Hvordan bruker jeg Kalenderen som observatør?

Kalenderen er en flott måte å se alt en koblet student trenger å gjøre for alle emnene deres på ett sted. Du kan vise kalenderhendelser etter dag, uke, måned eller saksliste. Kalenderen inkluderer også tilgang til Planleggeren, som er et valgfritt planleggingsverktøy i Canvas. Men observatører kan ikke reservere avtaler på vegne av en student.

Observatører kan ikke nise hendelser i en students personlige kalender eller avtaler reservert gjennom Planleggeren. Legg merke til at en observatør kan vise en students reserverte avtaler i Canvas Parent-app.

Åpne kalender

Åpne kalender

I global navigering, klikk på Kalender (Calendar)-lenken.

Se kalender

Kalenderen viser alt du er registrert for ettersom kalenderen strekker seg over alle emnene. I navigasjonsfeltet kan du velge å vise kalenderen ut fra uke, måned eller saksliste [1]. Visningen du velger avgjør stilen til kalendervinduet [2]. Kalenderen vises som standard i Måneds (Month)-visning.

Sidestolpen [3] viser en hurtigvisning av kalenderen, liste over emner og grupper, og udaterte punkter for emner og grupper.

Legg til kalenderpunkter

Legg til kalenderpunkter

Hver kalendervisningen viser alle oppgaver eller hendelser som er blitt lagt til kalenderen. Du kan når som helst legge til personlige hendelser i navigasjonsfeltet inkludert gjentakende kalenderhendelser, ved å klikke på tasten Legg til (Add).

Vis kalenderlisten

Hver personlig, emne- og gruppekalender identifiseres av en egen farge som fyller kalendervisningen. Tilknyttet oppgaver for hvert emne eller gruppe vil vises i kalendervisningen for hver kalender [1]. I eksempelet over vises for eksempel oppgaver og hendelser fra emnet amerikansk historie som lilla i kalendervisningen.

Som standard velges de første 10 emne- og gruppekalenderne, og disse vises i kalendervisningen. Hvis du vil skjule en kalender, klikker du på boksen ved siden av navnet på kalenderen [2]. Kalendere som ikke er aktive i kalendervisningen, er synlige som blekere tekst [3].

Merknad: Canvas vil tildele hver kalender en tilfeldig farge med mindre en egendefinert farge er valgt. Hver kalender inneholder 15 standardfarger, men du kan sette inn en Hex-kode for å opprette alle farger måtte ønske. Farger som er fastsatt i emnekort på instrumentbordet oppdateres også i kalenderen.

Vise udatert hendelsesliste

Vise udatert hendelsesliste

Å utvide udaterte elementer (Undated items)-koblingen vil vise en liste av hendelser og oppgaver som ikke er daterte. Oppgavene og hendelsene vil være differensiert gjennom ikoner og gjennom den personlige, emne- eller gruppekalenderfargen.

Vis kalenderen ut fra måned

Vis kalenderen ut fra måned

Klikk på pilknappene [1] i månedsvisningen for å flytte fra måned til måned. For å vise hendelser for den aktuelle datoen, klikk på I dag (Today)-knappen [2].

For å se en spesifikk dato, klikk på månedskoblingen (month) [3] og angi en dato i datofeltet (date) [4] eller velg en dato fra kalenderen (calendar) [5].

Vise oppgaver og hendelser

Oppgaver vises med et ikon ved siden av oppgavetittelen. Ikonet gjenspeiler oppgavetypen: Diskusjon (Discussion) [1], oppgave (Assignment) [2],test (Quiz) [3] eller hendelser (Events) [4].

Hvert punkt i kalenderen er fargekodet for å samsvare med emnene eller kalenderne i sidestolpen.

Hvis du vil vise alle detaljene for en oppgave eller hendelse, hold musen over punktet [5].

 

Vis heldagshendelser

Heldagshendelser viser hendelsesikonet og inkluder ikke en spesifikk hendelsestid.

Hvis du ønsker å utvide en heldagshendelse over flere dager, pek over kanten til hendelsen frem til du ser en sort pil. Dra hendelsen over all nødvendige datoer i gjeldende måned.

Vis kalenderen ut fra uke

For å vise kalenderen etter uke, klikk på Uke (Week)-knappen. Ukevisningen viser alle kalenderpunktene ut fra dato og tid. Legg merke til at noen oppgaver kan ha forfallsdato klokken 23:59, noe som vil vises nederst på kalendervisningen.

Vis heldagshendelser

Heldagshendelser vises på toppen av kalenderuken. Disse hendelsene inkluderer ikke et bestemt hendelsestidspunkt.

Som med Månedsvisning, hvis du ønsker å utvide en heldagshendelse over flere dager, pek over kanten til hendelsen frem til du ser en sort pil. Dra hendelsen over all nødvendige datoer. I ukesvisning, kan du kun dra hendelsen til slutten av den uken som vises.

Vis kalendersakslisten

For å vise alle kalenderelementene dine i et programformat, klikk på Program (Agenda)-knappen.