cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan bruger jeg Canvas Studio gennem Rich Content Editor i Canvas?

Hvordan bruger jeg Canvas Studio gennem Rich Content Editor i Canvas?

Canvas Studio kan bruges som et selvstændigt produkt, men dets styrke ligger i dets integrationsevne. Studio integreres med Canvas og giver instruktører mulighed for nemt at integrere medieinteraktion i klasseværelset.

Når Studio integreres med Canvas, kan alle Studio-brugere bruge Studio som et eksternt værktøj gennem Rich Content Editor. Rich Content Editor er en del af adskille funktioner i Canvas, herunder Opgaver, Diskussioner og Sider. For studerende er Rich Content Editor også tilgængelig i faggrupper og i opgaver med tekstindtastning.

Som standard tillader indlejrede mediefiler, at der kan tilføjes kommentarer, selvom muligheden for at kommentere kan fjernes baseret på brugerpræference.

Bemærk: Afhængig af din brugerrolle, er det ikke sikkert, at alle Studio-funktioner er tilgængelige via Rich Content Editor. Hvis din Global navigation-menu indeholder et link til Studio, kan du til enhver tid administrere videoer direkte gennem en Studio-konto. Instruktører kan også få adgang til Studio gennem Fagnavigation-menuen.

Se Studio-ikonet i Rich Content Editor

Som et eksternt værktøj kan du få adgang til Studio via Studio-ikonet i Rich Content Editor [1]. Ikonet bruges, når der indlejres medier i Rich Content Editor.

Instruktører kan også tilføje Studio-medieopgaver med Studio-integrationen. Instruktører kan bedømme afleveringer i SpeedGrader ligesom for enhver anden Canvas-opgave.

Bemærk: 

  • For at se Studio-ikonet skal du muligvis klikke på ikonet Indstillinger [2].
  • Du kan også få adgang til Studio-værktøjet fra App-ikonet [3].

Vis mediebibliotek

Vis mediebibliotek

Når der integreres en video- eller lydfil, kan brugerne søge efter og se eksisterende medier og uploade nye medier.

Brugere med instruktørroller kan derudover også se uploads til individuelle fag.

Når du indsender en video- eller lydfil for en opgave, kan studerende indsende Studio-medier gennem Rich Content Editor som en tekstindtastnings-aflevering, eller de kan få adgang til deres Studio-medier direkte som en filupload-aflevering.

Vælg indlejringsmuligheder

Vælg indlejringsmuligheder

Du kan administrere dine medieindlejringsmuligheder, inden du indlejrer mediet. Indlejringsmuligheder er deaktiveret som standard. For at se mediedetaljer, kommentarer, indblik og billedtekster skal du klikke på knappen Vis mediefaner (Display Media Tabs) [1]. For at give andre tilladelse til at downloade mediet skal du klikke på knappen Vis downloadmulighed (Display Download Option) [2].

Klik derefter på knappen Indlejr (Embed) [3].

Vis medie

Vis medie

Ved visning af indlejrede medier i Rich Content Editor kan brugere tilpasse deres oplevelse ved hjælp af afspilningskontrollerne i menuen Indstillinger (Settings).

Se kommentaraktiverede medieindstillinger

Se kommentaraktiverede medier

Video- og lydfiler i Rich Content Editor kan inkludere kommentarer eller ej. Når kommentarer er aktiveret, indeholder video- eller lydfilen også yderligere tilgængelige detaljer baseret på en brugers rolle.

Vis mediedetaljer

Vis mediedetaljer

Video- og lydfiler med kommentarer viser detaljerne i filen, som indeholder titel, beskrivelse og tags, hvis der er nogen. Disse identifikatorer hjælper brugerne med at søge efter video- eller lydfiler, når de integreres i Canvas.

Hvis der tilføjes medier gennem Rich Content Editor, bliver mediets titel navnet på den uploadede fil.  

Brugere med instruktørroller kan redigere detaljer, hvis der skal tilføjes en beskrivelse og tags til medier. De kan også redigere titlen om nødvendigt.

Se kommentarer

Se kommentarer

Når kommentarer er aktiveret, angiver prikkerne i tidslinjen kommentarer [1], som kan ses direkte i fanen Kommentarer (Comments) [2]. Kommentarer arrangeres kronologisk og fremhæves, som de vises på tidslinjen. Kommentarer kan også indeholde svar fra andre brugere.

Alle brugere kan tilføje kommentarer. Brugere med instruktørroller kan administrere alle kommentarer til medier i faget og eventuelt fjerne kommentarer.

Vis fag-statistik

Vis fag-statistik

Brugere med instruktørroller kan se analyser for hver video- eller lydfil på en per-bruger-basis. Analytics kan hjælpe instruktører med at se, om en bruger har set hele mediefilen eller sprunget segmenter over. Denne funktion hjælper instruktører med at se, om de studerende i tilstrækkelig grad har set indholdet som forberedelse til en opgave eller diskussion.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.