cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan endrer jeg språkinnstillingene i brukerkontoen min som observatør?

Hvordan endrer jeg språkinnstillingene i brukerkontoen min som observatør?

Engelsk er standardspråket til Canvas, men du kan velge å få Canvas-grensesnittet i et annet språket.

Merknad: Instruktører har muligheten til å endre språkinnstillinger for emnet. Dersom du observerer et emne hvor instruktøren har gjort denne endringen, (som oftest for fremmedspråkemner), vil emnespråket overstyre ditt valgte språk.

Åpne kontoinnstillinger

Åpne kontoinnstillinger

I Global Navigering, klikk på « Konto » (Account) [1], og klikk så på « Innstillinger » (Settings) [2].

Rediger innstillinger

Rediger innstillinger

Klikk på « Rediger innstillinger »-tasten (Edit Settings).

Velg språk

Velg språk

For å velge et ønsket språk, klikk på rullegardinmenyen Språk (Language). Du kan se listen over støttede språk i Canvas.

Oppdater Innstillinger

Oppdater Innstillinger

Klikk på « Oppdater innstillinger »-tasten (Update Settings).

Se valgte språk

Vis Canvas i ditt valgte språk.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback