Hvordan bruker jeg Karakter-siden for studenter som observatør?

Som observatør kan du vise karakterer for studentene du observerer. Karakter-siden i et emne viser dine studenters nåværende emnekarakterer og også alle nåværende karakterer for emneoppgaver. Du kan også vise detaljer for oppgaveresultater, kommentarer og rubrikker. Dersom instruktøren bruker flere vurderingsperioder, kan du også filtrere karakterer etter vurderingsperiode.

Du kan også vise karakterene for fullførte fag for studentene dine fra Emnelenken Global navigering-meny.

Merknader: 

  • Noen detaljer på karaktersiden, som f.eks. detaljer for karaktersetting og total karakter, kan begrenses i emnene til studenten din.
  • Du kan også gå til karaktersiden ved å bruke lenken Dashbord vis vurderinger.

Åpne emne

Åpne emne

I Global navigering klikker du lenken Emner (Courses) [1], deretter klikker du på emnenavnet [2].

Åpne karakterer

Åpne karakterer

I kursnavigeringen, klikk på Vurderinger (Grades)-lenken.

Vis emnekarakter

Karaktersammendraget viser din students totale karakteren [1], og lar deg vise eller skjule alle karakterdetaljer kommentarer og rubrikker vist i karaktersiden [2].

Avhengig av karakterutregningen for emnet, kan din students totale karakter vises som en poengverdi eller som en prosentdel.

Merknad: Instruktøren kan forhindre deg fra å se din students totale karakteren [3].

Vis nåværende og endelig karakter

Vis nåværende og endelig karakter

Som standard vises siden karakterer din students nåværende emnekarakter. Den nåværende karakteren er utregnet ved å legge sammen poengene for de karaktersatte oppgavene i henhold til vektingen i emnets karaktersettingsordning. Denne karakteren er utregnet med haken « kalkuler basert kun på karaktersatte oppgaver » (Calculate based only on graded assignments) [1].

Den totale karakteren er utregnet ved å legge sammen alle oppgaver, både de karaktersatte og ikke karaktersatte,i henhold til vektingen i emnets karaktersettingsordning. For å vise total karakter, ta bort haken « kalkuler basert kun på karaktersatte oppgaver » [(Calculate based only on graded assignments) 2].

Merknad: Dersom din students instruktør har begrenset fra å se nåværende og/eller totale karakterer, vil avkryssing fortsatt påvirke individuelle oppgaver. Du vil kanskje kunne se små endringer i oppgavens skygge som indikerer at en karakter har blitt droppet fra emnet.

Vis oppgave-karakterer

Vis oppgave-karakterer

Fra karaktersiden kan du velge det emnet du vil se karakterer fra ved å klikke nedtrekksmenyen « emne » (Course) [1]. Som standard viser karaktersiden oppgavene kronologisk sortert etter forfallsdato. For å sortere karakterer på modul, oppgavenavn eller oppgavegruppe, klikk på nedtrekksmenyen «Ordne etter» (Arrange by) [2]. Dersom moduler eller oppgavegrupper ikke brukes i emnet, vil de ikke inkluderes som sorteringsvalg. For å se de spesifiserte sorteringsvalgene, klikk på « Bruk » -tasten (Apply) [3]. Oppgaver som ikke er en del av en modul vises på enden av oppgavelisten i alfabetisk rekkefølge.

Du kan vise oppgavenavn [4], forfallsdato [5], status [6], poeng [7] og samlet poengverdi [8]. Du vil også kunne se om oppgaven inkluderer kommentarer, resultatdetaljer eller en resultatrubrikk [9].

Du kan se forskjellige karakterikonet i poengkolonnen som indikerer typen oppgave du har levert [10]. Oppgaver som viser et karakterikon er ikke karaktersatt av instruktøren. Når oppgaven har fått karakter, vil ikonet erstattes av studentens resultat.

For å skrive ut studentens karakterer, klikk på tasten « Skriv ut » (Print) [11].

Merknad: Statuskolonnen dukker kun opp om en eller flere oppgaver har en tilknyttet status.

Vis vurderingsperiode

Hvis vurderingsperioder er aktivert i studentens emne, kan du også filtrere karakterer deres etter karakterperiode [1]. Som standard viser karaktersiden alltid den nåværende karakterperioden. Dersom oppgaven ikke inkluderer en frist, vil den vises som en del av den siste karakterperioden. For å vise karakterer til et annet emne, klikk på emnets rullemeny [2]. For å se den spesifiserte perioden og emnet, klikk på «Bruk» -tasten (Apply) [3].

Dersom studentens emne inkluder vektede oppgavegrupper, vil oppgavegruppene variere i sidepanelet avhengig av hvilken karakterperiode du viser [4]. En oppgavegruppe viser om gruppen som har minst en oppgave som har frist i den valgte karakterperioden.

Når vurderingsperioder er vektede og du velger alternativet for alle vurderingsperioder, viser sidefeltet vektene for hver vurderingsperiode.

