จะสมัครบัญชี Canvas ในฐานะพ่อแม่ผู้ปกครองได้อย่างไร

พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถสมัครเป็นผู้สังเกตการณ์ใน Canvas ผู้สังเกตการณ์สามารถเชื่อมโยงบัญชี Canvas ของตนกับบัญชีของผู้เรียนของตนเพื่อให้สามารถดูวันครบกำหนด ประกาศและเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ผู้สังเกตการณ์สามารถดูเนื้อหาบทเรียน แต่จะไม่สามารถเข้าร่วมในบทเรียนได้ 

บทเรียนนี้จัดทำขึ้นสำหรับพ่อแม่ผู้ปกคอรงที่ยังไม่มีบัญชี Canvas และต้องการสังเกตการณ์ผู้เรียนในบทเรียนของตน จัดทำบัญชี Canvas โดยคุณจะต้องเชื่อมโยง Canvas URL กับสถานศึกษาที่ผู้เรียนของคุณลงทะเบียนไว้ หากคุณไม่ทราบ Canvas URL ของสถานศึกษา กรุณาติดต่อสถานศึกษาของผู้เรียนของคุณ

หากคุณมีบัญชีผู้ใช้จากสถานศึกษาของผู้เรียนของคุณอยู่แล้ว ให้ล็อกอินไปยัง Canvas โดยใช้ข้อมูลล็อกอินที่แจ้งไว้กับคุณ

หมายเหตุ: 

 • หากไม่มีแบนเนอร์การลงทะเบียนในหน้าล็อกอิน แสดงว่าสถานศึกษาไม่ได้เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ไว้ กรุณาติดต่อสถานศึกษาของผู้เรียนของคุณเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม แบนเนอร์การลงทะเบียนจะถูกเปิดใช้งานผ่านการตรวจรับรองของ Canvas
 • สังเกตการณ์ผู้เรียนโดยคุณจะต้องมีรหัสเข้าคู่ผู้เรียน
 • หลังจากมีบัญชีผู้ใช้แล้ว คุณจะสามารถดูข้อมูลผู้เรียนผ่านทางแอพ Canvas Parent การใช้งานแอพ Canvas Parent จะอยู่ภายใต้การควบคุมของสถานศึกษาของผู้เรียน หากคุณมีบัญชีผู้ใช้จากสถานศึกษาของผู้เรียนของคุณอยู่แล้วในฐานะผู้สังเกตการณ์ คุณจะสามารถดูข้อมูลผู้เรียนได้ตลอดเวลาผ่านทางแอพ Canvas Parent

เปิด Canvas URL

เปิด Canvas URL

จากหน้าต่างเบราเซอร์ ให้กรอก Canvas URL สำหรับสถานศึกษาของคุณ (เช่น schoolname.instructure.com)

หมายเหตุ: หากคุณไม่ทราบ Canvas URL ของสถานศึกษา กรุณาติดต่อสถานศึกษาของผู้เรียนของคุณ

จัดทำบัญชีผู้ใช้ Canvas

จัดทำบัญชีผู้ใช้ Canvas

คลิกที่ลิงค์ ต้องการบัญชี Canvas หรือไม่ (Need a Canvas Account?)

สมัครในฐานะพ่อแม่ผู้ปกครอง (บัญชีฟรี)

สมัครในฐานะพ่อแม่ผู้ปกครอง (บัญชีฟรี)

คลิกที่ลิงค์ พ่อแม่ผู้ปกครองสมัครที่นี่

กรอกรายละเอียดการสมัคร

กรอกรายละเอียดการสมัคร

กรอกข้อมูลต่อไปนี้

 1. กรอกชื่อของคุณในฟิลด์ ชื่อของคุณ
 2. กรอกอีเมลของคุณในฟิลด์ อีเมลของคุณ
 3. กรอกรหัสผ่านของคุณในฟิลด์ รหัสผ่าน
 4. กรอกรหัสผ่านของคุณอีกครั้งในฟิลด์ กรอกรหัสผ่านอีกครั้ง
 5. กรอกรหัสเข้าคู่เพื่อเชื่อมโยงบัญชีของคุณกับผู้เรียนของคุณในฟิลด์ รหัสเข้าคู่สำหรับผู้เรียน
 6. ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย คุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน
 7. ยืนยันว่าคุณไม่ใช่หุ่นยนต์โดยระบุรูปแบบ Captcha (หากสถานศึกษาของผู้เรียนของคุณเปิดใช้งานไว้)
 8. คลิกที่ปุ่ม เริ่มการเข้าร่วม

หมายเหตุ: ผู้เรียนสามารถจัดทำรหัสเข้าคู่จาก ค่าปรับตั้งผู้ใช้ ที่เกี่ยวข้อง ผุ้ดูแลระบบและผู้สอนยังสามารถจัดทำรหัสเข้าคู่ได้ ขึ้นอยู่กับสิทธิ์อนุญาตที่สถานศึกษากำหนดไว้

เริ่มการสังเกตการณ์

คุณสามารถเริ่มสังเกตการณ์ผู้เรียนใน Canvas ได้ทันที

เรียนรู้วิธีการสังเกตการณ์ผู้เรียนเพิ่มเติมในบัญชีผู้ใช้ของคุณ

เรียนรู้วิธีการแก้ไขค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูลจาก Canvas ของคุณ

0 Likes
Was this article helpful? Yes No