cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan kobles jeg meg til web-tjenester utenfor Canvas som observatør?

Hvordan kobles jeg meg til web-tjenester utenfor Canvas som observatør?

Canvas er integrert med et antall tredjeparts web-tjenester. De fleste tjenestene kan konfigureres fra siden brukerinnstillinger.

Åpne kontoinnstillinger

Åpne kontoinnstillinger

I Global Navigering, klikk på « Konto » (Account) [1], og klikk så på « Innstillinger » (Settings) [2].

Koble til web-tjenester

Koble til web-tjenester

Du kan integrere Canvas med de følgende web-tjenester:

  • Google Drive
  • Skype
  • Twitter
  • Delicious
  • Diigo
Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback