Hvordan administrerer jeg varslingsinnstillingene som observatør?

Du kan motta Canvas-varslinger for emnene du observerer. Varslinger er sendt til Canvas kontaktmetoder som er oppført brukerinnstillingene til kontoen din. Canvas inkluderer et sett av standard varslingsinnstillinger. Standardinnstillingene kan derimot endres ved å konfigurere egne varslingsinnstillinger. Varslingsinnstillingene dine gjelder bare for deg. Varslingsinnstillingene dine påvirker ikke emnevarslingene som sendes til studenten du observerer.

Noen varslinger gjelder ikke for observatørrollen. For å lære mer om hver varsling, standardinnstillinger og varslingstriggere, sjekk ressursdokumentet Canvas-varslinger.

Du kan velge én av fire alternativer for leveringsfrekvens for hver varslingstype:

 • Varsle meg umiddelbart
 • Daglig oppsummering
 • Ukentlig oppsummering
 • Ikke send.

Hvis du endrer en innstilling, gjelder endringen umiddelbart for kontoen din.

Hvis du svarer direkte på e-postvarsler fra noen utenfor Canvas, vises svaret ditt også i Canvas-innboksen. Vedlegg lagt til som en del av eksterne svar er imidlertid ikke inkludert i Canvas-innboksen.

Merknader:

Åpne kontovarslinger

Åpne kontovarslinger

I global navigasjon, klikk på konto (Account) [1], og klikk på varslinger (Notifications) [2].

Vis kontovarslingsinnstillinger

På siden for Varslingsinnstillinger kan du administrere varslingsinnstillingene for Canvas-kontoen din og/eller administrere varslingsinnstillingene for individuelle emner ved å bruke innstillingene for rullegardinmeny.  

Som standard vises innstillingene for rullegardinmeny i Konto (Account)-alternativet [1].  Et banner viser varslingsinnstillinger på kontonivå som gjelder for alle dine Canvas-emner, men alle emnespesifikke varslingsinnstillinger overstyrer kontovarslingsinnstillingene [2]. Klikk på ikonet Lukk [3] for å lukke meldingen.

Et banner viser når daglige og ukentlige meldinger er levert [4]. Klikk på ikonet Lukk [5] for å lukke meldingen.

Se alle varslingstyper på kontonivå [6] og de oppførte kontaktmetodene dine [7].

Hver varsling har en standard innstilling for leveringsfrekvens. For å se gjeldende leveringsfrekvens for en varslingstype og kontaktmetode, hold markøren over varslingsikonet [8].

Vis detaljer for varslinger

Vis detaljer for varslinger

For å se detaljer for varslinger, hold musepeker over varslingsnavnet.

Administrer varslingsinnstillinger

For å tillate eller ikke tillate at navnet på den observerte eleven vises i varsler, bruk av-/på-knappen Vis navn på observerte studenter i varsler (Show name of observed students in notifications) [1]. For øyeblikket inkluderer kun varsler for karakteroppdateringer for observerte studentnavn.

Hvis du vil endre en varslingsfrekvens for en kontaktmetode, finn varslings- og kontaktmetoden. Klikk deretter på varslingikonet [2]. Du kan velge én av fire alternativer for leveringsfrekvens:

 • Varsle umiddelbart [3]: motta varslingene umiddelbart. Disse varslingene kan bli forsinket med opp til en time i tilfelle en faglærer gjør ekstra endringer, noe som forhindrer at du blir spammet av flere meldinger i løpet av en kort periode.
 • Daglig oppsummering [4]: motta daglige oppsummeringer for denne varslingstypen.
 • Ukentlig oppsummering [5]: motta ukentlige oppsummeringer for denne varslingstypen.
 • Varslinger av [6]:  ingen varslinger blir sendt for denne varslingstypen.

Merknader:

 • Varslingsinnstillinger på kontonivå gjelder automatisk for alle emnene dine. Du kan imidlertid være i stand til å administrere varslinger for et enkelt emne.
 • Twitter-varslingsinnstillinger støtter ikke daglig eller ukentlig sammendragsvalg.
 • Uregistrerte kontaktmetoder vises på siden Innstillinger for kontovarslinger, men varslinger blir ikke sendt før du har bekreftet registreringen.

Vis personversinformasjon

Vis personversinformasjon

Dersom du har konfigurert en varslinginnstilling for en e-postadresse som ikke er tilknyttet institusjonen din, vises en personverninformasjon. For å lukke advarselen, klikk på OK-knappen. Når advarselen er vist og har blitt lukket, vil den ikke vises igjen.