Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan viser jeg brukerfilene mine som observatør?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hvordan viser jeg brukerfilene mine som observatør?

Personlige filer inkluderer profilbilder og andre filer lastet opp til ditt personlige Canvas-område for fil-lagring. Som standard har hver bruker 50 MB lagringsplass i Canvas.

Åpne filer

Åpne filer

I Global Navigering, klikk på « konto » (Account) [1], og klikk så på « filer » (Files) [2].

Vis brukerfiler og last opp en fil

Vis filene dine For å legge til en fil, klikk på « Last opp » (Upload) [2].

Velg fil fra datamaskin

Velg fil fra datamaskin

Bla deg frem til en fil på datamaskinen din og klikk tasten Åpne .

Åpne fil

Åpne fil

Klikk navnet på filen.

Forhåndsvise fil

Forhåndsvisningen viser fil og filinformasjonsdetaljer, og også en lenke for å laste ned filen.

Du kan bla gjennom dokumentet, zoome inn og ut, og vise dokumentet på hele skjermen.

Vis tast

Du kan også forhåndsvise en fil ved å klikke « Vis » (View)-ikonet.

Last ned fil

Klikk på Alternativer (Options)-ikonet [1] og deretter på Last ned (Download)-lenken [2].

Opprette mappe

Klikk på « Legg til mappe » (Add Folder [2], for å opprette en tom mappe.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.