (Custom) [4]. Indtast en tilpasset bredde eller højde i pixels i størrelsesfelterne [5]. Når du indtaster en størrelse, opdateres det andet felt automatisk, så billedformatet bevares.

For at gemme de valgte muligheder skal du klikke på knappen Færdig (Done) [6].

Bemærk: Medietitlen kan ikke redigeres fra bakken Studio Media-indstillinger. For at redigere medietitlen bedes du gå til mediedetaljerne.

Aktiver eller deaktiver downloadmulighed

Vælg indlejringsmuligheder

Hvis du indlejrer dit eget medie, kan du tillade, at mediet downloades. For at få vist download-muligheden i den indlejrede mediefil skal du klikke på knappen Vis download-mulighed (Display Download Option). Som standard er denne mulighed slået fra.

Bemærk: Til/fra-knappen Vis download-mulighed vises kun, hvis du er ejeren, der har oprettet og uploadet mediefilen i Studio.

Indlejr medier

Vælg medier

Klik på knappen Indlejr (Embed).

Vis medie

Vis medie

Ved visning af indlejrede medier i Rich Content Editor kan brugere tilpasse deres oplevelse ved hjælp af afspilningskontrollerne i menuen Indstillinger (Settings).

Se kommentaraktiverede medieindstillinger

Se kommentaraktiverede medier

Video- og lydfiler i Rich Content Editor kan inkludere kommentarer eller ej. Når kommentarer er aktiveret, indeholder video- eller lydfilen også yderligere tilgængelige detaljer baseret på en brugers rolle.

Vis mediedetaljer

Vis mediedetaljer

Video- og lydfiler med kommentarer viser detaljerne i filen, som indeholder titel, beskrivelse og tags, hvis der er nogen. Disse identifikatorer hjælper brugerne med at søge efter video- eller lydfiler, når de integreres i Canvas.

Hvis der tilføjes medier gennem Rich Content Editor, bliver mediets titel navnet på den uploadede fil.  

Brugere med instruktørroller kan redigere detaljer, hvis der skal tilføjes en beskrivelse og tags til medier. De kan også redigere titlen om nødvendigt.

Se kommentarer

Se kommentarer

Når kommentarer er aktiveret, angiver prikkerne i tidslinjen kommentarer [1], som kan ses direkte i fanen Kommentarer (Comments) [2]. Kommentarer arrangeres kronologisk og fremhæves, som de vises på tidslinjen. Kommentarer kan også indeholde svar fra andre brugere.

Alle brugere kan tilføje kommentarer. Brugere med instruktørroller kan administrere alle kommentarer til medier i faget og eventuelt fjerne kommentarer.

Vis fag-statistik

Vis fag-statistik

Brugere med instruktørroller kan se analyser for hver video- eller lydfil på en per-bruger-basis. Analytics på fanen Indsigt (Insights) kan hjælpe instruktører med at se, om en bruger har set hele mediefilen eller har sprunget over segmenter. Denne funktion hjælper instruktører med at se, om de studerende i tilstrækkelig grad har set indholdet som forberedelse til en opgave eller diskussion.