Vis karakterinfo

Vis karakterinfo

Noen oppgaver viser et svart varselsikon [1] som advarer om at poengene opptjent med denne oppgaven ikke vil telle mot studentens endelige karakter [2]. Studenten din bør fortsatt levere denne oppgaven hvis ikke studenten har fått fritak fra instruktøren din.

Vis kommentar

Hvis instruktøren til studenten la igjen en kommentar på oppgaven, vises oppgaven med et kommentar-ikon [1]. For å vise kommentarer, klikk på ikonet. Kommentarer vises kronologisk [2]. For å lukke kommentarer, klikk på lukk [3].

Se detaljer om resultatet

Dersom du kan vise karakterdetaljer, klikk på «hakeikonet» (Check mark) [1]. Du kan vise karakterdistribusjonen for oppgaven og se gjennomsnittsresultatet og de høyeste og laveste resultatene [2].

Den horisontale linjen på grafen strekker seg fra 0 til det høyest mulige resultatet av quizen [3]. Den hvite ruten strekker seg fra de laveste til de høyeste studentresultatene. Din students resultat vises som en boks i dette diagrammet [4].

Du vil kun se karakterresultater dersom flere enn fem studentinnleveringer er vurdert. Dersom du ikke ser karakterdetaljene, er mindre enn fem studentinnleveringer vurdert.

For å lukke karakterdetaljer, klikk på «lukk» [5].

Vis vurderingsveiledning

Om en oppgave inneholder en rubrikk, kan oppgaven vise et rubrikk-ikon [1]. Klikk på ikonet for å vise studentens resultater. Vis dine studenters resultater basert på rubrikken [2]. For å lukke rubrikken, klikk på «lukk rubrikk» (Close Rubric) [3].

Merknad: Samlet rubrikk-resultat kan være begrenset av dine studenters instruktør.

Vis oppgavegrupper

Vis oppgavegrupper

Karaktersiden lister opp oppgavegruppene som er inkludert i dine studenters emne [1]. Oppgavegrupper lar faglærere organisere oppgavediskusjoner og quizer inn i grupper, og påføre spesifikke karakterregler og eller vekting til disse gruppene. Du kan vise prosentresultatet for hver gruppe [2] og poengene studenten din har tjent versus total mulige poeng [3].

Merknad: Oppgavegruppenes prosentdeler kan begrenses av dine studenters instruktør.

Vis prosentdelutregning

Sidepanelet viser informasjon om hvordan karakterene til dine studenter er utregnet.

Dersom oppgavegruppene er vektet, vil sidepanelet vise en gjennomgang av vektede oppgavegrupper [1].

Vektede oppgavegrupper vil alltid vises som en prosentdel. Dersom dine studenters instruktør lar deg vise samlet karakterer, kan du se en gjennomgang av poengene din student har fått mot totalt mulige poeng [2].

Merknad: Dine studenters instruktør kan forhindre deg fra å se den samlede karakter i oppgavegruppens prosentdeler [3].

Vis utregning av poengkarakter

Se karakterutregninger med «ingen oppgavegrupper»

Dersom din students emne ikke bruker oppgavegrupper, vil den totale karakteren deres vises som i poeng eller prosentdel. Dersom den totale karakteren vises i poeng, kan du se din students totale prosentdelen.

Merknad: Din students instruktør kan forhindre deg fra å se den totale karakteren din.

Vis utregning av kvalitativ karakter

Vis utregning av kvalitativ karakter

Hvis studentens institusjon begrenser visningen av kvantitative data, vises studentens totalvurdering ved hjelp av en vurderingsskala, vanligvis bokstavkarakterer. Igjen, studentens faglærer kan forhindre deg fra å se din students totale karakter.  

Vis nåværende og endelig karakter

Vis nåværende og endelig karakter

Som standard vises siden karakterer din students nåværende emnekarakter. Den nåværende karakteren er utregnet ved å legge sammen poengene for de karaktersatte oppgavene i henhold til vektingen i emnets karaktersettingsordning. Denne karakteren er utregnet med haken « kalkuler basert kun på karaktersatte oppgaver » (Calculate based only on graded assignments) [1].

Den totale karakteren er utregnet ved å legge sammen alle oppgaver, både de karaktersatte og ikke karaktersatte,i henhold til vektingen i emnets karaktersettingsordning. For å vise total karakter, ta bort haken « kalkuler basert kun på karaktersatte oppgaver » [(Calculate based only on graded assignments) 2].

Merknad: Dersom din students instruktør har begrenset fra å se nåværende og/eller totale karakterer, vil avkryssing fortsatt påvirke individuelle oppgaver. Du vil kanskje kunne se små endringer i oppgavens skygge som indikerer at en karakter har blitt droppet fra emnet.

Se karakteroversikten for læringsmestring

Læringsmestringsresultater kan brukes av din students instruktør for å måle prestasjon basert på klasserom læringstandard eller læringsmål. Læringsmålsresultater kan forbindes til oppgaver og andre ting gjennom hele Canvas.

For å vise din students standardbaserte resultater, klikk på fanen « Læringsmestring » (Learning Mastery).