Hvordan redigerer jeg emnefilene som observatør?

Om en instruktør tillater observatører å redigere en emneside, kna du redigere en side i emnet.

Åpne emne

Åpne emne

I Global navigering klikker du på lenken Emner (Courses) [1], deretter klikker du på kursnavnet [2].

Åpne Sider

Åpne Sider

I navigering på emner klikker du på lenken « Sider » (Pages).

Vis Sider

Vis Sider

Sider er utformet for å åpne på forsiden for emnet, hvis det er valgt en forside. Klikk tasten « Vis alle sider » (View All Pages) for å velge en side fra Sider-indeksen.

Velg side

Klikk på tittelen til siden som du ønsker å redigere.

Rediger sider

Rediger sider

Klikk på knappen Edit.

Merknad: Du vil kun se Rediger-knappen om du har tillatelse til å redigere siden.

Rediger innhold

Rediger innhold ved å bruke Rich innholdsredigering (Rich Content Editor) [1] eller bytt til HTML-redigering [2].

Lagre endringer

Lagre endringer

Du kan varsle brukere at innholdet er endret ved å velge « Varsle brukerne om at dette innholdet er endret » (Notify users that this content has changed)-boksen [1]. Klikk på Lagre (Save)-tasten [2].

Vis side

Vis endringene dine.