Hvordan opretter jeg en Canvas Studio-videotest?

Instruktører, undervisningsassistenter, designere og Canvas Studio-kontoadministratorer kan oprette test fra deres side Mit bibliotek i Studio.

Bemærk:

  • Du kan kun oprette Studio-test fra videoer på siden Mine uploads.
  • Studio-test understøtter spørgsmålstyperne Multiple choice, Sandt eller falsk og Spørgsmål med flere svar.
  • Studio-test understøtter ikke mere end 50 spørgsmål i en test. Test med mere end 50 spørgsmål kan ikke redigeres og vises muligvis ikke korrekt for de studerende.
  • Flere test kan tilføjes til en mediefil.
  • Hvis muligheden for oprettelse af test ikke vises i Studio, er denne funktion ikke aktiveret på din konto. Kontakt din administrator for mere information.
  • Når du deler en Studio-video, er test, der blev oprettet i videoen, ikke inkluderet.

Opret test

På siden Mit bibliotek skal du finde det medie, du vil basere din test på, og klikke på Indstillinger-ikonet [1] og derefter på linket Opret test (Create Quiz) [2].

Tilføj detaljer til test

Tilføj detaljer til test

I feltet Videotest-titel (Video Quiz Title) [1] skal du indtaste navnet på testen.

I feltet Beskrivelse (Description) [2] kan du indtaste en valgfri beskrivelse.

For at skjule spørgsmålsmarkører i den indlejrede test skal du klikke på skifteknappen Skjul spørgsmålsmarkører på tidslinjen for studerende (Hide question markers on timeline for students) [3].

For at tillade, at videoanmærkninger vises på testens tidslinje, skal du klikke på skifteknappen Tillad visning af anmærkninger på tidslinjen for studerende (Allow displaying annotations on timeline for students) [4].

Klik på Begynd (Get Started) [5].

Tilføj spørgsmål

For at oprette et testspørgsmål skal du klikke på Tilføj (Add). Knappen Tilføj vises, når mediet er sat på pause.

Bemærk: Studio-test understøtter ikke mere end 50 spørgsmål i en test. Test med mere end 50 spørgsmål kan ikke redigeres og vises muligvis ikke korrekt for de studerende.

Vælg spørgsmålstype

Vælg spørgsmålstype

For at tilføje et spørgsmål skal du klikke på Multiple Choice [1], Sandt eller falsk (True or False) [2] eller Flere svar (Multiple Answer) [3] spørgsmålstype.

Rediger detaljer for multiple choice-spørgsmål

I feltet Spørgsmålsstamme (Question Stem) [1] skal du tilføje en spørgsmålsstamme. Spørgsmålsstammen indeholder spørgsmålet og om nødvendigt yderligere oplysninger.

For at tilføje svar til spørgsmålet skal du skrive svarene i Svar-felterne [2]. For at vælge det rigtige svar skal du klikke på knappen ved siden af svaret [3].

For at tilføje et yderligere svarvalg skal du klikke på linket Tilføj svar (Add Answer) [4]. For at slette et svar skal du klikke på Slet-ikonet [5].

Klik på knappen Gem (Save) [6].

Varier point efter svar

For at variere point baseret på de studerendes svar skal du markere afkrydsningsfeltet Varier point efter svar (Vary point by answer) [1].

Med denne indstilling valgt kan du indstille specifikke pointtotaler for hver mulighed ved at skrive pointværdien i Point-feltet [2] eller bruge pilene til at øge eller mindske pointværdien [3].

Bland svarvalg for multiple choice

For at blande svarvalgene skal du markere afkrydsningsfeltet Bland valg (Shuffle Choices) [1]. For at låse et svar på dets placering skal du klikke på Lås-ikonet [2]. For at låse et låst spørgsmål op skal du klikke på Lås op-ikonet [3].

Rediger spørgsmålsdetaljer for sandt eller falsk

I feltet Spørgsmålsstamme (Question Stem) [1] skal du tilføje en spørgsmålsstamme. Spørgsmålsstammen indeholder spørgsmålet og om nødvendigt yderligere oplysninger.

For at vælge det rigtige svar til spørgsmålet skal du klikke på knappen ved siden af Sandt (True) [2] eller Falsk (False) [3].

Klik på knappen Gem (Save) [4].

Rediger detaljer for spørgsmål med flere svar

I feltet Spørgsmålsstamme (Question Stem) [1] skal du tilføje en spørgsmålsstamme. Spørgsmålsstammen indeholder spørgsmålet og om nødvendigt yderligere oplysninger.

For at tilføje svar til spørgsmålet skal du skrive svarene i Svar-felterne [2]. For at vælge det eller de korrekte svar skal du klikke på afkrydsningsfeltet ud for svaret [3].

For at tilføje et yderligere svarvalg skal du klikke på linket Tilføj svar (Add Answer) [4]. For at slette et svar skal du klikke på Slet-ikonet [5].

Klik på knappen Gem (Save) [6].

Bland valg ved flere svar

For at blande svarvalgene skal du markere afkrydsningsfeltet Bland valg (Shuffle Choices) [1]. For at låse et svar på dets placering skal du klikke på Lås-ikonet [2]. For at låse et låst spørgsmål op skal du klikke på Lås op-ikonet [3].

Tilføj feedback til testspørgsmål

For at tilføje spørgsmålsfeedback skal du klikke på linket Spørgsmålsfeedback (Question Feedback) [1].

Du kan indtaste kommentarer, som de studerende kan se, for et korrekt svar [2], for et forkert svar [3] og for at give generel feedback [4]. Studerende kan se feedback efter at have indsendt testen.

Vis spørgsmål

Vis spørgsmål

Spørgsmålstegnikonerne på tidslinjen viser spørgsmålene i medierne [1]. For at redigere et eksisterende spørgsmål skal du holde markøren over spørgsmålstegnet og klikke på Rediger-ikonet [2].

For at gennemgå videotest-spørgsmålene, mens videoen afspilles, skal du klikke på Afspil (Play) [3].

Vend tilbage til medie

Vend tilbage til medie

Når du er færdig med at redigere din videotest, skal du klikke på Færdig (Done).

Vis medier med test

På siden Mit bibliotek skal du finde mediet med testen. Klik på Indstillinger-ikonet [1], hold musemarkøren over linket Test (Quizzes) [2], og se derefter navnet på den oprettede test [3].

For at brugerne kan tage testen, skal medierne være indlejret i Canvas.

Bemærk: Når først en version af en test er blevet indlejret eller taget, kan den ikke redigeres.