Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan kan jeg redigere profilen min i brukerkontoen min som en instruktør?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hvordan kan jeg redigere profilen min i brukerkontoen min som en instruktør?

Noen skolen kan aktivere en funksjon i Canvas, kalt Profiler. Profiler lar deg oppdatere navnet ditt, foretrukne kontaktmetoder og alle personlige lenker for kontoen. Din profilinformasjon kan vises av alle brukere i emnene dine.

Merknad: Hvis du ikke ser Profiler-fanen i bruker-navigeringsmenyen din, er denne funksjonen ikke aktivert for din skole.

Åpne kontoprofil

Åpne kontoprofil

Klikk på « Konto » (Account)-lenken [1], deretter klikk « Profil » (Profile)-lenken [2] i Global navigasjon.

Rediger profil

Rediger profil

Klikk « Rediger profil » (Edit Profile)-tasten.

Rediger profilbilde

Rediger profilbilde

For å laste opp et profilbilde, klikker du ikonet for « profilbilde » (profile picture).

Merknad: Profilbilder er en separat tillatelse fra profiler. Hvis du ikke ser et plassholderbilde, har ikke institusjonen din aktivert denne funksjonen.

Rediger navn og tittel

Rediger navn og tittel

Hvis du har tillatelse til å endre navnet ditt, skriv inn navnet i navnefeltet [1]. Skriv inn tittelen din i feltet [2].

Legg til kontaktmetoder

Legg til kontaktmetoder

Hvis du har koblet til web-tjenester, klikk i avkrysningsboksen under web-tjenesten for å angi hvordan du vil kontaktes via tjenesten [1]. Hvis du vil legge til ekstra tjenester, klikker du « Administrer registrerte tjenester » (Manage Registered Services)-fanen. Vær oppmerksom på at alle valgte tjenester ikke vil bli delt med andre emne/gruppe -medlemmer med mindre du tidligere har krysset av for deling på Administrer registrerte tjenester -siden.

Ikonet diskusjon [2] vises automatisk som en kontaktmetode for adminer slik at brukere kan kontakte deg gjennom Canvas Samtaler. Det kan ikke velges av andre brukere.

Merknad: Som det er opprettet i brukerprofilen, viser ikke e-postadresser som en kontaktmetode og brukes bare for Canvas varslinger. Canvas brukere bør kontakte hverandre via Samtaler.

Redigere Biografi

Redigere Biografi

Skriv inn biografien din i biografi feltet. Du kan legge til hobbyer og interessante fakta om deg selv.

Lagre profil

Lagre profil

Klikk på « Lagre Profil » (Save Profile)-tasten.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.